Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kế hoạch đào tạo Năm 2014
14/05/2013 14:49 - Xem: 1238

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA KHÓA 19 CÁC CHUYÊN NGÀNH

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA KHÓA 19 CÁC CHUYÊN NGÀNH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

PHÒNG QLĐT SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

           Thái Nguyên, ngày 13 tháng 5  năm 2013

 

THÔNG BÁO

 

 

           Kính gửi:   Các học viên cao học K19                                                 

                  

Theo Quy định về thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 454/QĐ-ĐHNL-SĐH ngày 13/5/2013. Nhà trường tiến hành kiểm tra tiến độ và nội dung thực hiện đề tài của các học viên.

Để chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra đề nghị các học viên thực hiện một số công việc sau:

1. Báo cáo nội dung và tiến độ thực hiện đề tài (theo mẫu) và gửi về phòng Quản lý đào tạo sau đại học trước ngày 25/5/2013.

2. Chuẩn bị toàn bộ số liệu sơ cấp, hiện trường thí nghiệm… theo nội dung đề cương đề tài.

3. Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp từ 25/5/2013 đến 30/6/2013.

Đề nghị các học viên thực hiện nghiên túc thông báo trên.

 

Nơi nhận:

-          Như kính gửi;

-         Ban Giám hiệu (b/c)

-         Lưu phòng QLĐT SĐH

TL.HIỆU TRƯỞNG

Trưởng phòng QLĐT SĐH

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Lê Sỹ Trung

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 8503
Hôm nay 4450
Hôm qua 23286
Tuần này 98425
Tuần trước 110155
Tháng này 3047916
Tháng trước 3125957
Tất cả 35287076

Lượt truy cập: 35287126

Đang online: 8543

Ngày hôm qua: 23286

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ