Phòng Hành chính - Tổ chức
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 5/2016
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 5/2016

Ngày 5/5/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 5/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Trưởng các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 4/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2016, cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban Tháng 4/2016
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban Tháng 4/2016

Ngày 4/4/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 4/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Trưởng các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 3/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2016, cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 3/2016
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 3/2016

Ngày 4/3/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 3/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Trưởng, phó các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 1+2/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy ,Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2016, cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 1+2/2016
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 1+2/2016

Ngày 5/1/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 1+2/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Trưởng, phó các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 12/2015, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 1+2/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy ,Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1+2/2016, cụ thể như sau:

Thông báo Kết luận cuộc họp Giao ban T11/2015
Thông báo Kết luận cuộc họp Giao ban T11/2015

Ngày 2/11/2015, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 11/2015 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Trưởng, phó các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 10/2015, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2015. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy ,Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2015, cụ thể như sau:

Thông báo Kết luận cuộc họp Giao ban T10/2015
Thông báo Kết luận cuộc họp Giao ban T10/2015

Ngày 1/10/2015, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 10/2015 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Thủ trưởng các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 9/2015, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2015. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy ,Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2015, cụ thể như sau:

Thông báo Kết luận cuộc họp Giao ban T8/2015
Thông báo Kết luận cuộc họp Giao ban T8/2015

Ngày 7/8/2015, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 8/2015 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Thủ trưởng các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 6+7/2015, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2015. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy ,Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2015, cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 6+7/2015
Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 6+7/2015

Ngày 3/6/2015, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 6+7/2015 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Trưởng, phó các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 5/2015, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6+7/2015. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6+7/2015, cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban T5/2015
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban T5/2015

Ngày 6/5/2015, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 5/2015 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Thủ trưởng các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 4/2015, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2015. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 05/2015, cụ thể như sau:

Thông báo Kết luận cuộc họp Giao ban T4/2015
Thông báo Kết luận cuộc họp Giao ban T4/2015

Ngày 2/4/2015, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 4/2015 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Thủ trưởng các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 3/2015, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4/2015. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 04/2015, cụ thể như sau:

Web các đơn vị
Đang online 4804
Hôm nay 3374
Hôm qua 18126
Tuần này 53083
Tuần trước 106717
Tháng này 3110272
Tháng trước 3495074
Tất cả 39354542

Lượt truy cập: 39354568

Đang online: 4818

Ngày hôm qua: 18126

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ