Phòng Kế hoạch - Tài chính
PhongKHTC
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2020-2021
Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2020-2021

Quyết định số 551/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 14/7/2020 của Nhà trường về việc Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2020-2021

Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2020-2021
Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2020-2021

Quyết định số 550/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 14/7/2020 của Nhà trường về việc Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2020-2021

Quy định mức học phí bậc đại học hệ chính quy năm học 2020-2021
Quy định mức học phí bậc đại học hệ chính quy năm học 2020-2021

Quyết định số 548/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 14/7/2020 của Nhà trường về việc Quy định mức học phí bậc đại học hệ chính quy năm học 2020-2021

Thông báo mức thu học phí đối với sinh viên K52 năm hoc 2020-2021
Thông báo mức thu học phí đối với sinh viên K52 năm hoc 2020-2021

Thông báo số 159/TB-ĐHNL-KHTC ngày 14/2/2020 của Nhà trường về mức thu học phí đối với sinh viên K52 năm hoc 2020-2021

Thông báo mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2019-2020
Thông báo mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2019-2020

Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 11/6/2019 của Nhà trường về qui định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2019-2020

Thông báo mức học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2019-2021
Thông báo mức học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2019-2021

Quyết định số 863/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 11/6/2019 của Nhà trường về việc qui định mức học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2019-2021

Thông báo mức học phí bậc đại học hệ chính qui các ngành đào tạo chương trình tiên tiến năm học 2019-2020
Thông báo mức học phí bậc đại học hệ chính qui các ngành đào tạo chương trình tiên tiến năm học 2019-2020

Quyết định số 1023/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 26/7/2019 của Nhà trường về việc qui định mức học phí bậc đại học hệ chính qui các ngành đào tạo chương trình tiên tiến năm học 2019-2020

Thông báo mức học phí đào tạo hệ đại học hệ chính qui năm học 2019-2020
Thông báo mức học phí đào tạo hệ đại học hệ chính qui năm học 2019-2020

Quyết định số 820/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 3/6/2019 của Nhà trường về việc qui định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính qui năm học 2019-2020

Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2018-2020
Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2018-2020

Quyết định số 1005/QĐ-KHTC ngày 23/7/2018 của Nhà trường về việc Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2018-2020

Quy định mức học phí đại học hệ chính quy năm học 2018-2019
Quy định mức học phí đại học hệ chính quy năm học 2018-2019

Quyết định số 1004/QĐ-KHTC ngày 23/8/2018 của Nhà trường về việc Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học năm học 2018-2019.

Quy định mức thu học phí đào tạo bậc sau đại học năm học 2017-2018
Quy định mức thu học phí đào tạo bậc sau đại học năm học 2017-2018

Quyết định số 1151/QĐ-KHTC ngày 29/8/2017 của Hiệu trưởng về việc Quy định mức thu học phí đào tạo bậc sau đại học năm học 2017-2018

Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018
Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo số 1122/TB-KHTC ngày 31/8/2017 của Nhà trường về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo về việc nộp học phí của học viên cao học K23 năm học 2016-2017
Thông báo về việc nộp học phí của học viên cao học K23 năm học 2016-2017

Thông báo số 669/TB-KHTC ngày 30/5/2017 của Nhà trường về việc nộp học phí của học viên cao học K23 năm học 2016-2017

Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy các ngành đào tạo Chương trình tiên tiến năm học 2016-2017
Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy các ngành đào tạo Chương trình tiên tiến năm học 2016-2017

Quyết định số 1371/QĐ-KHTC ngày 11/11/2016 của Hiệu trưởng về việc Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy các ngành đào tạo Chương trình tiên tiến năm học 2016-2017

Thông báo mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2016-2017
Thông báo mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2016-2017

Quyết định số 684QĐ/KHTC-ĐT ngày 17/6/2016 của Hiệu trưởng về quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2016-2017

Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016
Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016

Thông báo số 115/TB-KHTC ngày 4/2/2016 của Nhà trường về việc thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016

Web các đơn vị
Đang online 6761
Hôm nay 2674
Hôm qua 17304
Tuần này 84980
Tuần trước 144469
Tháng này 4169171
Tháng trước 4201823
Tất cả 44056069

Lượt truy cập: 44056118

Đang online: 6789

Ngày hôm qua: 17304

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ