Phòng Kế hoạch - Tài chính
phongkt
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Quyết định điều chỉnh khoản phải nộp từ lệ phí KTX K năm học 2018-2019
Quyết định điều chỉnh khoản phải nộp từ lệ phí KTX K năm học 2018-2019

Quyết định số 761/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 20/5/2019 của Nhà trường về việc điều chỉnh khoản phải nộp từ lệ phí KTX K năm học 2018-2019

Thông báo về việc chi trả chế độ phụ cấp chức vụ đối với chức danh Viện trưởng Viện Khoa học sự sống
Thông báo về việc chi trả chế độ phụ cấp chức vụ đối với chức danh Viện trưởng Viện Khoa học sự sống

Thông báo số 308/TB-ĐHNL-KHTC ngày 15/3/2019 của Nhà trường về việc chi trả chế độ phụ cấp chức vụ đối với chức danh Viện trưởng Viện Khoa học sự sống

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2019 tại các đơn vị tự chủ trực thuộc Trường
Thông báo về việc xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2019 tại các đơn vị tự chủ trực thuộc Trường

Thông báo số 264/TB-ĐHNL-KHTC ngày 8/3/2019 của Nhà trường về việc xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2019 tại các đơn vị tự chủ trực thuộc Trường

Thông báo lộ trình học phí đối với sinh viên khóa 51 bậc đại học hệ chính qui
Thông báo lộ trình học phí đối với sinh viên khóa 51 bậc đại học hệ chính qui

Thông báo số 188/TB-ĐHNL-KHTC ngày 20/2/2019 của Nhà trường về lộ trình học phí đối với sinh viên khóa 51 bậc đại học hệ chính qui

Thông báo về việc kiểm tra tài chính nội bộ tại các Trung tâm hạch toán độc lập trực thuộc Trường
Thông báo về việc kiểm tra tài chính nội bộ tại các Trung tâm hạch toán độc lập trực thuộc Trường

Thông báo số 187/TB-ĐHNL-KHTC ngày 20/2/2019 của Nhà trường về việc kiểm tra tài chính nội bộ tại các Trung tâm hạch toán độc lập trực thuộc Trường

Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2019
Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2019

Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 5/12/2018 của Bộ tài chính về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2019

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019
Thông báo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019

Thông báo số 28/TB-ĐHNL-KHTC ngày 5/1/2019 của Nhà trường về việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019

Thông báo về việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018
Thông báo về việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Thông báo số 32/TB-KHTC ngày 7/1/2019 của Nhà trường về việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Thông báo về việc chi quà nhân tết Kỷ Hợi năm 2019
Thông báo về việc chi quà nhân tết Kỷ Hợi năm 2019

Quyết định số 67/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 11/1/2019 của Nhà trường về việc chi quà nhân tết Kỷ Hợi năm 2019

Thông báo về việc mở tài khoản thẻ ATM Agribank cho học viên cao học, nghiên cứu sinh
Thông báo về việc mở tài khoản thẻ ATM Agribank cho học viên cao học, nghiên cứu sinh

Thông báo số 1469/ĐHNL-KHTC ngày 9/11/2018 của Nhà trường về việc mở tài khoản thẻ ATM Agribank cho học viên cao học, nghiên cứu sinh

Thông báo về việc truy thu phụ cấp thâm niên nghề năm 2018
Thông báo về việc truy thu phụ cấp thâm niên nghề năm 2018

Thông báo số 1507/TB-ĐHNL-KHTC ngày 19/11/2018 của Nhà trường về việc truy thu phụ cấp thâm niên nghề năm 2018

Thông báo về việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị
Thông báo về việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị

Thông báo số 1505/TB-ĐHNL-KHTC ngày 16/11/2018 của Nhà trường về việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị

Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Quyết định số 1632/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 7/11/2018 của Nhà trường về việc hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Thông báo về việc chi quà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
Thông báo về việc chi quà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Quyết định số 1624/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 6/11/2018 của Nhà trường về việc chi quà nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Thông báo về việc tạm ứng lần 2 và thanh toán kinh phí đề tài cấp Bộ năm 2018
Thông báo về việc tạm ứng lần 2 và thanh toán kinh phí đề tài cấp Bộ năm 2018

Thông báo số 1468/TB-ĐHNL-KHTC ngày 9/11/2018 của Nhà trường về việc tạm ứng lần 2 và thanh toán kinh phí đề tài cấp Bộ năm 2018

Web các đơn vị
Đang online 961
Hôm nay 6415
Hôm qua 16345
Tuần này 34534
Tuần trước 101746
Tháng này 2424572
Tháng trước 3294874
Tất cả 36702142

Lượt truy cập: 36702142

Đang online: 961

Ngày hôm qua: 16345

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ