Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế
phongkh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Khoa học công nghệ Sở hữu trí tuệ
04/10/2019 14:38 - Xem: 282

Sản phẩm sở hữu trí tuệ

Các sản phẩm SHTT từ năm 2009 đến nay
STT Tên tài sản trí tuệ Phân loại
(*)
Thời gian
xác định
Số QĐ công nhận
         
1 Giống lúa Nông lâm 7 Giống cây trồng 2009 458/QĐ-TT-CLT, Cục Trồng trọt
2 Phân HCSH NTT chuyên chè, rau Tên thương mại 2011 24/QĐ-TT-ĐPB, Cục Trồng trọt
3 Phân HCK NTR1 chuyên lúa Tên thương mại 2011 24/QĐ-TT-ĐPB, Cục Trồng trọt
4 Phân HCK NTR2 chuyên lúa Tên thương mại 2011 24/QĐ-TT-ĐPB, Cục Trồng trọt
5 Quy trình nhân giống cây Đinh lăng lá nhỏ bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào Quyền tác giả 2014 4522/2014/QTG
6 Quy trình nhân giống cây Gừng gió, bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào Quyền tác giả 2014 4527/2014/QTG
7 Quy trình nhân giống cây Ba kích tím bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào Quyền tác giả 2014 4590/2014/QTG
8 Giống sắn KM419 Giống cây trồng 2016 85/QĐ-BNN-TT, Bộ NN&PTNT
9 Giống sắn HL2004-28 Giống cây trồng 2016 85/QĐ-BNN-TT, Bộ NN&PTNT
10 Bằng bảo hộ giống Ba kích tím HM-QN (Morina officinalis How) số 56.VN.2017  Giống cây trồng 2017 137/QĐ-TT-VPBH; Cục trồng trọt
11 Bằng bảo hộ giống Lan kim tuyến HM-LC (Anoectochilus setaceus Blume) số 69.VN.2017 Giống cây trồng 2017 220/QĐ-TT-VPBH; Cục trồng trọt
12 Bằng bảo hộ giống Hoàng tinh đỏ HM-HG (Polygonatum kingianum Coll. Et Hemsl) số 73.VN.2017 Giống cây trồng 2017 220/QĐ-TT-VPBH
13 Bằng bảo hộ giống Gừng gió HM-BS (Zingber zerumbet (L.) Sm.) số 68.VN.2017  Giống cây trồng 2017 220/QĐ-TT-VPBH
14 Bằng bảo hộ giống Đinh lăng HM-TN (Polycias fruticosa (L.) Harm.) số 55.VN.2017  Giống cây trồng 2017 137/QĐ-TT-VPBH; Cục trồng trọt
15 Bằng bảo hộ giống Sa nhân tím HM-ĐL (Amomum longiligulare T.L.Wu) số 57.VN.2017 Giống cây trồng 2017 137/QĐ-TT-VPBH; Cục trồng trọt
16 Bằng bảo hộ giống Lan kim tuyến HM-HG (Anoectochilus setaceus Blume) số 70.VN.2017 Giống cây trồng 2017 220/QĐ-TT-VPBH; Cục trồng trọt
17 Phân bón hữu cơ SH Nông Lâm - HDT 01 Phân bón 03/01/19 1882/QĐ-BVTV-PB
18 Bằng bảo hộ giống Thông đất TN10 (Huperzia squarrosa (G.Forst) Trew) số 70.VN.2019 Giống cây trồng 25/07/19 192/QĐ-TT-VPBH; Cục trồng trọt
19 Bằng bảo hộ giống Hà thủ ô đỏ HM- HG (Fallopia multiflora) số 71.VN.2019  Giống cây trồng 25/07/19 192/QĐ-TT-VPBH; Cục trồng trọt
20 Bằng bảo hộ giống Khôi tía HN-TĐ (Ardisia silvestris Pitard) số 72.VN.2019 Giống cây trồng 25/07/19 192/QĐ-TT-VPBH; Cục trồng trọt
21 Bằng bảo hộ giống Trà hoa vàng HM-DT (Camelia hakodae Ninh.Tr.) số 73.VN.2019  Giống cây trồng 25/07/19 192/QĐ-TT-VPBH; Cục trồng trọt
22 Bằng bảo hộ giống Đẳng sâm HM-QN (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson) số 56.VN.2019  Giống cây trồng 24/06/19 147/QĐ-TT-VPBH; Cục trồng trọt
23 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số: 2213 với sáng chế: Quy trình trồng cây Gừng gió (Zingber zerumber sm.). Giống cây trồng 18/11/19 102678/QĐ-SHTT
Cục sở hữu trí tuệ
24 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số: 2212 với sáng chế: Quy trình nhân giống cây Lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) bằng phương pháp nuôi cấy mô. Giống cây trồng 18/11/19 102677/QĐ-SHTT
Cục sở hữu trí tuệ
25 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số: 2211 với sáng chế: Quy trình nhân giống cây Khôi tía (Ardisia silverstris Pitard) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào. Giống cây trồng 18/11/19 102676/QĐ-SHTT
Cục sở hữu trí tuệ
26 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số: 2097 với sáng chế: Quy trình trồng cây Lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) Giống cây trồng 30/07/19 62448/QĐ-SHTT
Cục sở hữu trí tuệ
27 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số: 2220 với sáng chế: Quy trình nhân giống cây Đinh lăng (Polycias fruticosa (L.) Harm.) bằng nuôi cấy mô Giống cây trồng 25/11/19 105080/QĐ-SHTT
Cục sở hữu trí tuệ
28 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số: 2219 với sáng chế: Quy trình trồng cây Đinh lăng (Polycias fruticosa (L.) Harm trong giai đoạn vườn ươm Giống cây trồng 25/11/19 105079/QĐ-SHTT
Cục sở hữu trí tuệ
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 4097
Hôm nay 12668
Hôm qua 13153
Tuần này 63617
Tuần trước 96590
Tháng này 3197749
Tháng trước 3494688
Tất cả 39912183

Lượt truy cập: 39912183

Đang online: 4097

Ngày hôm qua: 13153

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ