Phòng Hành chính - Tổ chức
hanhchinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Phổ biến văn bản luật
08/06/2016 11:17 - Xem: 1168

Văn bản quản lý các cấp

I. VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN GD-ĐT

1. Luật giáo dục đại học 2012 ----> Tải về

2. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ ---> Tải về

3. Điều lệ Trường Đại học ----> Tải về

4. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học -----> Tải về

5. Thông tư liên tịch 36-2014-TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập  ------> Tải về

6. Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ------> Tải về

II. VĂN BẢN LIÊN QUAN CẤP ĐHTN

1.  Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong Đại học Thái Nguyên ----> Tải về

2. Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đại học Thái Nguyên  ------> Tải về (QĐ số 3188/QĐ-ĐHTN ngày 31/12/2015)

3. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Thái Nguyên -----> Tải về (QĐ số 04/QĐ-ĐHTN ngày12/3/2015)
4. Quyết định Ban hành Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ -----> Tải về (QĐ 2547, Quy định)
5. Quyết định về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc ----> Tải về
 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 14288
Hôm nay 18909
Hôm qua 16899
Tuần này 35808
Tuần trước 126345
Tháng này 3019343
Tháng trước 3024524
Tất cả 34337445

Lượt truy cập: 34337620

Đang online: 14427

Ngày hôm qua: 16899

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ