Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kế hoạch đào tạo Năm 2014
10/01/2013 15:46 - Xem: 2313

Thông báo tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1, B2 đợt tháng 3/2013

Thông báo tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1, B2 đợt tháng 3/2013

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

             Số:             /ĐHTN

V/v tổ chức thi tiếng Anh

B1, B2  tháng 3/2013

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

                     Thái Nguyên, ngày  09  tháng 01 năm 2013

 

 

            Kính gửi: - Các Thủ trưởng đơn vị thành viên Đại học Thái Nguyên

                              - Viện trưởng Viện Sinh thái và TNSV; Viện trưởng Viện Toán học

                     

Đại học Thái Nguyên chuẩn bị tổ chức thi tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu vào tháng 03/2013. Đề nghị đơn vị thông báo rộng rãi  các thông tin dưới đây để những người có nhu cầu dự thi được biết:

1- Ngày thi: Dự kiến vào Thứ Bẩy, ngày 09/3/2013.   

2- Địa điểm thi: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3- Đối tượng dự thi

- Học viên thạc sĩ, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh của ĐH Thái Nguyên, các Viện phối hợp đào tạo với ĐH Thái Nguyên, các cơ sở đào tạo khác.

- Những người có nhu cầu dự thi chứng chỉ B1, B2.

4- Đăng kí dự thi, lệ phí thi và thời hạn đăng kí dự thi

- Thời hạn đăng kí dự thi từ ngày 11/01/2013 đến 26/02/2013. Với mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng kì thi, ĐH Thái Nguyên quy định mỗi kì thi chỉ tổ chức cho tối đa 500 thí sinh. Do đó, thời hạn đăng kí thi có thể kết thúc sớm hơn và thông tin này sẽ được cập nhật, đề nghị những người quan tâm nên thường xuyên theo dõi trên các website của ĐH Thái Nguyên.  

Người đăng kí dự thi tải mẫu Bản đăng kí dự thi tiếng Anh trên website: http://sdh.tnu.edu.vn, http://tnu.edu.vn, điền đủ thông tin vào chỗ trống và nộp bản đăng kí theo quy định sau: 

+ Học viên, NCS của ĐH Thái Nguyên và Viện phối hợp đào tạo đăng kí dự thi, nộp lệ phí thi tại Phòng QLĐT sau đại học/bộ phận phụ trách đào tạo sau đại học của đơn vị.

Nếu học viên, NCS không có thẻ học viên/NCS, cần nộp thêm 02 ảnh chân dung cỡ 3x4cm mới chụp và đơn vị đào tạo phải làm Giấy chứng nhận học viên/NCS (có dán ảnh) cho những đối tượng này để họ xuất trình khi vào phòng thi.

+ Những người không thuộc đối tượng nêu trên thì đăng kí dự thi, nộp lệ phí thi và 02 ảnh chân dung cỡ 3x4cm mới chụp tại Ban Đào tạo sau đại học, phòng 309, trụ sở Đại học Thái Nguyên - Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên.

- Lệ phí đăng kí và lệ phí thi: Trình độ B1:  500.000 đồng/người.

                                                Trình độ B2: 700.000 đồng/người.

- Thời hạn các đơn vị đào tạo nộp danh sách trích ngang dự thi, lệ phí thi cùng Bản đăng kí dự thi tiếng Anh của cá nhân cho ĐH Thái Nguyên: chậm nhất vào Thứ Năm, ngày 28/02/2013. Bản mềm danh sách dự thi gửi trước vào hòm thư: bansdh.dhtn@moet.edu.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ban Đào tạo sau đại học, điện thoại: 0280 3851588.

Đại học Thái Nguyên thông báo để các đơn vị và người quan tâm biết và thực hiện.

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban GĐ (b/c);

- Lưu VT, ĐT SĐH.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

PGS.TS. Đặng Kim Vui

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG ANH 

 

Trần Kiên - P. QLĐTSĐH

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 4084
Hôm nay 18264
Hôm qua 18952
Tuần này 37216
Tuần trước 116974
Tháng này 2878746
Tháng trước 3135384
Tất cả 34691211

Lượt truy cập: 34691211

Đang online: 4084

Ngày hôm qua: 18952

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ