Phòng Quản trị Phục vụ
hieubo
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Thông báo về việc điều chỉnh lại định mức hỗ trợ sản lượng điện khi sử dụng máy điều hòa nhiệt độ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

                   Số:  290  /TB - QTPV   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Thái Nguyên, ngày 10  tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lại định mức

hỗ trợ sản lượng điện khi sử dụng máy điều hòa nhiệt độ

  Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường

Căn cứ vào Thông báo số: 388/TB- QTPV về việc tiết kiệm trong sử dụng điện và hỗ trợ sản lượng điện khi sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, ngày 9 tháng 05 năm 2014 của Hiệu trưởng Nhà trường;

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường  về việc điều chỉnh lại định mức hỗ trợ sản lượng điện khi sử dụng máy điều hòa nhiệt độ của các đơn vị và các cá nhân trực thuộc Trường.

Nay Nhà trường thông báo:

1. Đối với các phòng làm việc của cấp trưởng, cấp phó, văn phòng và phòng làm việc của các cán bộ, nhân viên các đơn vị có sử dụng máy điều hòa nhiệt độ Nhà trường sẽ hỗ trợ sản lượng điện trong 01 tháng tối đa là 80 kWh đối với 01 máy điều hòa nhiệt độ. Phòng họp của các đơn vị sử dụng máy điều hòa nhiệt độ Nhà trường sẽ hỗ trợ sản lượng điện tối đa 50 kWh trong 01 tháng cho 01 phòng.

2. Đối với các phòng học tại Giảng đường C (Bộ phận sau Đại học - Phòng Đào tạo), các lớp học đã lắp máy điều hòa nhiệt độ phải chi trả tiền điện qua bộ phận Tài vụ Nhà trường theo chỉ số của công tơ điện hàng tháng.

3. Đối với Viện Khoa học sự sống, Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế, Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trung tâm Đào tạo - Nghiên cứu và Phát triển Thủy sản vùng Đông Bắc, các phòng học của Chương trình tiên tiến tại Giảng đường D và một số Trung tâm khác trực thuộc Nhà trường sẽ tự chi trả sản lượng điện hàng tháng và Nhà trường không hỗ trợ sản lượng điện khi sử dụng các máy điều hòa nhiệt độ.

4. Các phòng chưa lắp công tơ điện  và chưa  định mức sản lượng điện cho các máy điều hòa nhiệt độ như sau: Phòng họp số 1; Phòng họp số 2; Các phòng làm việc của Ban giám hiệu; Phòng bảo vệ Luận án Tiến sỹ của Phòng Đào tạo; Phòng khám của Trạm Y tế; Các phòng thực hành và phòng máy chủ của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ứng dụng; Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô của Khoa CNSH &CNTP.

5. Công việc kiểm tra, ghi chỉ số công tơ điện, tổng hợp các số liệu để thông báo công khai hàng tháng về sản lượng điện đã sử dụng máy điều hòa nhiệt độ của các đơn vị và cá nhân trực thuộc Trường giao cho phòng Quản trị - Phục vụ thực hiện. Đối với các trường hợp sử dụng điện cho máy điều hòa nhiệt độ được hỗ trợ sản lượng điện nếu vượt quá định mức hỗ trợ trên của Nhà trường, thì đơn vị và cá nhân đó phải chi trả tiền qua bộ phận Tài vụ Nhà trường.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2016.

Nơi nhận:                                                             

- Như kính gửi;

- BGH (Để b/c)                                                            

- Lưu:VT& QTPV

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
ht
Đang online 538
Hôm nay 8614
Hôm qua 19588
Tuần này 109324
Tuần trước 240531
Tháng này 3923258
Tháng trước 3735503
Tất cả 38612851

Lượt truy cập: 38612851

Đang online: 538

Ngày hôm qua: 19588

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ