Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế
phongkh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Khoa học công nghệ Thông báo
21/06/2019 09:36 - Xem: 340

Kết quả họp nghiệm thu đề tài cấp Đại học ĐH2017-TN03-02

Nghiệm thu cấp đại học đề tài KHCN cấp Đại học: “Nghiên cứu sự thay đổi lưu lượng dòng chảy và dự báo hạn hán, lũ lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Cầu bằng mô hình SWAT và GIS” - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phan Đình Binh – Mã số: ĐH2017-TN03-02 đạt mức "xuất sắc".

Thực hiện Quyết định số 925/QĐ-ĐHTN ngày 13 tháng 06 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 21 tháng 06 năm 2019 tại Trường Đại học Nông Lâm, Hội đồng nghiệm thu cấp đại học đề tài cấp đại học: Nghiên cứu sự thay đổi lưu lượng dòng chảy và dự báo hạn hán, lũ lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Cầu bằng mô hình SWAT và GISMã số: ĐH2017-TN03-02Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Đình Binh đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Chủ tịch Hội đồng, ThS. Trương Thành Nam – Trường Đại học Nông Lâm, TS. Hà Xuân Linh – Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên, TS. Kiều Quốc Lập – Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, TS. Mai Anh Khoa – Đại học Thái Nguyên, ThS. Lê Mạnh Tiến – Sở Thái Nguyên&MT tỉnh Thái Nguyên.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng kết luận: Đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng theo thuyết minh: 02 bài báo đăng tạp chí trong nước, 01 bài đăng kỷ yếu hội thảo trong nước, 02 khóa luận tốt nghiệp/nhóm sinh viên NCKH, 01 bộ CSDL thuộc tính và CSDL không gian liên quan tới lưu lượng dòng chảy trong phạm vi lưu vực sông, 01 báo cáo khoa học.

Đề tài có các sản phẩm vượt so với đăng ký: 01 bài báo trong nước, 01 bài đăng kỷ yếu hôi thảo, hội nghị quốc tế, 01 giải thưởng NCKH, hỗ trợ đào tạo 01 học viên cao học.

Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học và thực tiễn. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy đinh của Đại học Thái Nguyên. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp đại học thống nhất xếp loại “xuất sắc”.

Một số hình ảnh buổi họp Hội đồng nghiệm thu:

   

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 7844
Hôm nay 1929
Hôm qua 18516
Tuần này 38873
Tuần trước 137436
Tháng này 3683160
Tháng trước 3121701
Tất cả 43103738

Lượt truy cập: 43103738

Đang online: 7844

Ngày hôm qua: 18516

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ