Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin SĐH
06/12/2017 15:59 - Xem: 683

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Thị Hồng Hạnh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống địa lan Kiếm và biện pháp kỹ thuật cho giống lan Hoàng Vũ (Cymbidium sinense)

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 62.62.01.10

Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hồng Hạnh

Khóa đào tạo: 2014 - 2017

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Đào Thanh Vân

                                                 2. PGS.TS. Đặng Văn Đông

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đánh giá được đặc điểm nông sinh học, đặc điểm sinh trưởng, phát triển và giá trị hoa của 5 giống địa lan Kiếm: Hoàng Vũ, Trần Mộng, Thanh Ngọc, Cẩm Tố và Mặc Biên, từ đó xác định được giống lan Kiếm Hoàng Vũ có đặc điểm sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa tốt với đặc trưng được thị trường đánh giá cao như lá dày, có màu xanh lục sáng, 6,5 lá/thân, 1,6 ngồng hoa/chậu, màu sắc và dáng hoa đẹp, độ bền của hoa cao, thời điểm nở hoa vào dịp tết Nguyên đán, được người chơi lan đánh giá cao.

2. Kết quả đánh giá đa dạng di truyền của 31 mẫu giống địa lan Kiếm (Cymbidium sinense) và 9 mẫu giống lan Kiếm Hoàng Vũ bằng chỉ thị phân tử SSR bước đầu tạo nền tảng cơ sở cho việc lựa chọn các cặp lai có triển vọng để tăng sự đa dạng của con lai trong các phép lai tạo giống địa lan Kiếm tại Việt Nam.

3. Sử dụng giá thể trồng là 1/3 vỏ thông + 1/3 vỏ lạc + 1/3 đá nhỏ trồng lan Kiếm Hoàng Vũ có tác dụng tăng cường sự đẻ nhánh (6,1 nhánh/chậu) và nâng cao tỷ lệ ra hoa (94,4%), cho chất lượng hoa lan cao, với số ngồng/chậu 5,7 ngồng, chiều dài ngồng hoa 69,4 cm và độ bền hoa 30 ngày.

4. Sử dụng phân bón Plant - Soul 2 định kỳ 7 ngày tưới 1 lần, tỷ lệ 1/000 cho cây lan Kiếm Hoàng Vũ giúp cây sinh trưởng phát triển tốt nhất đạt 6,5 nhánh mới/chậu, tỷ lệ ra hoa 97,8% với 6,1 ngồng hoa/chậu, chiều dài ngồng hoa 70,5 cm và độ bền hoa là 31 ngày.

5. Sử dụng loại lưới đen giảm 50% ánh sáng tự nhiên trong vườn trồng lan Hoàng Vũ vào vụ Hè giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, được 6,7 nhánh mới/chậu, lá xanh đậm và đặc biệt hạn chế một số loại bệnh hại.

6. Áp dụng biện pháp xử lý ra hoa cho lan kiếm Hoàng Vũ tại Mộc Châu (Sơn La) ở thời điểm 15/7 âm lịch có tác dụng tốt trong việc phân hóa mầm hoa (đạt 6,5 ngồng hoa/chậu, chiều dài ngồng hoa 75,5 cm, đường kính ngồng hoa 0,62 cm, số hoa/ngồng 16,2 hoa, độ bền hoa 35 ngày) và tạo điều kiện cho lan nở vào tết Nguyên Đán.

7. Áp dụng biện pháp kỹ thuật tổng hợp trồng, chăm sóc và xử lý ra hoa đối với lan Kiếm Hoàng Vũ mang lại hiệu quả kinh tế cao đạt 563 triệu đồng tại Hà Nội.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của đề tài là những luận cứ để xây dựng quy trình sản xuất cây thương phẩm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất của lan Kiếm ở khu vực miền Bắc Việt Nam và là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học về cây hoa địa lan Kiếm

Việc xác định được một số biện biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc cho giống lan Kiếm Hoàng Vũ tại khu vực miền Bắc Việt Nam nhằm tăng khả năng sinh trưởng, phát triển và điều khiển cây ra hoa đúng dịp tết, góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất hoa địa lan Kiếm trong sản xuất.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Tiếp tục nghiên cứu một số quy trình nhân giống, quy trình kỹ thuật điều khiển nở hoa tại chỗ cho lan Kiếm Hoàng Vũ, để hoàn thiện quy trình áp dụng cho sản xuất.

 

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

Research title: "Study on agro-biological characteristics of some Cymbidium insigne and techniques for Cymbidium sinense"

Major: Crop Science

Code: 62.62.01.10

PhD Candidate: Pham Thi Hong Hanh

Course Duration: 2014 - 2017

Research Supervisors: 1. Assoc. Prof. Dao Thanh Van, Ph.D

                                       2. Assoc. Prof. Dang Van Dong, Ph.D

Training institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

 

1. Assessing the agro-biological characteristics, growth and development characteristics and flower value of 5 varieties of Cymbidium sinense: Hoang Vu, Tran Mong, Thanh Ngoc, Cam To and Mac Bien, thereby identifying that Cymbidium sinense has characteristics of growth, development and good quality of flowers highly appreciated by market as thick and light green leaves, 6.5 leaves/stem, 1.6 flower stems/pot, beautiful flower color and shape, high durability of flowers, the time of blooming on the Lunar New Year, preferred by consumers.

2. Results of the genetic diversity assessment of 31 varieties of Cymbidium and 9 varieties of Cymbidium sinense by SSR molecular marker initially provided the basis for selection of prospective hybrid pairs to increase the diversity of crosses in crossbreed of Cymbidium sinense in Vietnam.

3. Using 1/3 pine bark + 1/3 of peanut shell + 1/3 small stone to grow Cymbidium sinense is effective at increasing branching (6.1 branches/pot) and flowering rate (94.4%), high flower quality, 5.7 stems/pot, flower stem length of 69.4 cm and flower endurance of 30 days.

4. Using Plant-Soul 2 fertilizer every 7 days, the flowering rate of 1/1000 for Cymbidium sinense helps it grow best, with 6.5 new branches/pot, flowering rate of 97.8% with 6.1 flower stems/pot, flower stem length of 70.5 cm and flower endurance of 31 days.

5. Using black nets reduced 50% natural light in Cymbidium sinense garden in the summer that helps it grow well, with 6.7 new branches/pot, dark green leaves and especially limits some diseases.

6. Applying the flowering treatment method for Cymbidium sinense in Moc Chau (Son La province) on the 15th of the 7th lunar month is good for splitting the flower bud (6.5 flower stems/pot, flower stem length of 75.5 cm, flower stem diameter of 0.62 cm, 16.2 flowers/stem, flower endurance of 35 days) and facilitate the blossom on the lunar New Year.

7. Applying the integrated techniques to grow, care and treat flowers for Cymbidium sinense brings high economic efficiency with VND 563 million in Hanoi.

 

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES:

* Practical application

The results of the dissertation are the arguments for development of production process of commercial plants to improve the productivity, quality and production efficiency of Cymbidium insigne in Northern Vietnam and also the reference for teaching and scientific research on the Cymbidium insigne.

Determination of some techniques for cultivation and care of Cymbidium sinense in Northern Vietnam increasing the ability to grow, develop and control the blossom on the occasion of Tet makes contribution to improve the production process of Cymbidium sinense.

* The needs for further studies

Further study on some propagation processes, techniques for controlling the blossom in place for Cymbidium sinense aims to complete the process applied to the production.

1. Bản trích yếu LATS của NCS. Phạm Thị Hồng Hạnh

2. Tóm tắt LATS bằng tiếng việt của NCS. Phạm Thị Hồng Hạnh

3. Tóm tắt LATS bằng tiếng anh của NCS. Phạm Thị Hồng Hạnh

4. Luận án Tiến sĩ của NCS. Phạm Thị Hồng Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 5979
Hôm nay 2250
Hôm qua 15453
Tuần này 17703
Tuần trước 99564
Tháng này 3190795
Tháng trước 3495074
Tất cả 39435065

Lượt truy cập: 39435102

Đang online: 5994

Ngày hôm qua: 15453

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ