Phòng Quản trị Phục vụ
hieubo
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo của Nhà trường
23/11/2012 16:11 - Xem: 13205

Quyết định thành lập tổ công tác kiểm kê, thanh lý tài sản

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM

 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

       

Số: 1220 QĐ/QT-PV                              Thái Nguyên,  ngày 12  tháng 11  năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG

(V/v thành lập tổ công tác phục vụ thống kê, kiểm kê, nhập tài sản năm 2012

của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

- Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

- Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 3467/QĐ-BGD-ĐT ngày 10/7/2007 “V/v Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên”;

- Căn cứ vào công việc thống kê, kiểm kê tài sản hàng năm, lập và xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị của Nhà trường.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay thành lập tổ công tác của Trường Đại học Nông Lâm năm 2012 phục vụ thống kê, kiểm kê, nhập tài sản năm 2012 có tên sau:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THÀNH PHẦN

1

Ông Trần Văn Điền

Hiệu trưởng

Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Hưng Quang

Phó trưởng Phòng QT-PV

Thư ký

3

Bà Đinh Ngọc Lan

Trưởng Phòng KH-TC

Ủy viên

4

Ông Nguyễn Bình Dương

Chuyên viên Phòng KH-TC

Ủy viên

5

Bà Ngô Thị Hương

Kế toán tài sản

Ủy viên

6

Bà Nguyễn Thị Chín

Chuyên viên Phòng QT-PV

Ủy viên

7

Bà Trịnh Thị Thu Hiền

Chuyên viên Phòng QT-PV

Ủy viên

 

Điều 2: Tổ công tác có nhiệm vụ thay mặt Nhà trường rà soát, kiểm tra, thống kê, kiểm kê trực tiếp và nhập toàn bộ số tài sản tại các đơn vị vào phần mềm quản lý tài sản của Đại học Thái Nguyên. Tổ công tác tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Điều 3:  Các ông/bà có tên trong tổ công tác, Phòng KH-TC, Phòng QT-PV và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận                                                             HIỆU TRƯỞNG (Đã ký)

- Như điều 3

- Lưu QP-PV, HC-TC

Web các đơn vị
ht
Đang online 3480
Hôm nay 8097
Hôm qua 15289
Tuần này 88246
Tuần trước 96590
Tháng này 3222378
Tháng trước 3494688
Tất cả 39936812

Lượt truy cập: 39936812

Đang online: 3480

Ngày hôm qua: 15289

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ