Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin SĐH
22/03/2017 10:21 - Xem: 429

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Thị Thu Hà

TRANG THÔNG TIN CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

- Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật gây trồng cây Bương Lông điện biên (Dendrocalamus giganteus Munro) tại một số tỉnh miền núi phía Bắc”.

- Ngành: Lâm sinh

- Mã số: 62.62.02.05

- Họ và tên NCS: Đặng Thị Thu Hà

- Khóa đào tạo: 2013 – 2016

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Hoàng Nghĩa

                                                            TS.Nguyễn Anh Dũng

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

 NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về đặc điểm sinh học, sinh thái cây Bương lông điện biên ở Việt Nam.

- Công trình bước đầu nghiên cứu ứng dụng thành công kỹ thuật nhân giống và gây trồng cây Bương lông điện biên bằng phương pháp chiết gốc cành chét, bổ sung và hoàn thiện một số biện pháp kỹ thuật phát triển loài cây tiềm năng này trong sản xuất lâm nghiệp.

KHẢ  NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Cung cấp dữ liệu khoa học về đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật gây trồng cây Bương lông điện biên

-  Những kết quả của đề tài là tài liệu tham khảo có giá trị và là cơ sở khoa học để đề xuất các biện pháp khai thác, phát triển loài Bương lông điện biên.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

- Tiếp tục nghiên cứu sâu về ảnh hưởng của nguồn gốc tự nhiên và sâu bệnh đến sinh trưởng cây Bương lông điện biên

- Tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật nhân giống bằng giâm hon thân ở cây mẹ 2 tuổi.

- Nghiên cứu bổ sung ảnh hưởng của các công thức mật độ và  bón phân khác nhau tới sinh trưởng và khả năng sinh măng của cây Bương lông điên biên ở Điện Biên.

- Cần tiếp tục theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của các thí nghiệm trồng rừng để có kết luận chính xác hơn.

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Research title Study on biological characteristics and cultivation techniques of Dendrocalamus giganteus Munro in some northern mountainous provinces"

 

- Speciality: Silviculture

- Code: 62 62 02 05

- PhD. Candidate: Dang Thi Thu Ha

- Course duration: 2013 – 2016

- Scientific supervisor: 1. Assoc Prof. Dr Nguyen Hoang Nghia

                    2. Dr. Nguyen Anh Dung

-  Training Institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- To be the first research that studied systematically the biological and ecological characteristics of Dendrocalamus giganteus Munro species in Vietnam.

- To initially apply successfully the application of propagation of Dendrocalamus giganteus Munro species by provining. In addition, the study supplemented technical methods to develop this potential species in forest production.

PRACTICAL APPLICABILITY AND NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability

  • To provide the scientific information on biological and ecological characteristics and planting techniques of Dendrocalamus giganteus Munro
  • To be valuable documents, references as well as a scientific base to suggest measures for exploitation and development of Dendrocalamus giganteus Munro.

* Opening issues for further studies

  • Research on the impact of natural origin, pests and diseases on the species growth should be continued
  • Continue research on cutting techniques at the two year old mother tree stem
  • Conduct additional studies on the affect of different density  and  fertilizer treatments on the growth and shooting ability of the species.
  • Continue to assess the experiments established  for more accurate conclusions.

Thông tin tóm tắt những đóng góp mới cho LATS của NCS. Đặng Thị Thu Hà

 

Bản trích yếu LATS của NCS.  Đặng Thị Thu Hà

Tóm tắt LATS bằng tiếng việt của NCS.  Đặng Thị Thu Hà

Tóm tắt LATS bằng tiếng anh của NCS.  Đặng Thị Thu Hà

Luận án Tiến sĩ của NCS.  Đặng Thị Thu Hà

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 8777
Hôm nay 13018
Hôm qua 12900
Tuần này 36974
Tuần trước 85497
Tháng này 2289270
Tháng trước 2699262
Tất cả 29368611

Lượt truy cập: 29368632

Đang online: 8794

Ngày hôm qua: 12900

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ