Phòng Kế hoạch - Tài chính
PhongKHTC
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin tức - sự kiện
19/06/2012 08:30 - Xem: 1483

Thông báo về việc thu học phí kỳ I năm học 2012-2013

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2012-2013 của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Nhà trường thông báo lịch thu học phí các khoá như sau:

THÔNG BÁO

(Về việc thực hiện thu học phí kỳ I năm học 2012-2013)

 Thực hiện theo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2012-2013 của Tr­ường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Nhà trường thông báo lịch thu học phí các khoá như sau:

1- MỨC THU HỌC PHÍ:

- Mức thu học phí đối với hệ chính qui thực hiện theo Quyết định số 726 ngày 18/06/2012 của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

a- Đối với các khoá: 40,41,42,43

+ Hệ chính qui: mức thu 128.500đ/TC đối với các ngành CNSH, CNTP, sau thu hoạch (BQCBNS); còn các ngành khác thu mức 112.500đ/TC

b- Đối với Khoá 44:

+ Hệ chính qui: mức thu 157.000đ/TC đối với các ngành CNSH, CNTP, CN sau thu hoạch (BQCBNS); còn các ngành khác thu mức 128.000đ/TC

c-  Hệ đào tạo theo địa chỉ, hệ liên thông và VB2

+ Hệ đào tạo địa chỉ: các khoá (41, 42,43,44) thực hiện thu theo tháng mức thu 720.00000đ/tháng đối với các ngành CNSH, CNTP và sau thu hoạch (BQCBNS); còn các ngành khác thu mức 630.000đ/tháng,

+ Hệ liên thông và VB2: thu mức thu 195.000đ/TC đối với các ngành CNSH, CNTP và sau thu hoạch (BQCBNS); còn các ngành khác thu mức 171.000đ/TC.

2-  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC THU:

- Thời gian:  Bắt đầu từ ngày 05 tháng 9 đến 20 tháng 9 năm 2012

- Địa điểm:  

+ Sinh viên khoá 41,42,43 nộp tiền qua thẻ ATM.

+ Sinh viên khoá 44 thu trực tiếp ngày nhập trường (phòng KH-TC)

              + Sinh viên đào tạo theo địa chỉ và khoá 40 nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch -Tài chính.

 Để đảm bảo việc thu học được đầy đủ và kịp thời nhà trường đề nghị phòng KH-TC, phòng Đào tạo, phòng CTHSSV và Ban chủ nhiệm  các khoa đôn đốc sinh viên nộp học phí đầy đủ theo đúng thời gian đã qui định, nếu hết thời gian nộp học phí, sinh viên nào còn nợ phòng Đào tạo sẽ tự huỷ kết quả đăng ký học kỳ I (2012-2013)./.

 

Nơi nhận:                                                                                 TL.  HIỆU TRƯỞNG

- Ban chủ nhiệm các khoa;                                           TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

- Phòng CT-HSSV, P. Đào tạo;                                                                  (Đã ký)

- Lưu VT, KHTC.                                                                      PGS.TS  ĐINH NGỌC LAN

Web các đơn vị
Đang online 4242
Hôm nay 14521
Hôm qua 17661
Tuần này 122262
Tuần trước 116788
Tháng này 3437906
Tháng trước 3454571
Tất cả 40471527

Lượt truy cập: 40471527

Đang online: 4242

Ngày hôm qua: 17661

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ