Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu Chức năng, nhiệm vụ
01/04/2014 15:50 - Xem: 1776

Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ

1.  Chức năng

Phòng Đào tạo thực hiện chức năng quản lý Đào tạo, tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đảm bảo chất lượng các bậc đào tạo đại học, sau đại học theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.  Nhiệm vụ

+ Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo trình độ đại học và sau đại học của Trường;

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập trình độ đại học và sau đại học của các bộ môn trong Trường trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm theo kế hoạch của Đại học Thái Nguyên và của Trường;

+ Đề xuất, xây dựng nội dung, chương trình, các mã số mới đào tạo hệ đại học, sau đại học phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển của Trường;

+ Tổ chức, giám sát thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo, các quy chế chuyên môn, nghiệp vụ về đào tạo của các bộ môn trong Trường;

+ Chỉ đạo, quản lý, thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy;

+ Phối hợp với Phòng Thanh tra Pháp chế, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục chỉ đạo các Khoa, Bộ môn đánh giá sinh viên, học viên theo quy chế;

+ Xác định khối lượng giảng dạy thực tế hàng năm cho giáo viên;

+ Phối hợp với phòng Hành chính Tổ chức bố trí sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn lực giáo viên trong toàn trường;

+ Trực tiếp quản lý học viên và nghiên cứu sinh (NCS), tổ chức bảo vệ và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ;

+ Phối hợp với Phòng Quản trị Phục vụ rà soát, dự trù vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo của các đơn vị trong toàn Trường; quản lý giảng đường và các phương tiện dạy học khác;

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức biên soạn, thẩm định các giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập của Trường;

+ Phối hợp với Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thực hiện tổ chức quản lý đào tạo hệ không chính quy, đào tạo theo chứng chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn được Hội đồng khoa học và đào tạo Trường thông qua;

+ Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực đào tạo;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chức năng do Hiệu trưởng giao.

Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 6351
Hôm nay 1064
Hôm qua 20127
Tuần này 62975
Tuần trước 141553
Tháng này 4002697
Tháng trước 4201823
Tất cả 43889595

Lượt truy cập: 43889619

Đang online: 6362

Ngày hôm qua: 20127

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ