Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế
phongkh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin tức - Sự kiện Tin tức - Tư liệu QLKH
10/12/2015 14:41 - Xem: 1270

Thông báo lập lý lịch khoa học của các cán bộ trình độ tiến sỹ

Ngày 11/6/2013, Nhà trường đã gửi các đơn vị công văn số 451/CV-QLKH v/v Lập lý lịch khoa học của các cán bộ có trình độ tiến sỹ phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ có trình độ cao và xây dựng trang web của Trường. Đề nghị các đơn vị, cá nhân thực hiện theo đúng kế hoạch

Danh sách cán bộ, lý lịch cũ của một số Thầy Cô (2009) xem tại đây

 

           ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 Số: 451/CV-QLKH                                                    Thái Nguyên, ngày  11  tháng 6  năm 2013

V/v lập lý lịch khoa học của các cán bộ

                có trình độ tiến sỹ                                                  

                      

Kính gửi:  Các đơn vị trong Trường

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ có trình độ cao và xây dựng trang web của Trường, Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Thông báo cho các cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sỹ thuộc đơn vị mình bổ sung thông tin vào lý lịch khoa học đã có (cập nhật đến tháng 7 năm 2013) theo danh sách đính kèm.

Đối với các thầy cô có trình độ tiến sỹ chưa có tên trong danh sách, đề nghị lập lý lịch khoa học theo mẫu đính kèm.

* Yêu cầu:

- Mỗi cá nhân lập 01 bản lý lịch riêng theo mẫu lý lịch cũ

- Mỗi cá nhân gửi kèm theo 01 ảnh chân dung và các ảnh về đào tạo, khoa học công nghệ nếu có (ảnh gửi file riêng).

2. Các đơn vị tập hợp lý lịch khoa học thuộc đơn vị mình (file mềm) và nộp về Bộ phận Quản lý Khoa học trước ngày 30 tháng 7 năm 2013.

Thông tin liên quan xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và QHQT

Điện thoại: 0280.3656.635                Email: qlkh.tuaf@gmail.com

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị triển khai theo kế hoạch.

 

Nơi nhận:                                                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT, QLKH&QHQT.                                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                                                                                PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 558
Hôm nay 19950
Hôm qua 21704
Tuần này 88180
Tuần trước 127883
Tháng này 3057021
Tháng trước 3780697
Tất cả 42883952

Lượt truy cập: 42883998

Đang online: 588

Ngày hôm qua: 21704

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ