Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin SĐH
05/11/2017 11:13 - Xem: 750

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CUA NCS NGUYỄN THỊ YẾN

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CUA NCS NGUYỄN THỊ YẾN

- Tên luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển đô thị đến quản lý sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”

- Ngành: Quản lý đất đai

- Mã số: 62.85.01.03

- Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Yến

- Khóa đào tạo: 2013 - 2016

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Chỉ ra được ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của phát triển đô thị đến quản lý sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thành phố Thái Nguyên, bao gồm:

- Cơ cấu đất nông nghiệp chuyển đổi theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng đất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp của thành phố đã được đưa vào khai thác và sử dụng ngày càng hiệu quả.

- Đất nông nghiệp giảm nhiều, bình quân đất nông nghiệp/hộ giảm nhưng bình quân diện tích đất nông nghiệp/lao động nông nghiệp tăng.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tế

- Đánh giá được thực trạng và ảnh hưởng của phát triển đô thị đến tình hình quản lý sử dụng đất nông nghiệp và đời sống của người dân từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp trước sự phát triển đô thị, góp phần nâng cao đời sống người dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Kết quả nghiên cứu xây dựng được cơ sở về quản lý sử dụng đất nông nghiệp, làm căn cứ để quản lý sử dụng đất nông nghiệp thích hợp, hiệu quả và bền vững trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Kết quả của luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện xây dựng cơ sở khoa học về đánh giá ảnh hưởng của phát triển đô thị đến quản lý sử dụng đất nông nghiệp và đời sống của người dân ở khu vực miền núi phía Bắc.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Cần có sự nghiên cứu sâu hơn, mở rộng phạm vi nghiên cứu trên một số địa bàn khác để có thể đánh giá chính xác hơn ảnh hưởng của phát triển đô thị đến quản lý sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân.

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

Research Title:Studying on effects of urban development on agricultural land use and management, and people’s lives in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province”  

- Major: Soil Management

- Code:  62.85.01.03

Ph.D candidate: Nguyen Thi Yen

- Course Duration:          2013 - 2016

- Research supervisor:    Prof. Dr. Nguyen The Dang

- Training Institution:   Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TNU

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

The research indicated that the positive and negative effects of urban development on agricultural land use and management, and people’s lives in Thai Nguyen City are as follows:

- The agricultural land structure has changed in a positive way and proportion of agricultural land has gradually reduced. The effectiveness of agricultural land use of the city has been increasing.

- There was a significant reduction in the agricultural land and the average area of agricultural land/households has been decreased. However, the average area of agricultural land/laborers in agriculture has increased.

PRACTICAL APPLICABILITY AND ISSUES FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability

- It evaluated the factual situation and impacts of urban development on agricultural land use and management and people's lives. Therefore, some solutions are proposed to improve the effectiveness of agricultural land use and management under urban development in order to make a contribution to improve people’s lives in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province.

- The results of research were the foundation on agricultural land use and management as a basis for appropriate, effective and sustainable agricultural land use and management in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province.

- The dissertation’s results contributed to supplement and fulfillment for developing scientific foundations on assessing effects of urban development on agricultural land use and management, and people’s lives in the Northern Mountainous Region.

* Opening Issues for further studies

It is necessary to have further studies and to expand the scope of research in other localities to assess more exactly about the impact of urban development on agricultural land use management, and people’s lives.

Bản trích yếu LATS của NCS. Nguyễn Thị Yến

Tóm tắt LATS bằng tiếng việt của NCS. Nguyễn Thị Yến

Tóm tắt LATS bằng tiếng anh của NCS. Nguyễn Thị Yến

Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Yến

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 7209
Hôm nay 14026
Hôm qua 15289
Tuần này 94175
Tuần trước 96590
Tháng này 3228307
Tháng trước 3494688
Tất cả 39942741

Lượt truy cập: 39942759

Đang online: 7223

Ngày hôm qua: 15289

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ