Phòng Hành chính - Tổ chức
hanhchinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
29/08/2016 16:12 - Xem: 1075

Về việc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017

Thực hiện Văn bản số 2121/ĐHTN-TCCB ngày 14/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc triển khai chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng chính sách tinh giản biên chế theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đảm bảo tất cả cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị đều biết được chính sách này.

2. Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về chính sách tinh giản biên chế (được gửi vào hòm thư điện tử của các đơn vị, gồm: Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; Quyết định số 3075/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn bản số 2121/ĐHTN-TCCB ngày 14/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên); rà soát chức năng, nhiệm vụ, đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức, xác định những vị trí không phù hợp hoặc không bố trí được công việc để tinh giản biên chế trong đợt 1 năm 2017 (06 tháng đầu năm 2017).

3. Lập danh sách cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng không xác định thời hạn thuộc diện tinh giản biên chế của 6 tháng đầu năm 2017 (có biểu mẫu gửi kèm theo) gửi về Bộ phận Tổ chức cán bộ trước ngày 26/8/2016 để Nhà trường tổng hợp báo cáo Đại học Thái Nguyên.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 8833
Hôm nay 13085
Hôm qua 12900
Tuần này 37041
Tuần trước 85497
Tháng này 2289337
Tháng trước 2699262
Tất cả 29368678

Lượt truy cập: 29368712

Đang online: 8862

Ngày hôm qua: 12900

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ