Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin SĐH
29/06/2017 10:39 - Xem: 823

Trang thông tin luận án Tiến sĩ của NCS. Từ Quang Trung

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Sử dụng bột lá sắn, keo giậu, Stylo trong chăn nuôi gà thịt và gà đẻ bố mẹ Lương Phượng tại nông hộ trung du miền núi phía Bắc

Ngành: Dinh dưỡng & thức ăn chăn nuôi

Mã số: 62.62.01.07

Nghiên cứu sinh: Từ Quang Trung

Khóa đào tạo: 2014 - 2017

Người hướng dẫn khoa học:         GS. TS. Từ Quang Hiển

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã xác định được năng lượng trao đổi của ba loại bột lá đối với gà thịt.

2. Đã chứng minh được bột lá có năng lượng trao đổi không thấp, tỷ lệ protein cao, tỷ lệ xơ thấp thì thay thế một phần thức ăn hỗn hợp bằng bột lá không cân đối lại năng lượng, protein có ảnh hưởng tốt, ngược lại bột lá có tỷ lệ năng lượng thấp, tỷ lệ protein không cao, tỷ lệ xơ cao sẽ có ảnh hưởng xấu đến gà thịt và gà đẻ trứng.

3. Đã chứng minh được sự tích tụ sắc tố trong lòng đỏ trứng tăng lên theo thời gian gà đẻ được ăn bột lá từ ngày thứ 1 – 10 và xác định được mối quan hệ chặt chẽ giữa hàm lượng sắc tố trong lòng đỏ trứng với tỷ lệ trứng có phôi, ấp nở và gà con loại I.

4. Đã xác định được hiệu quả kinh tế – kỹ thuật của 3 loại bột lá khi phối hợp vào khẩu phần của gà thịt và gà đẻ bố mẹ, từ đó xếp thứ tự ưu tiên 3 loại bột lá này trong việc sản xuất bột lá và sử dụng trong chăn nuôi gà.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

 VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Các kết quả và khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Xác định năng suất lá tươi, bột lá và giá thành 1 kg bột lá của cây sắn, keo giậu, Stylo được trồng trong điều kiện nông hộ.

- Xác định được năng lượng trao đổi của bột lá sắn, keo giậu, cỏ Stylo sẽ giúp cho việc phối hợp khẩu phần được chính xác hơn.

- Xác định được hiệu quả của việc phối hợp bột lá vào khẩu phần có hoặc không cân đối lại năng lượng, protein từ đó đề ra cách thức phối hợp bột lá thích hợp vào khẩu phần của gà thịt và gà đẻ bố mẹ. Kết quả nghiên cứu chỉ cho người chăn nuôi cách thức phối hợp bột lá vào khầu phần thức ăn của gà như thế nào để đạt được hiệu quả tốt.

- Xác định được loại bột lá nào sử dụng cho gà thịt và gà đẻ bố mẹ có hiệu quả hơn. Kết quả này sẽ định hướng cho việc sản xuất và sử dụng bột lá trong chăn nuôi gà. Kết quả nghiên cứu định hướng cho việc ưu tiên sản xuất và sử dụng loại bột lá nào trong chăn nuôi gà thịt và gà đẻ bố mẹ.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Xác định giá thành 1 kg bột lá của cây sắn, keo giậu, Stylo được trồng trong điều kiện công nghiệp.

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Title:Utilization of cassava, leucaena, stylo leaf meals as feed in Luong Phuong broilers and parent generation layer production at farm households in mid and mountainous areas of North Vietnam”.

Major: Animal Feed and Nutrition

Code: 62.62.01.07

PhD. Candidate: Tu Quang Trung

Course duration: 2014 - 2017.

Research Supervisors: Prof. Dr. Tu Quang Hien        

Training institution:  Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. The metabolic energy of three tested leaf meal kinds for broiler was identified for broiler chickens.

2. It has been proved that for the leaf meal which have high protein proportion, average metabolic energy level, lower crude fibre ratio so they can be used to partly replace complete diet without balancing of protein and energy levels still had positive effect, in contrast, for the leaf meals which have average protein and lower energy level, higher fibre content that would have negative effect on broilers and layers.

3. It has been proved that the pigment retention in egg yolk was accumulated with production when layers were fed leaf meals from the 1st to 10th day, it was also determined the significant correlation between pigment content in egg yolk with the fertility, hatchabiliy percentage, and chicks klass 1.

4. The techical – economic parameters of the tested leaf meal kinds when included into broiler’s and parentstock’s diets, based on this information, the priority would be set up in producing and utilizing leaf meal kinds in poultry feed.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability

- To determine of fresh leaf and leaf meal yield, and the cost to produce 1kg leaf meal from cassava, leucaena, Stylo planted in farm household condition.

- To specify the metabolic energy of cassava, leucaena and Stylo in order to help accurately formulate poultry diets.

- To determine of production efficiency of the leaf meal inclusion into diets with or without balancing of energy and protein, from that to propose the suitable inclusion method for broiler’s and parentstock’s diet. The research findings help poultry producers to efficiently formulate their own chicken’s diets.

- To identify which type of leaf meal to be included in broiler’s or parentstock’s diet that would bring more efficient. This finding will orient the production and utilization of leaf meals in poultry diet. The findings of this research will direct the priority in leaf meal production and utilization in broiler’s and the layers of the parentstock’s diets.

* Opening issues for further studies

- To determine the cost to produce 1kg leaf meal from cassava, leucaena, Stylo planted in Industry.

1. Thông tin tóm tắt những đống góp mới cho LATS của NCS. Từ Quang Trung

2. Bản trích yếu LATS của NCS. Từ Quang Trung

3. Tóm tắt LATS bằng tiếng việt của NCS. Từ Quang Trung

4. Tóm tắt LATS bằng tiếng anh của NCS. Từ Quang Trung

5. Luận án Tiến sĩ của NCS. Từ Quang Trung

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 2085
Hôm nay 11438
Hôm qua 16615
Tuần này 135794
Tuần trước 116788
Tháng này 3451438
Tháng trước 3454571
Tất cả 40485059

Lượt truy cập: 40485059

Đang online: 2085

Ngày hôm qua: 16615

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ