Phòng Kế hoạch - Tài chính
phongkt
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2018-2020
Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2018-2020

Quyết định số 1005/QĐ-KHTC ngày 23/7/2018 của Nhà trường về việc Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ thạc sĩ khóa học 2018-2020

Quy định mức học phí đại học hệ chính quy năm học 2018-2019
Quy định mức học phí đại học hệ chính quy năm học 2018-2019

Quyết định số 1004/QĐ-KHTC ngày 23/8/2018 của Nhà trường về việc Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học năm học 2018-2019.

Quy định mức thu học phí đào tạo bậc sau đại học năm học 2017-2018
Quy định mức thu học phí đào tạo bậc sau đại học năm học 2017-2018

Quyết định số 1151/QĐ-KHTC ngày 29/8/2017 của Hiệu trưởng về việc Quy định mức thu học phí đào tạo bậc sau đại học năm học 2017-2018

Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018
Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo số 1122/TB-KHTC ngày 31/8/2017 của Nhà trường về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo về việc nộp học phí của học viên cao học K23 năm học 2016-2017
Thông báo về việc nộp học phí của học viên cao học K23 năm học 2016-2017

Thông báo số 669/TB-KHTC ngày 30/5/2017 của Nhà trường về việc nộp học phí của học viên cao học K23 năm học 2016-2017

Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy các ngành đào tạo Chương trình tiên tiến năm học 2016-2017
Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy các ngành đào tạo Chương trình tiên tiến năm học 2016-2017

Quyết định số 1371/QĐ-KHTC ngày 11/11/2016 của Hiệu trưởng về việc Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy các ngành đào tạo Chương trình tiên tiến năm học 2016-2017

Thông báo mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2016-2017
Thông báo mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2016-2017

Quyết định số 684QĐ/KHTC-ĐT ngày 17/6/2016 của Hiệu trưởng về quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2016-2017

Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016
Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016

Thông báo số 115/TB-KHTC ngày 4/2/2016 của Nhà trường về việc thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016

Quy định mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Quản lý môi trường năm học 2015-2016
Quy định mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Quản lý môi trường năm học 2015-2016

Quyết định số 19/QĐ-KHTC ngày 8/1/2016 của Hiệu trưởng về việc Quy định mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Quản lý môi trường năm học 2015 - 2016

Thông báo về việc nộp tiền khám sức khỏe cho sinh viên khóa 43 chuẩn bị ra trường
Thông báo về việc nộp tiền khám sức khỏe cho sinh viên khóa 43 chuẩn bị ra trường

Phòng kế hoạch tài chính gửi đến các đơn vị và sinh viên khóa 43 Thông báo số 497/TB -KHTC ngày 1/6/2015 của Nhà trường về việc nộp tiền khám sức khỏe cho sinh viên khóa 43 chuẩn bị ra trường.

Thông báo (lần 2) về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015
Thông báo (lần 2) về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông báo (lần 2) số 131/TB-KHTC ngày 27/2/2015 của Nhà trường về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông báo về việc thực hiện thu học phí kỳ 2 năm học 2014-2015
Thông báo về việc thực hiện thu học phí kỳ 2 năm học 2014-2015

Phòng KHTC kính gửi tới các đơn vị Thông báo số 23/TB-KHTC ngày 12/1/2015 của Nhà trường về việc thực hiện thu học phí kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông báo mức học phí hệ vừa làm vừa học năm 2015
Thông báo mức học phí hệ vừa làm vừa học năm 2015

Quyết định số 1347/QĐ-KHTC ngày 19/12/2014 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Quy định mức học phí hệ vừa làm vừa học năm 2015

Thông báo về việc hoàn trả học phí năm học 2013-2014 cho sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng miễn, giảm học phí
Thông báo về việc hoàn trả học phí năm học 2013-2014 cho sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng miễn, giảm học phí

Thông báo số 500/TB-KHTC ngày 23/6/2014 của Nhà trường về việc hoàn trả học phí năm học 2013-2014 cho sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng miễn, giảm học phí

Thông báo (lần 2) về việc nộp học phí, chi phí đào tạo của học viên cao học khóa 21
Thông báo (lần 2) về việc nộp học phí, chi phí đào tạo của học viên cao học khóa 21

Thông báo số 482/TB-KHTC ngày 20/5/2014 của Nhà trường về việc nộp học phí, chi phí đào tạo của học viên cao học khóa 21

Thông báo về việc nộp học phí, chi phí đào tạo của NCS từ khóa 10 đến khóa 15
Thông báo về việc nộp học phí, chi phí đào tạo của NCS từ khóa 10 đến khóa 15

Thông báo số 474/TB-KHTC ngày 18/6/2014 của Nhà trường về việc nộp học phí, chi phí đào tạo của NCS từ khóa 10 đến khóa 15

Web các đơn vị
Đang online 1989
Hôm nay 5499
Hôm qua 12120
Tuần này 52524
Tuần trước 87556
Tháng này 2844937
Tháng trước 3272477
Tất cả 32754242

Lượt truy cập: 32754664

Đang online: 2385

Ngày hôm qua: 12120

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ