Phòng Kế hoạch - Tài chính
phongkt
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

Các mẫu chứng từ chủ yếu cho việc thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học
Các mẫu chứng từ chủ yếu cho việc thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học

Các mẫu chứng từ chủ yếu cho việc thanh toán đề tài NCKH (có cập nhật và bổ sung)

Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư số 42/2016/TT-BLDTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Công văn số 5544/BYT-BH ngày 19/7/2016 của Bộ Y tế
Công văn số 5544/BYT-BH ngày 19/7/2016 của Bộ Y tế

Công văn số 5544/BYT-BH ngày 19/7/2016 của Bộ Y tế về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC ngày 8/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính
Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC ngày 8/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính

Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC ngày 8/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế

Nghị Quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2016
Nghị Quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2016

Nghị Quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự toán NSNN năm 2016 được thông qua ngày 11/11/2015

Thông báo về việc tạm ứng và quyết toán kinh phí đề tài, dự án năm 2016
Thông báo về việc tạm ứng và quyết toán kinh phí đề tài, dự án năm 2016

Thông báo về việc tạm ứng và quyết toán kinh phí đề tài, dự án năm 2016 ban hành kèm theo Công văn số 350/TB-KHTC ngày 7/4/2016 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Thông báo về việc chi quà nhân ngày Tết dương lịch 1/1/2016
Thông báo về việc chi quà nhân ngày Tết dương lịch 1/1/2016

Phòng kế hoạch tài chính gửi đến các đơn vị Quyết định số 1693/QĐ-KHTC ngày 25/12/2015 của Hiệu trưởng về việc chi quà nhân ngày Tết dương lịch 1/1/2016

Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 8/9/2015 của Chính phủ
Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 8/9/2015 của Chính phủ

Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 8/9/2015 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015
Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015

Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật Lao động
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật Lao động

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật Lao động

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động thương binh xã hội
Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động thương binh xã hội

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDTBXH ngày 16/7/2015
Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDTBXH ngày 16/7/2015

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDTBXH ngày 16/7/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của liên Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ tài chính và Bộ lao động-thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Thông báo về  việc tạm ứng và quyết toán kinh phí đề tài NCKH năm 2015
Thông báo về việc tạm ứng và quyết toán kinh phí đề tài NCKH năm 2015

Thông báo số 440/TB-KHTC ngày 20/5/2015 của Hiệu trưởng về việc tạm ứng và quyết toán kinh phí đề tài NCKH năm 2015

Cập nhật một số văn bản về công tác tài chính mới được ban hành
Cập nhật một số văn bản về công tác tài chính mới được ban hành

Phòng kế hoạch tài chính cập nhật một số văn bản mới được ban hành về công tác tài chính.

Web các đơn vị
Đang online 1970
Hôm nay 3551
Hôm qua 12036
Tuần này 40367
Tuần trước 103032
Tháng này 2015192
Tháng trước 1911013
Tất cả 20063309

Lượt truy cập: 20063326

Đang online: 1984

Ngày hôm qua: 12036

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ