Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kế hoạch đào tạo Năm 2014
14/05/2013 14:49 - Xem: 1403

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA KHÓA 19 CÁC CHUYÊN NGÀNH

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA KHÓA 19 CÁC CHUYÊN NGÀNH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

PHÒNG QLĐT SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

           Thái Nguyên, ngày 13 tháng 5  năm 2013

 

THÔNG BÁO

 

 

           Kính gửi:   Các học viên cao học K19                                                 

                  

Theo Quy định về thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 454/QĐ-ĐHNL-SĐH ngày 13/5/2013. Nhà trường tiến hành kiểm tra tiến độ và nội dung thực hiện đề tài của các học viên.

Để chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra đề nghị các học viên thực hiện một số công việc sau:

1. Báo cáo nội dung và tiến độ thực hiện đề tài (theo mẫu) và gửi về phòng Quản lý đào tạo sau đại học trước ngày 25/5/2013.

2. Chuẩn bị toàn bộ số liệu sơ cấp, hiện trường thí nghiệm… theo nội dung đề cương đề tài.

3. Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp từ 25/5/2013 đến 30/6/2013.

Đề nghị các học viên thực hiện nghiên túc thông báo trên.

 

Nơi nhận:

-          Như kính gửi;

-         Ban Giám hiệu (b/c)

-         Lưu phòng QLĐT SĐH

TL.HIỆU TRƯỞNG

Trưởng phòng QLĐT SĐH

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Lê Sỹ Trung

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 917
Hôm nay 19319
Hôm qua 19408
Tuần này 115636
Tuần trước 131657
Tháng này 3622487
Tháng trước 3121701
Tất cả 43043065

Lượt truy cập: 43043123

Đang online: 955

Ngày hôm qua: 19408

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ