Phòng Kế hoạch - Tài chính
PhongKHTC
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Công tác tài chính Hệ thống văn bản
03/05/2013 07:57 - Xem: 17500

Một số văn bản, chính sách về công tác tài chính

Một số văn bản, chính sách mới được áp dụng cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

 

Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập..chi tiết

Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số  43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.. chi tiết

Quyết định 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường đại học"..chi tiết.

Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính...chi tiết.

Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo..chi tiết.

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên..chi tiết.

Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008..chi tiết.

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo -Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập..chi tiết.

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu..chi tiết

Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ..chi tiết.

Thông tư 74/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương...chi tiết.

Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo..chi tiết.

Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ..chi tiết.

Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Chính phủ về học bổng chính sách đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân..chi tiết.

Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.. chi tiết.

Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập..chi tiết.

Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng.. chi tiết.

Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/2/2007 của Thủ tướng chính phủ về ban hành quy định, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước..chi tiết.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 7073
Hôm nay 14060
Hôm qua 20783
Tuần này 53201
Tuần trước 144469
Tháng này 4137392
Tháng trước 4201823
Tất cả 44024290

Lượt truy cập: 44024290

Đang online: 7073

Ngày hôm qua: 20783

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ