Phòng Quản trị Phục vụ
hieubo
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo của Nhà trường
16/06/2015 14:56 - Xem: 1061

Thông báo về việc đấu thầu 03 ao tại khu nội trú HSSV - Đại học Thái Nguyên

    

 

    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM

 

Số:  80 /TB-QTPV

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 16  tháng 6 năm 2015

 

THÔNG BÁO

(Về việc đấu thầu 03 ao tại khu nội trú HSSV-Đại học Thái Nguyên)

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân trực thuộc Nhà trường

 

 Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký và đấu thầu 03 ao (02 ao tại khu nội trú HSSV Đại học Thái Nguyên và 01 ao gần khu Thủy sản cũ):

1. Các tổ chức cá nhân có nhu sử dụng 03 ao trên đăng ký với Nhà trường (Qua phòng Quản trị - Phục vụ)  trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

2. Các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu sử dụng phải lập Đề án cải tạo, sử dụng các ao trên. Nhà trường sẽ tổ chức đấu thầu vào ngày 20 tháng 7 năm 2015.  

Xin trân trọng thông báo!

                                                     T.L HIỆU TRƯỞNG

                                                       TRƯỞNG PHÒNG QT - PV

                                                                     

                                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                                   PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
ht
Đang online 3329
Hôm nay 7777
Hôm qua 15289
Tuần này 87926
Tuần trước 96590
Tháng này 3222058
Tháng trước 3494688
Tất cả 39936492

Lượt truy cập: 39936492

Đang online: 3329

Ngày hôm qua: 15289

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ