Phòng Khoa học CN và HTQT
phongkh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên

Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên
TÔNG HỢP ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP ĐẠI HỌC 2012-2016  
STT Mã số ĐT, DA Tên ĐT, DA Chủ nhiệm ĐT, DA Ghi chú
  NĂM 2012      
1 ĐH2012-TN03-01 Một số đặc trưng của mô đun Cohen-Macaulay với chiều >s Nguyễn Thị Dung   
2 ĐH2012-TN03-02 Nghiên cứu khả năng tái sinh cây invitro và tiếp nhận gen của cây dưa chuột (Cucumis sativus L)  Nguyễn Tiến Dũng  
3 ĐH2012-TN03-03 Nghiên cứu và sử dụng một số loại cây thực vật bản địa tại vùng miền núi phía Bắc ứng dụng trong nhuộm màu thực phẩm  Lương Hùng Tiến   
4 ĐH2012-TN03-04  Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.  Nguyễn Thanh Hải   
5 ĐH2012-TN03-05 Nghiên cứu công nghệ bãi lọc ngầm trồng cây để xử lý nước thải chăn nuôi trong điều kiện vùng Đông Bắc Việt Nam  Dư Ngọc Thành   
6 ĐH2012-TN03-06 Nghiên cứu ứng dụng công cụ Viễn thám & GIS* và SWAT** để quản lý tài nguyên nước của lưu vực sông Công – Tỉnh Thái Nguyên.  Nguyễn Văn Hiểu   
7 ĐH2012-TN03-07 Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn  Nguyễn Văn Mạn   
8 ĐH2012-TN03-08 Điều tra và thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ loài bọ lá xanh tím bộ cánh cứng ăn lá keo tại Phú Lương - Thái Nguyên.  Đàm Văn Vinh   
9 ĐH2012-TN03-09 Nghiên cứu, thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật phục hồi sinh cảnh rừng tại khu Khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn Cao Vít, Trùng Khánh, Cao Bằng  Trần Quốc Hưng   
10 ĐH2012-TN03-10 Đánh giá tích lũy các bon ở các loại rừng tự nhiên tại một số khu bảo tồn thiên nhiên và Vườn quốc gia tại Thái Nguyên và Bắc Kạn làm cơ sở cho việc tham gia tiến trình REDD ở Việt Nam  Đỗ Hoàng Chung   
11 ĐH2012-TN03-11 Nghiên cứu khả năng tích lũy Carbon ở rừng trồng Tếch thuần loài làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La  Nguyễn Công Hoan   
12 ĐH2012-TN03-12 Nghiên cứu xác định một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn Pasteurella multocida trong bệnh tụ huyết trùng trâu, bò tại Hà Giang, Cao Bằng và lựa chọn vắc xin phòng bệnh.  Phạm Thị Phương Lan   
13 ĐH2012-TN03-13  Nghiên cứu bệnh dơn bào đường máu Leucocytozoon ở đàn gà của tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị  Nguyễn Thị Kim Lan  
14 ĐH2012-TN10-01 Nghiên cứu đa hình kiểu gen EDNRB quy định màu lông trắng của ngựa ở khu vực miền núi Đông Bắc Việt Nam Ma Thị Trang   
15 ĐH2012-TN10-02  Phân lập, tuyển chọn một số chủng Lactobacillus có khả năng sinh axit lactic cao từ các sản phẩm lên men trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để sản xuất sản phẩm chế phẩm sinh học (probiotics) sử dụng cho vật nuôi.   Nguyễn Mạnh Tuấn   
16 ĐH2012-TN10-03 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nấm hương rừng đặc sản tại tỉnh Bắc Kạn Lê Sỹ Lợi   
17 ĐH2012-TN10-04 Nghiên cứu ảnh hưởng mức protein và năng lượng trong khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của lợn rừng lai tại Thái Nguyên Bùi Thị Thơm   
18 ĐH2012-TN10-05 Nghiên cứu sử dụng thiết bị sắc ký lỏng HPLC 1200 để phân tích hàm lượng aflatoxin trong một số loại nông sản thực phẩm Nguyễn Thị Hải   
19 ĐH2012-TN10-06  Nghiên cứu, trồng thử nghiệm giống dưa mật (Honeydew Melon) ứng dụng công nghệ sản xuất trong nhà mái che tại tỉnh Thái Nguyên. Nguyễn Hương Xiêm  
  NĂM 2013      
20 ĐH2013-TN03-01 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cao lương triển vọng ở Thái Nguyên phục vụ sản xuất Ethanol sinh học Trần Minh Hòa  
21 ĐH2013-TN03-02 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất và chất lượng ngô nếp lai tại Thái Nguyên. Trần Trung Kiên  
22 ĐH2013-TN03-03 Nghiên cứu ảnh hưởng của sự biến động diện tích đất rừng đến lưu lượng dòng chảy và bùn cát lưu vực Sông Cầu (nhánh Thái Nguyên – Bắc Kạn) bằng công nghệ Viễn thám và SWAT.  Phan Đình Binh  
23 ĐH2013-TN03-04 Nghiên cứu loài sán lá gan ký sinh ở trâu, bò bằng phương pháp sinh học phân tử, đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng chống bệnh sán lá gan cho trâu, bò ở tỉnh Thái Nguyên. Phạm Diệu Thùy   
24 ĐH2013-TN03-05 Nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và độc tố đường ruột (Enterotoxin) của vi khuẩn Salmonella, Staphylococcus aureus ô nhiễm trong thịt lợn ở Thái Nguyên.  Đặng Mai Lan   
25 ĐH2013-TN03-06 Khảo nghiệm một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ họ mối đất hại rừng trồng keo và bạch đàn tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Đặng Kim Tuyến  
26 ĐH2013-TN03-07 Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của một số loại cây gỗ trồng xen trong hệ thống nông lâm kết hợp tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Tiến  
27 ĐH2013-TN03-08 Nghiên cứu chế tạo kit chẩn đoán nhanh bệnh Gumboro ở gà nuôi tại Thái Nguyên  Đỗ Bích Duệ  
  NĂM 2014      
28 ĐH2014-TN03-01:   Phương pháp lai đường dốc nhất cho bài toán bất đẳng thức biến phân trong không gian Banach Phạm Thanh Hiếu  
29 ĐH2014-TN03-02:  Cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên Trần Lệ Thị Bích Hồng  
30 ĐH2014-TN03-03:  Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. Hồ Lương Xinh  
31 ĐH2014-TN03-05:  Nghiên cứu đặc điểm lâm học cây Bương Lông(Dendrocalamus giganteus) tại tỉnh Điện Biên Đặng Thị Thu Hà  
32 ĐH2014-TN03-08:  Nghiên cứu mối tương quan giữa biện pháp kỹ thuật canh tác với đặc điểm sinh học và  hàm lượng tinh bột của giống sắn mới HL-28 tại Thái Nguyên Hoàng Kim Diệu  
33 ĐH2014-TN03-09:  Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống bưởi Đại Minh Vũ Thị Nguyên  
34 ĐH2014-TN03-10:  Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống chuối tiêu mới chọn tạo từ nguồn nguyên liệu ngoại nhập ở điều kiện miền núi phía Bắc. Nguyễn Hương Xiêm  
35 ĐH2014-TN03-12:  Thử nghiệm sử dụng thân và lá tươi của một số giống cao lương ngọt làm thức ăn nuôi bò thịt Nguyễn Hưng Quang   
  NĂM 2015      
36 ĐH2015-TN03-01 Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga Breviflia W. C Cheng & L.K.FU, 1975) và đề xuất giải pháp bảo tồn tại tỉnh Hà Giang Lê Văn Phúc  
37 ĐH2015-TN03-02 Nghiên cứu dự báo và giải pháp phòng trừ mối hại gỗ tại Đại học Thái Nguyên Nguyễn Thị Tuyên  
38 ĐH2015-TN03-03 Ứng dụng Công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Quang Thi  

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 7863
Hôm nay 14632
Hôm qua 18652
Tuần này 96385
Tuần trước 111423
Tháng này 2824777
Tháng trước 2183953
Tất cả 31121892

Lượt truy cập: 31122014

Đang online: 7965

Ngày hôm qua: 18652

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ