Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Thông tin Luận án Tiến sĩ của NCS. Trần Thị Thu Hiền

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

- Tên luận án:Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”

- Ngành: Quản lý đất đai

- Mã số: 62.85.01.03

- Họ và tên NCS: Trần Thị Thu Hiền

- Khóa đào tạo: 2013 - 2016

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đàm Xuân Vận

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Bằng phương pháp khoa học đánh giá được tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp từ đó đề xuất cơ cấu sử dụng đất, các loại hình sử dụng đất cho từng tiểu vùng theo hướng phát trển bền vững đất sản xuất nông nghiệp của huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Góp phần bổ sung phương pháp luận về đánh giá đất sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp ở các huyện miền núi phía Bắc.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tế

- Phân vùng kinh tế sinh thái huyện theo đơn vị hành chính chia làm 3 tiểu vùng. Xác định đất sản xuất nông nghiệp cho từng tiểu vùng để làm cơ sở đánh giá đất, đề xuất sử dụng đất bền vững cho từng tiểu vùng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

- Kết quả nghiên cứu xây dựng được cơ sở dữ liệu về tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp, làm căn cứ để định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thích hợp, hiệu quả và bền vững trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- Kết quả của luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiến về sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp ở khu vực miền núi phía Bắc.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Cần có sự nghiên cứu sâu hơn, mở rộng phạm vi nghiên cứu trên một số huyện niền núi khác để có thể đánh giá chính xác hơn tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.

 

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

- Research Title: Research on potential and proposals of land use for agricultural production in a sustainable direction in Dong Hy District, Thai Nguyen Province”

- Major: Soil Management

- Code:  62.85.01.03

- PhD. Candidate: Tran Thi Thu Hien

- Course duration: 2013 - 2016

- Research supervisors: Assoc. Prof. Dam Xuan Van, Ph.D.

- Training Institution: University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

               - Potential of agricultural production land was assessed by the scientific method, since then, there are proposals on land use structure, land use types for each subregion towards sustainable land development for agricultural production of Dong Hy District, Thai Nguyen Province.

               - It contributes to supplying assessment methodology on land for agricultural production serving sustainable development of agricultural production in the Northern mountainous districts.

PRACTICAL APPLICABILITY AND ISSUES NEEDING FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- Ecological economic zoning of the district under administrative unit was divided into three subregions. Land for agricultural production of each subregion was determined and used as a basis for land evaluation and proposals of sustainable land use for each subregion.

- The research results are to build databases on potential of land for agricultural production, as the basis of orientations of appropriate efficient and sustainable land use for agricultural production in Dong Hy District, Thai Nguyen Province.

- The dissertation’s results have contributed to supplement and completion of the theoretical and practical establishments about the rational land use for agricultural production in the North Midland and Mountainous region

* Opening issues for further studies:

It is necessary to have further study and expand the research scale in a number of other mountainous districts so that the potential and proposals of land use for agricultural production in a sustainable way are  able to be assessed more accurately. 

Thông tin tóm tắt những đóng góp mới cho LATS của NCS. Trần Thị Thu Hiền

Bản trích yếu LATS của NCS. Trần Thị Thu Hiền

Tóm tắt LATS bằng tiếng việt của NCS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Tóm tắt LATS bằng tiếng anh của NCS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Luận án Tiến sĩ của NCS. Trần Thị Thu Hiền

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 3495
Hôm nay 10839
Hôm qua 21703
Tuần này 53745
Tuần trước 131657
Tháng này 3560596
Tháng trước 3121701
Tất cả 42981174

Lượt truy cập: 42981262

Đang online: 3544

Ngày hôm qua: 21703

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ