Phòng Kế hoạch - Tài chính
phongkt
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Thông báo mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2019-2020
Thông báo mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2019-2020

Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 11/6/2019 của Nhà trường về qui định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2019-2020

Thông báo mức học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2019-2021
Thông báo mức học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2019-2021

Quyết định số 863/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 11/6/2019 của Nhà trường về việc qui định mức học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2019-2021

Thông báo mức học phí bậc đại học hệ chính qui các ngành đào tạo chương trình tiên tiến năm học 2019-2020
Thông báo mức học phí bậc đại học hệ chính qui các ngành đào tạo chương trình tiên tiến năm học 2019-2020

Quyết định số 1023/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 26/7/2019 của Nhà trường về việc qui định mức học phí bậc đại học hệ chính qui các ngành đào tạo chương trình tiên tiến năm học 2019-2020

Thông báo mức học phí đào tạo hệ đại học hệ chính qui năm học 2019-2020
Thông báo mức học phí đào tạo hệ đại học hệ chính qui năm học 2019-2020

Quyết định số 820/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 3/6/2019 của Nhà trường về việc qui định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính qui năm học 2019-2020

Thông báo mức thu học phí đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2019-2020
Thông báo mức thu học phí đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2019-2020

Quyết định số 834/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 5/6/2019 của Nhà trường về việc quy định mức thu học phí đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2019-2020.

Thông báo về việc hoàn trả tiền tham gia bảo hiểm y tế cho sinh viên
Thông báo về việc hoàn trả tiền tham gia bảo hiểm y tế cho sinh viên

Thông báo số 647/TB-ĐHNL-KHTC ngày 28/5/2019 của Nhà trường về việc hoàn trả tiền tham gia bảo hiểm y tế cho sinh viên

Thông báo tình hình nộp học phí của sinh viên đại học chính qui học kỳ 2 năm học 2018-2019
Thông báo tình hình nộp học phí của sinh viên đại học chính qui học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông báo số 568/TB-ĐHNL-KHTC ngày 9/5/2019 của Nhà trường về tình hình nộp học phí của sinh viên đại học chính qui học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông báo bổ sung về việc hoàn trả phí thư viện điện tử Trường Đại học Nông Lâm.
Thông báo bổ sung về việc hoàn trả phí thư viện điện tử Trường Đại học Nông Lâm.

Thông báo số 309/TB-ĐHNL-KHTC ngày 15/3/2019 của Nhà trương về việc hoàn trả phí thư viện điện tử Trường Đại học Nông Lâm.

Thông báo về việc thu học phí đại học hệ chính qui học kỳ II năm học 2018-2019
Thông báo về việc thu học phí đại học hệ chính qui học kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo số 174/TB-ĐHNL-KHTC ngày 18/2/2019 của Nhà trường về việc thu học phí đại học hệ chính qui học kỳ II năm học 2018-2019

Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2018-2020
Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2018-2020

Quyết định số 1005/QĐ-KHTC ngày 23/7/2018 của Nhà trường về việc Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2018-2020

Quy định mức học phí đại học hệ chính quy năm học 2018-2019
Quy định mức học phí đại học hệ chính quy năm học 2018-2019

Quyết định số 1004/QĐ-KHTC ngày 23/8/2018 của Nhà trường về việc Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học năm học 2018-2019.

Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2018-2019
Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2018-2019

Quyết định số 742/QĐ-KHTC ngày 15/5/2018 của Nhà trường về việc Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2018-2019

Thông báo về tình hình nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên
Thông báo về tình hình nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên

Thông báo số 527/TB-KHTC ngày 10/5/2018 của Nhà trường về tình hình nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên đại học hệ chính quy.

Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018
Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo số 175/TB-KHTC ngày 7/2/2018 của Nhà trường về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018.

Thông báo về việc thu học phí đối với học viên cao học khóa 24 năm học 2017-2018
Thông báo về việc thu học phí đối với học viên cao học khóa 24 năm học 2017-2018

Thông báo số 1419/TB-KHTC ngày 27/10/2017 của Nhà trường về việc thu học phí đối với học viên cao học khóa 24 năm học 2017-2018

Web các đơn vị
Đang online 5230
Hôm nay 4001
Hôm qua 13478
Tuần này 46994
Tuần trước 125563
Tháng này 3014087
Tháng trước 3135384
Tất cả 34826552

Lượt truy cập: 34826589

Đang online: 5263

Ngày hôm qua: 13478

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ