Phòng Kế hoạch - Tài chính
phongkt
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Thông báo về việc chi quà chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 và chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập của Nhà trường
Thông báo về việc chi quà chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 và chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập của Nhà trường

Phòng KHTC thông báo về việc chi quà chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 và chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập của Nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 1081/QĐ-KHTC ngày 15/10/2014 của Hiệu Trưởng Nhà trường.

Thông báo về việc hỗ trợ tổ chức văn nghệ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 cho các đơn vị trong Trường.
Thông báo về việc hỗ trợ tổ chức văn nghệ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 cho các đơn vị trong Trường.

Phòng KHTC thông báo về việc Hỗ trợ tổ chức văn nghệ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 cho các đơn vị trong Trường ban hành kèm theo Quyết định số 1082/QĐ-KHTC ngày 15/10/2014 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2014
Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2014

Phòng kế hoạch tài chính thông báo về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1073/QĐ-KHTC ngày 10/10/2014 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Thông báo mức thu học phí, chi phí đào tạo Sau đại học năm học 2014-2015
Thông báo mức thu học phí, chi phí đào tạo Sau đại học năm học 2014-2015

Mức thu học phí, chi phí đào tạo Sau đại học năm học 2014-2015 kèm theo Quyết định số 905/QĐ-KHTC ngày 12/9/2014 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Thông báo về việc thực hiện thu học phí kỳ I năm học 2014-2015
Thông báo về việc thực hiện thu học phí kỳ I năm học 2014-2015

Thông báo số 703/TB-KHTC ngày 3/9/2014 của Nhà trường về việc thực hiện thu học phí kỳ I năm học 2014-2015.

Thông báo về việc thực hiện thu học phí, chi phí đào tạo năm học 2014-2015 đối với học viên cao học K21
Thông báo về việc thực hiện thu học phí, chi phí đào tạo năm học 2014-2015 đối với học viên cao học K21

Thông báo số 750/TB-KHTC ngày 12/9/2014 của Nhà trường về việc thực hiện thu học phí, chi phí đào tạo năm học 2014-2015 đối với học viên cao học K21.

Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày Tết Trung Thu năm 2014
Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày Tết Trung Thu năm 2014

Quyết định số 756/QĐ-KHTC ngày 20/8/2014 của Hiệu Trưởng về việc chi quà nhân dịp ngày tết Trung thu năm 2014

Thông báo về việc chi quà nhân ngày Quốc Khánh 2/9/2014
Thông báo về việc chi quà nhân ngày Quốc Khánh 2/9/2014

Quyết định số 755/QĐ-KHTC ngày 20/8/2014 của Hiệu Trưởng về việc chi quà nhân ngày Quốc Khánh 2/9/2014

Thông báo về việc cung cấp tài khoản của Nhà trường phục vụ ký kết các hợp đồng với các đơn vị ngoài Trường
Thông báo về việc cung cấp tài khoản của Nhà trường phục vụ ký kết các hợp đồng với các đơn vị ngoài Trường

Thông báo số 584/TB-KHTC ngày 29/7/2014 của Nhà trường về việc cung cấp tài khoản của Nhà trường phục vụ ký kết các hợp đồng với các đơn vị ngoài Trường

Thông báo về việc hỗ trợ cho CBVC đi tham quan, nghỉ mát hè 2014
Thông báo về việc hỗ trợ cho CBVC đi tham quan, nghỉ mát hè 2014

Quyết định số 606/QĐ-KHTC ngày 19/6/2014 của Hiệu trưởng về việc chi hỗ trợ cho cán bộ viên chức đi tham quan, nghỉ mát hè 2014

Thông báo về việc chi quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2014
Thông báo về việc chi quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2014

Phòng kế hoạch tài chính thông báo Quyết định số 508/QĐ-KHTC ngày 26/5/2014 của Hiệu trưởng về việc chi quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2014

Thông báo về việc thanh toán tiền điện năng tiêu thụ điều hòa nhiệt độ vượt định mức tại các đơn vị
Thông báo về việc thanh toán tiền điện năng tiêu thụ điều hòa nhiệt độ vượt định mức tại các đơn vị

Thông báo số 413/TB-KHTC ngày 15/5/2014 của Nhà trường về việc thanh toán tiền điện năng tiêu thụ điều hòa nhiệt độ vượt định mức tại các đơn vị

Các mẫu chứng từ chủ yếu cho việc thanh toán đề tài NCKH (có bổ sung một số mẫu mới)
Các mẫu chứng từ chủ yếu cho việc thanh toán đề tài NCKH (có bổ sung một số mẫu mới)

Phòng KHTC cập nhật và bổ sung một số mẫu chứng từ chủ yếu cho việc thanh toán đề tài NCKH.

Thông báo về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 1/5/2014
Thông báo về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 1/5/2014

Phòng KHTC thông báo Quyết định số 415/QĐ-KHTC ngày 22/4/2014 của Hiệu Trưởng về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 1/5/2014

Thông báo danh sách sinh viên K45 trúng tuyển học bổng Happel năm học 2013-2014
Thông báo danh sách sinh viên K45 trúng tuyển học bổng Happel năm học 2013-2014

Thông báo số 229/TB-KHTC ngày 24/3/2014 của Nhà trường về việc cấp học bổng đối với sinh viên K45 năm học 2013-2014

Thông báo định mức chi một số hoạt động chuyên môn của các đơn vị năm 2014
Thông báo định mức chi một số hoạt động chuyên môn của các đơn vị năm 2014

Thông báo số 114/TB-KHTC ngày 24/2/2014 của Nhà trường về định mức chi một số hoạt động chuyên môn của các đơn vị năm 2014

Web các đơn vị
Đang online 3014
Hôm nay 8840
Hôm qua 12562
Tuần này 50811
Tuần trước 81375
Tháng này 2534605
Tháng trước 3294874
Tất cả 36812175

Lượt truy cập: 36812175

Đang online: 3014

Ngày hôm qua: 12562

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ