Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Luận văn - Luận án
02/08/2017 10:50 - Xem: 647

Trang thông tin luận tiến sĩ của NCS. Phạm Thị Phương Lan

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu xác định một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn P. multocida trong bệnh tụ huyết trùng trâu, bò tại Hà Giang, Cao Bằng và lựa chọn vắc xin phòng bệnh”.

Ngành: Ký sinh trùng và vi sinh vật học Thú y

Mã số: 62.64.01.04

Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Phương Lan

Khóa đào tạo: 2010 - 2014

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Xuân Bình

                                                     TS. Nguyễn Ngọc Nhiên

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

          - Việc sử dụng chủng vi khuẩn Pasteurella multocida phân lập được từ trâu bò mắc bệnh để xác định độ dài đáp ứng miễn dịch và hiệu lực của vắc xin phòng bệnh đã cho thấy sự tương đồng giữa chủng vi khuẩn sản xuất vắc xin thương mại với chủng vi khuẩn gây bệnh tụ huyết trùng tại thực địa. Đây là đóng góp mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong việc lựa chọn vắc xin đồng bộ về tính kháng nguyên với chủng vi khuẩn lưu hành tại địa phương để tiêm phòng cho trâu, bò.

 - Sử dụng chủng vi khuẩn Pasteurella multocida gây bệnh tụ huyết trùng trâu bò phân lập được để đánh giá hiệu lực của vắc xin phòng bệnh tụ huyết trùng sản xuất trong nước là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo trong việc chọn giống chuẩn đáp ứng yêu cầu sản xuất vắc xin phòng bệnh phù hợp ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Việc đánh giá tình trạng mang khuẩn P. multocida ở trâu, bò khỏe là cơ sở cho việc điều chỉnh chiến lược phòng bệnh tụ huyết trùng tại hai tỉnh Hà Giang, Cao Bằng.

- Kết quả nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của trâu, bò sau khi tiêm vắc xin tụ huyết trùng tại thực địa là cơ sở thực tiễn để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu thay đổi công nghệ chế tạo vắc xin theo hướng tăng cường sự an toàn, đồng thời kéo dài thời gian bảo hộ, hạn chế tỷ lệ mắc bệnh, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi trâu, bò.

- Kết quả đề xuất lựa chọn vắc xin phòng bệnh thích hợp tại địa phương giúp cho cơ quan thú y và người chăn nuôi tại Hà Giang, Cao Bằng nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung rà soát, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vắc xin thích hợp, đạt tỷ lệ miễn dịch bảo hộ cao ở trâu, bò sau khi tiêm phòng.

* Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:

- Cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh công nghệ sản xuất vắc xin để hạn chế hiện tượng trâu bò phản ứng, đồng thời bố trí lại lịch tiêm phòng cho phù hợp với kết quả khảo sát đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng với chủng P. multocida gây bệnh ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

- Nên nghiên cứu chọn tạo giống chuẩn vi khuẩn P. multocida đáp ứng yêu cầu sản xuất vắc xin phòng bệnh phù hợp ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Research Title: Research on identification of some pathogens of P. multocida in haemorrhagic septicemia at Ha Giang and Cao Bang and selection of preventive vaccine”.

Major: Veterinary Parasitology and Microbiology

Code: 62. 64. 01. 04

Ph.D Candidate: Pham Thi Phuong Lan

Course duration: 2010 - 2014.

Research Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Dang Xuan Binh

                                  Dr. Nguyen Ngoc Nhien

Training institution:  Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU           

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

        - The use of the bacteria Pasteurella multocida isolated from infected buffaloes and cows to determine the duration of the immune response and the effectiveness of the vaccines showed the similarity between the strain used in commercial vaccines and hemorrhagic septicemia strain in the local area in their antigen property to the bacteria strains found in the local areas in preventing the disease on the buffaloes and cows; At the same time, this open a new orientation for technological changes to improve the levels of safety, effectiveness, and protective term of the vaccines.

          - The use of isolated Pasteurella multocida strain which cause hemorrhagic septicemia in buffaloes and cows in evaluating effective vaccine against hemorrhagic septicemia produced in Vietnam would serve as a basis for further researches on choosing a standard strain with suitable antigen for producing effective vaccine against hemorrhagic septicemia for mountainous provinces of the North Vietnam.

  PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical Applicability:

  • The assessment of P. multocida status in healthy buffaloes and cows is the basis for adjusting strategies on hemorrhagic septicemia prevention in Ha Giang and Cao Bang Provinces.

- The research results on immune of cows and buffaloes after vaccination in the research area are the practical basis for scientists to continue researching on innovation of vaccine-producing techniques to increase safety, prolong protective terms, and restrict infection rate, thus contribute to improve economic efficiency of raising cows & buffaloes.

- The results propose the selection of suitable preventative vaccines which will help the veterinary agencies and breeders in Ha Giang, Cao Bang in particular and the Northern mountainous provinces in general to review and adjust their choices and plans of using appropriate vaccines, thus achieve higher rate of immunological protection in buffaloes and cows after vaccination.

* Opening Issues for further studies

It is necessary to continue researching and adjusting the technology of vaccine production in order to limit the phenomenon of reactive cows and buffaloes, at the same time arrange the vaccination schedule in accordance with the results of the after vaccination immune response survey with the Pasteurella multocida causes disease in mountainous provinces of northern Vietnam.

It needs a further research on the selecting of Pasteurella multocida to meet the requirements of vaccine production appropriate in the northern mountainous provinces of Vietnam.

1. Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Thị Phương Lan

2. Tóm tắt luận án tiếng anh của NCS. Phạm Thị Phương Lan

3. Tóm tắt luận án tiếng việt của NCS. Phạm Thị Phương Lan

4. Luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Thị Phương Lan

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 6041
Hôm nay 6450
Hôm qua 16076
Tuần này 6450
Tuần trước 130025
Tháng này 2095236
Tháng trước 2804053
Tất cả 30571200

Lượt truy cập: 30571288

Đang online: 6115

Ngày hôm qua: 16076

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ