Phòng Kế hoạch - Tài chính
phongkt
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Thông báo về việc hoàn trả tiền tham gia bảo hiểm y tế cho sinh viên
Thông báo về việc hoàn trả tiền tham gia bảo hiểm y tế cho sinh viên

Thông báo số 647/TB-ĐHNL-KHTC ngày 28/5/2019 của Nhà trường về việc hoàn trả tiền tham gia bảo hiểm y tế cho sinh viên

Thông báo tình hình nộp học phí của sinh viên đại học chính qui học kỳ 2 năm học 2018-2019
Thông báo tình hình nộp học phí của sinh viên đại học chính qui học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông báo số 568/TB-ĐHNL-KHTC ngày 9/5/2019 của Nhà trường về tình hình nộp học phí của sinh viên đại học chính qui học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông báo bổ sung về việc hoàn trả phí thư viện điện tử Trường Đại học Nông Lâm.
Thông báo bổ sung về việc hoàn trả phí thư viện điện tử Trường Đại học Nông Lâm.

Thông báo số 309/TB-ĐHNL-KHTC ngày 15/3/2019 của Nhà trương về việc hoàn trả phí thư viện điện tử Trường Đại học Nông Lâm.

Thông báo về việc thu học phí đại học hệ chính qui học kỳ II năm học 2018-2019
Thông báo về việc thu học phí đại học hệ chính qui học kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo số 174/TB-ĐHNL-KHTC ngày 18/2/2019 của Nhà trường về việc thu học phí đại học hệ chính qui học kỳ II năm học 2018-2019

Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2018-2020
Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2018-2020

Quyết định số 1005/QĐ-KHTC ngày 23/7/2018 của Nhà trường về việc Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2018-2020

Quy định mức học phí đại học hệ chính quy năm học 2018-2019
Quy định mức học phí đại học hệ chính quy năm học 2018-2019

Quyết định số 1004/QĐ-KHTC ngày 23/8/2018 của Nhà trường về việc Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học năm học 2018-2019.

Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2018-2019
Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2018-2019

Quyết định số 742/QĐ-KHTC ngày 15/5/2018 của Nhà trường về việc Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2018-2019

Thông báo về tình hình nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên
Thông báo về tình hình nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên

Thông báo số 527/TB-KHTC ngày 10/5/2018 của Nhà trường về tình hình nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên đại học hệ chính quy.

Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018
Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo số 175/TB-KHTC ngày 7/2/2018 của Nhà trường về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018.

Thông báo về việc thu học phí đối với học viên cao học khóa 24 năm học 2017-2018
Thông báo về việc thu học phí đối với học viên cao học khóa 24 năm học 2017-2018

Thông báo số 1419/TB-KHTC ngày 27/10/2017 của Nhà trường về việc thu học phí đối với học viên cao học khóa 24 năm học 2017-2018

Thông báo về việc hoàn trả học phí GDQP-AN năm học 2017-2018  cho sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng miễn, giảm học phí
Thông báo về việc hoàn trả học phí GDQP-AN năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng miễn, giảm học phí

Thông báo số 1391/TB-KHTC ngày 24/10/2017 của Nhà trường về việc hoàn trả học phí GDQP-AN năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng miễn, giảm học phí.

Thông báo về việc kiểm tra tiến độ và hướng dẫn thanh toán đề tài NCKH của sinh viên năm 2017
Thông báo về việc kiểm tra tiến độ và hướng dẫn thanh toán đề tài NCKH của sinh viên năm 2017

Thông báo số 1210/TB-KHTC ngày 15/9/2017 của Nhà trường về việc kiểm tra tiến độ và hướng dẫn thanh toán đề tài NCKH của sinh viên năm 2017

Quy định mức thu học phí đào tạo bậc sau đại học năm học 2017-2018
Quy định mức thu học phí đào tạo bậc sau đại học năm học 2017-2018

Quyết định số 1151/QĐ-KHTC ngày 29/8/2017 của Hiệu trưởng về việc Quy định mức thu học phí đào tạo bậc sau đại học năm học 2017-2018

Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018
Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo số 1122/TB-KHTC ngày 31/8/2017 của Nhà trường về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo về việc nộp học phí của học viên cao học K23 năm học 2016-2017
Thông báo về việc nộp học phí của học viên cao học K23 năm học 2016-2017

Thông báo số 669/TB-KHTC ngày 30/5/2017 của Nhà trường về việc nộp học phí của học viên cao học K23 năm học 2016-2017

Thông báo về việc thu học phí bậc đại học hệ chính quy học kỳ 3 năm học 2016-2017
Thông báo về việc thu học phí bậc đại học hệ chính quy học kỳ 3 năm học 2016-2017

Thông báo số 625/TB-KHTC ngày 19/5/2017 của Nhà trường về việc thu học phí bậc đại học hệ chính quy học kỳ 3 năm học 2016-2017

Web các đơn vị
Đang online 476
Hôm nay 7963
Hôm qua 11080
Tuần này 7963
Tuần trước 87556
Tháng này 2800376
Tháng trước 3272477
Tất cả 32709681

Lượt truy cập: 32709681

Đang online: 476

Ngày hôm qua: 11080

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ