Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Quy định trình bày luận văn thạc sĩ của Trường ĐHNL - ĐHTN

Quy định trình bày luận văn thạc sĩ của Trường ĐHNL - ĐHTN

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

1/ Trình bày chung

 • Đóng bìa cứng, in chữ nhũ (Mẫu 1)
 • Trang phụ bìa (Mẫu 2)

2/ Bố cục

 • Trang bìa cứng
 • Trang phụ bìa

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH

MỞ ĐẦU

Chương 1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

 1.  

Chương 2

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1.

2.2.

Chương 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1.

3.2.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

PHỤ LỤC

Tất cả các tiêu đề của chương đều đặt ở chính giữa, đầu trang.

3/ Soạn thảo văn bản

 • Gíây A4, nội dung lượng khoảng 60-80 trang A4 (không kể phần phụ lục), trong đó trên 50% là trình bày các kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng học viên.
 • Chữ kiểu Times New Roman (Unicode) cỡ chữ 13 hoặc 14, dãn dòng 1,5 lines; mật độ chữ bình thường.
 • Lề trên: 3,0 cm; lề dưới: 2,5 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2 cm
 • Số trang đánh ở giữa, phía trên mỗi trang, bắt đầu từ phần Mở đầu.
 • Các trang trước phần Mở đầu được đánh bằng số La Mã thường: i, ii, iii, iv, v, vi……ix, x….
 • Nếu có hình hoặc bảng nằm ngang, đầu bảng/hình nằm về phía lề trái.

4/ Viết tắt

 • Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ là danh từ, không dài quá và được sử dụng nhiều lần trong luận văn.
 • Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế.
 • Nếu ít từ viết tắt, có thể viết toàn bộ cụm từ lần đầu với chữ viết tắt trong ngoặc đơn.
 • Nếu nhiều từ viết tắt, lập bảng các chữ viết tắt ở đầu luận văn, xếp theo thứ tự ABC của chữ viết tắt.

 

Mẫu bảng chữ viết tắt:

- FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations - Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc.

- PTNT: Phát triển nông thôn.

 

 5/ Tài liệu tham khảo

 • Xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, rồi đến các ngôn ngữ khác (Anh, Nga…)
 • Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC

+ Tác giả người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ

+ Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên

+ Tài liệu không có tác giả, coi tên cơ quan ban hành như tác giả và xếp theo chữ đầu của cơ quan đó (VD: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Xếp theo chữ B)

 • Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo mọi thứ tiếng
 • Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là sách:

STT, Tên tác giả (năm công bố), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

 

 

Mẫu:

4. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phạm Đức Trực (1997), Đột biến - Cơ sở lý luận và ứng dụng, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.

5. Trần Anh Tuấn (2007), Hoàn thiện thể chế quản lí công chức ở Việt Nam trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế, Luận án tiến kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

 

 • Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là bài viết trong tạp chí hay sách::

STT. Tên tác giả (năm công bố), “tên bài viết”, tên tạp chí, tập, (số), các số trang đầu và cuối của bài viết

 

 

Mẫu:

1. Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98(1), Tr. 10- 16.

2. Nguyễn Văn Bảo (2007), "Giáo dục đại học - Những vấn đề bức xúc và những giải pháp thực hiện khi nước ta là thành viên WTO", Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 122(1), Tr. 52 - 54.

 

(Tài liệu tiếng Anh số trang ghi là pg.)

 • Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là  tài liệu online, ghi tên tác giả, tên bài, website  và đường link, ngày cập nhật

 

Mẫu:

25.  World Bank (2002), World Development Indicators Online,   http://publications.worldbank.org/WDI/, ngày 17/7/2002.

26. Thủy Phương (2008). Tranh chấp Biển Đông: Cần hợp tác và đúng luật quốc tế, http://www.vnn.vn, ngày 09/12/2008.

 

 

6/ Trích dẫn tài liệu

            Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và những tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng . . .) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận văn không được duyệt để bảo vệ.

   Khi cần trích dẫn 1 đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn.

            Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết tránh làm nặng nề phần tham khảo trích dẫn.

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn.

            Trong từng trang luận văn, các nguồn lấy từ tài liệu tham khảo cần được chỉ rõ, đặt trong dấu móc vuông, ví dụ...... [4]; ........ [3], [5], [21]. Việc trích dẫn là theo số thứ tự của tài liệu ở Danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong dấu ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ: [15, tr. 314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng dấu ngoặc vuông theo thứ tự tăng dần, ví dụ: [19], [25], [40].

7/ Đánh số thứ tự bảng biểu

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương (ví dụ: Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3). Mọi bảng biểu, đồ thị lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ tài chính - 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo.

            Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ, biểu đồ, đồ thị  ghi phía dưới hình. Thông thường những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp ngay theo phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.

            Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm. Chú ý gấp trang giấy như gấp hình vẽ để giữ nguyên tờ giấy. Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này.

            Đối với những trang giấy có chiều đứng lớn hơn 297 mm (bản đồ, bản vẽ . . .) có thể để trong một phong bì cứng đính bên trong bìa sau luận văn.

            Các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu hoặc hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó.

            Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tùy ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn luận văn. Khi có ký hiệu mới xuất hiện lần đầu tiên thì phải có giải thích và đơn vị tính đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của luận văn. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), (5.1.2).

8/ Đánh số các chương, mục và tiểu mục

 • Sử dụng số Arab, không dùng chữ số La Mã
 • Không chia tiểu mục quá 4 chữ số·
 • Cần có tiêu đề cho các chương, mục và tiểu mục

 

Mẫu:

 

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

               1.1. Các nghiên cứu về giống…. trên thế giới

               1.1.1. Giống lai

                       …………………………………

               1.1.2. Giống thuần

                         …………………………………

               1.2. Các nghiên cứu về giống…. ở Việt Nam

               1.1.1. Giống lai

                         …………………………………

               1.1.2. Giống thuần

                        …………………………………

 

Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

               2.1.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

               2.1.1.  Đối tượng nghiên cứu

                      …………………………………

              2.1.2. Phạm vi nghiên cứu

                     …………………………………

 1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
 2. Nội dung nghiên cứu
 3. Phương pháp nghiên cứu

 

 

9/ Nội dung của các phần, chương

9.1. Mở đầu:

Trình bày lý do chọn đề tài (Tính cấp thiết của đề tài), mục tiêu, yêu cầu và đối tượng nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.

9.2. Tổng quan tài liệu

Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.

9.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

            Trình bày cụ thể, chi tiết: Đối tượng, phạm vi, địa điểm, thời gian và điều kiện nghiên cứu; Nội dung nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu (Phương pháp bố trí thí nghiệm, sơ đồ thí nghiệm, số mẫu nghiên cứu…); Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu;  Qui trình áp dụng trong nghiên cứu; Phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá và xử lý số liệu.

9.4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Mô tả và bình luận các số liệu nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm. Phần bàn luận phải căn cứ vào các dữ liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo.

9.5. Kết luận và kiến nghị

Trình bày những kết quả mới của luận văn một cách ngắn gọn không có lời bàn và bình luận thêm. Kiến nghị những kết quả có thể sử dụng (ứng dụng) được trong thực tiễn và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

9.6. Danh mục các tài liệu tham khảo

Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới trong luận văn.

9.7. Danh mục các công trình công bố của tác giả

Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả về nội dung của đề tài, theo trình tự thời gian công bố.


Mẫu 1: Bìa cứng, in nhũ (khổ 210 x 297mm)

 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (font 14)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (font 14)

-----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

HỌ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN (font 16)

 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (font 20)

 

 

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ……………….(font 18)

Ghi chuyên ngành của học vị được công nhận

 

 

 

 

 

 

Thái Nguyên -20…(font 14)

 

 

 


 

Mẫu 2: Trang phụ bìa: (khổ 210 x 297mm)

 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (font 14)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (font 14)

-----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

HỌ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN (font 16)

 

 

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (font 20)

Chuyên ngành : . . . (font 16)

Mã số:…. (font 16)

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ……………….(font 18)

Ghi chuyên ngành của học vị được công nhận

                                   

 

Người hướng dẫn khoa học:(font 16)

                                                                                              1. (GS.TS. NGUYÊN VĂN A) (font 16)

                                                                                              2. (Nếu có)

 

 

 

 

 

Thái Nguyên -20…(font 14)

 

 


 

10. Tóm tắt luận văn:

Tóm tắt luận văn được trình bày nhiều nhất trong 24 trang in kích thước 140 mm x 210 mm (khổ giấy A4 gập đôi) trên 2 mặt giấy; sử dụng chữ hoặc Times New Roman cỡ chứ 11 của hệ soạn thảo Winword. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ. Chế độ giãn dòng là Exactly 17 pt. Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải đều là 2 cm. Trang bìa 1 và 2 của tóm tắt luận văn theo mẫu số 3 và 4:

 

Mẫu 3: trang bìa 1 tóm tắt luận văn (khổ 140mm x 210 mm)

 

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (font 13)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (font 13)

-----------------------------------------------------

 

 

HỌ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN (font 13)

 

 

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (font 16)

Chuyên ngành: (font 13)

Mã số: (font 13)

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ............. (font 14)

Ghi chuyên ngành của học vị được công nhận

 

Thái Nguyên -20… (font 13)

 

 

 

Mẫu 4: trang bìa 2 tóm tắt luận văn (khổ 140mm x 210 mm)

(Tóm tắt luận văn in 2 mặt kể cả bìa)

 

 

Công trình được hoàn thành tại: .......................................................................

Người hướng dẫn khoa học: .............................................................................

Phản biện 1: ..........................................................

                     ..........................................................

Phản biện 2: ..........................................................

                     ..........................................................

 

Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại:

..................................................................................................................

Vào hồi ........... giờ......... ngày .............. tháng ..........năm ..............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:

                - Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên

- Thư viện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 


 

Mẫu5: trang bìa 3 tóm tắt luận văn (khổ 140mm x 210 mm)

 

 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 1804
Hôm nay 6649
Hôm qua 12187
Tuần này 18836
Tuần trước 113623
Tháng này 3667469
Tháng trước 0
Tất cả 42293764

Lượt truy cập: 42293764

Đang online: 1804

Ngày hôm qua: 12187

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ