Phòng Hành chính - Tổ chức
hanhchinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Tuyển dụng giảng viên hợp đồng
Tuyển dụng giảng viên hợp đồng

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng cán bộ hợp đồng năm 2017-2018, Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy năm 2017, cụ thể như sau:

Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và tổng kết năm học 2016-2017 phòng HCTC
Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và tổng kết năm học 2016-2017 phòng HCTC

Ngày 30/5/2017, Chi bộ phòng Hành chính Tổ chức tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Đ/c Chu Thị Tuyết, đồng thời tổng kết năm học và họp bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2016-2017

V/v triển khai công tác minh bạch  tài sản, thu nhập năm 2016
V/v triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016

Thực hiện Công văn số 3015/ĐHTN ngày 16/11/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

Quy chế tổ chức và hoạt động; Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 của Trường Đại học Nông Lâm
Quy chế tổ chức và hoạt động; Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 của Trường Đại học Nông Lâm

Quy chế tổ chức và hoạt động; Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 của Trường Đại học Nông Lâm

Kết quả xét phụ cấp độc hại, nguy hiểm năm học 2016-2017
Kết quả xét phụ cấp độc hại, nguy hiểm năm học 2016-2017

Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ;

Thông báo kết quả xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016
Thông báo kết quả xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

Thực hiện Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Văn bản số 207/ĐHTN ngày 05/3/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Kết quả xét phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm học 2016 - 2017
Kết quả xét phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm học 2016 - 2017

Thực hiện Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; Công văn số 204/CV-TCCB ngày 08/3/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi;

Kết quả xét nâng bậc lương năm 2016
Kết quả xét nâng bậc lương năm 2016

Thực hiện Công văn số 2736/ĐHTN ngày 12/10/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc nâng bậc lương năm 2016. Nhà trường đã có thông báo gửi các đơn vị triển khai việc xét nâng bậc lương năm 2016. Trên cơ sở danh sách đề nghị của các đơn vị, Bộ phận Tổ chức cán bộ đã kiểm tra, rà soát. Ngày 23/11/2016, Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2016 của trường đã họp xét, kết quả như sau: (có danh sách kèm theo)

Thông báo về việc thực hiện chế độ phụ cấp  thâm niên đối với nhà giáo năm 2016
Thông báo về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2016

Thực hiện Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Thông báo V/v thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm năm học 2016 - 2017
Thông báo V/v thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm năm học 2016 - 2017

Thực hiện Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ.

Thông báo nâng bậc lương cho CBVC và  lao động hợp đồng năm 2016
Thông báo nâng bậc lương cho CBVC và lao động hợp đồng năm 2016

Thực hiện Văn bản số 2736/ĐHTN ngày 12/10/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc nâng bậc lương năm 2016. Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản sau:

Về việc ký kết lại hợp đồng làm việc đối với viên chức
Về việc ký kết lại hợp đồng làm việc đối với viên chức

Thực hiện các quy định tại Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Thông báo tuyển dụng giảng viên hợp đồng
Thông báo tuyển dụng giảng viên hợp đồng

Trường Đại học Nông Lâm cần tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy tại Khoa Nông học, cụ thể như sau:.

Cung cấp minh chứng phục vụ công tác đánh giá trường đại học
Cung cấp minh chứng phục vụ công tác đánh giá trường đại học

Thực hiện Kế hoạch đánh giá trường đại học của Nhà trường. Để phục vụ cho việc thu thập tài liệu, minh chứng, Nhà trường đề nghị các đơn vị và các cán bộ, viên chức (là cán bộ giảng dạy) nộp bổ sung một số giấy tờ sau:

Web các đơn vị
Đang online 3240
Hôm nay 2339
Hôm qua 21710
Tuần này 24049
Tuần trước 108384
Tháng này 1964584
Tháng trước 2010103
Tất cả 22571546

Lượt truy cập: 22571596

Đang online: 3284

Ngày hôm qua: 21710

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ