Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin SĐH
19/04/2017 10:11 - Xem: 504

NCS. Nguyễn Ngọc Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản lý đất đai

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 168/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 15 tháng 4 năm 2017 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Anh

Về đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên".

Ngành:  Quản lý đất đai

Mã số:   62.85.01.03

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 168/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Trường Đại học Nông Lâm  - ĐH Thái Nguyên

Chủ tịch

hội đồng

2

PGS.TS. Phan Đình Binh

Trường Đại học Nông Lâm  - ĐH Thái Nguyên

Thư ký HĐ

3

PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà

Học viện Nông nghiệp

Việt Nam

Phản biện 1

4

TS. Nguyễn Đình Bồng

Hội khoa học đất Việt Nam

Phản biện 2

5

TS. Nguyễn Văn Toàn

Viện nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp, nông thôn

Phản biện 3

6

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Trường Đại học Nông Lâm  - ĐH Thái Nguyên

Ủy viên

 hội đồng

7

GS.TSKH. Đặng Hùng Võ

Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Ủy viên

 hội đồng

 

Sau khi nghe NCS. Nguyễn Ngọc Anh trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

(1) Xác định chính xác các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ ảnh hưởng và xếp loại mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến giá đất ở đô thị tại thành phố Thái Nguyên, các yếu tố đó là: vị trí, cơ sở hạ tầng, môi trường, chính sách pháp lý, cá biệt, kinh tế và xã hội.

(2) Nghiên cứu bước đầu đã xác định được hàm giá đất ở đô thị phụ thuộc vào các yếu tố ảnh hưởng. Đây có thể là tài liệu tham khảo vận dụng vào việc xây dựng bảng giá đất ở đô thị của Nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, xây dựng giá đất cụ thể phục vụ công tác tư vấn về giá đất.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên’’ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành Quản lý đất đai, mã số 62.85.01.03 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Nguyễn Ngọc Anh xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Quản lý đất đai. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm cấp bằng tiến sĩ Quản lý đất đai cho NCS. Nguyễn Ngọc Anh.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và của Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm khoa và giảng viên Khoa Quản lý Tài nguyên, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Quản lý đất đai cho NCS. Nguyễn Ngọc Anh.

Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Ngọc Anh

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 4757
Hôm nay 1906
Hôm qua 13739
Tuần này 85396
Tuần trước 85497
Tháng này 2337692
Tháng trước 2699262
Tất cả 29417033

Lượt truy cập: 29417080

Đang online: 4790

Ngày hôm qua: 13739

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ