Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin SĐH
19/04/2017 10:08 - Xem: 289

NCS. Trần Thị Thu Hiền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản lý đất đai

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 278/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày16 tháng 4 năm 2017 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Hiền

Về đề tài: Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 62.85.01.03

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Đàm Xuân Vận, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

        Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 278/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Trường Đại học Nông lâm - ĐHTN

Chủ tịch HĐ

2

PGS.TS. Phan Đình Binh

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Thư ký

3

PGS.TS. Lê Thái Bạt

Hội Khoa học đất Việt Nam

Phản biện 1

4

PGS.TS. Nguyễn Ích Tân

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

5

TS. Nguyễn Văn Toàn

Viện nghiên cứu Nông nghiệp, nông thôn

Phản biện 3

6

TS. Nguyễn Tiến Sỹ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

7

TS. Lê Văn Thơ

Trường Đại học Nông lâm - ĐHTN

Ủy viên

 

     Sau khi nghe NCS. Trần Thị Thu Hiền trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

(1). Sử dụng phương pháp đánh giá thích hợp của FAO, kết hợp với phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin với phần mềm đánh giá đất đai tự động (ALES) và phương pháp tính trọng số (Analytic Hierarchy Process - AHP) đã đánh giá được tiềm năng và đề xuất cơ cấu sử dụng đất cho từng tiểu vùng theo hướng phát trển bền vững sản xuất nông nghiệp của huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

(2). Góp phần bổ sung phương pháp luận về đánh giá đất sản xuất phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ở một số huyện miền núi phía Bắc.

 Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án "Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Quản lý đất đai; Mã số: 62 85 01 03 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Trần Thị Thu Hiền xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Quản lý đất đai. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm cấp bằng tiến sĩ Quản lý đất đai cho NCS. Trần Thị Thu Hiền.

     Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và của Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm khoa và giảng viên Quản lý tài nguyên, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Quản lý đất đai cho NCS. Trần Thị Thu Hiền.

         Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh lế bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Trần Thị Thu Hiền

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 32843
Hôm nay 8597
Hôm qua 34100
Tuần này 154442
Tuần trước 116788
Tháng này 2459488
Tháng trước 2362802
Tất cả 26070013

Lượt truy cập: 26070034

Đang online: 32860

Ngày hôm qua: 34100

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ