Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin SĐH
23/10/2017 14:38 - Xem: 771

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Hà Văn Quyết

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu một số đặc tính của virus gây bệnh Marek ở gà nuôi công nghiệp tại phía Bắc Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu lực vắc xin phòng bệnh”.  

Ngành: Ký sinh trùng và vi sinh vật học Thú y

Mã số: 62.64.01.04

Nghiên cứu sinh: Hà Văn Quyết

Khóa đào tạo: 2013 - 2017

Người hướng dẫn khoa học:         GS.TS. Nguyễn Quang Tuyên

                                                            PGS.TS. Phạm Công Hoạt

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Chủng virus MDV 6.13 là chủng virus gây bệnh Marek lần đầu tiên được phân lập và xác định đặc tính gene học, độc lực gây bệnh cho gà ở Việt Nam.

- Lần đầu tiên chúng tôi đánh giá hiệu quả bảo hộ thực tế của một loại vắc xin đa giá nhập ngoại bằng chủng virus phân lập tại Việt Nam.

- Bước đầu xác định được chất bổ trợ phối hợp nâng cao hiệu quả sử dụng vắc xin phòng bệnh Marek trên gà tại Việt Nam.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả phân lập và nghiên cứu đặc tính sinh học của chủng virus Marek lưu hành ở Việt Nam có thể là nguồn gene phục vụ nghiên cứu mức độ tương đồng của chủng vắc xin và chế tạo vắc xin nội địa phòng bệnh Marek trong tương lai.

- Kết quả thử nghiệm xác định chất bổ trợ có tác dụng tăng cường hiệu lực của vắc xin, làm tăng hiệu quả phòng bệnh Marek, giảm thiệt hại do bệnh này gây ra và tăng thu nhập cho người chăn nuôi.

* Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:

            Tiếp tục nghiên cứu độc lực của virus phân lập được từ các ổ dịch đã được tiêm phòng vắc xin để có cơ sở lựa chọn vắc xin phòng bệnh phù hợp. Xác định liều lượng, thời điểm, phương thức bổ sung chất bổ trợ CpG ODN với vắc xin để đạt được hiệu lực phòng bệnh Marek cao nhất.

                                                                             INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

- Research title "Research on several characteristics of MDV in industrial raised chickens in Northern part of Vietnam and solutions for improving vaccine efficacy”.

- Major: Veterinary Parasitology and Microbiology

- Code: 62. 64. 01. 04

- Ph.D candidate: Ha Van Quyet

- Course Duration: 2013 - 2017

- Research supervisor:  Prof. Dr. Nguyen Quang Tuyen

                  Assoc. prof. Dr. Pham Cong Hoat

- Training institution:  Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TNU       

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

   - The MDV 6.13 strain is the virus that causes Marek disease which was first isolated and identified its genetic, pathogenic characteristics in chickens in Vietnam.

- It was the first time the protection effect of an imported multivalent vaccine was evaluated using a MDV strain isolated in Vietnam.

- The study determined the adjuvant substances with vaccine to augment efficacy of vaccines against Marek disease in chickens in Vietnam

 

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE ISSUES FOR FURTHER STUDY

* Practical Applicability 

- The results of isolation and determination of biological characteristics of MDV in Vietnam may be used as a source of gene for study on the similarity of vaccine strain with the manufacture of vaccines against Marek disease in the future.

- The results of the experiment to determine the supplement that have the effect of augmenting vaccine efficacy and the effective prevention of the disease, reducing losses caused by this disease and increasing income for chicken producers.

 

* Opening Issues for further studies

It should be further research on the virulence of the virus isolated outbreaks of Marek disease in vaccinated chickens in order to evaluate the efficacy of vaccine for selecting the appropriate vaccine. The dosage, time and method of supplementing CpG ODN to the vaccine should be determined to achieve the highest efficacy of vaccine for Marek disease.

1. Bản trích yếu LATS của NCS. Hà Văn Quyết

2. Tóm tắt LATS bằng tiếng việt của NCS. Hà Văn Quyết

3. Tóm tắt LATS bằng tiếng anh của NCS. Hà Văn Quyết

4. Luận án Tiến sĩ của NCS. Hà Văn Quyết

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 930
Hôm nay 13874
Hôm qua 14707
Tuần này 93664
Tuần trước 106717
Tháng này 3150853
Tháng trước 3495074
Tất cả 39395123

Lượt truy cập: 39395244

Đang online: 1007

Ngày hôm qua: 14707

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ