Phòng Quản trị Phục vụ
hieubo
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo của Nhà trường
16/09/2015 09:10 - Xem: 5728

Thông báo về việc giải phóng mặt bằng Phục vụ XD công trình

    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:  917  /TB - QTPV                                       Thái nguyên, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 V/V giải phóng mặt bằng

   Phục vụ XD công trình

                                            Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân trong và ngoài trường

       Trường Đại học Nông Lâm có kế hoạch giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các công trình tại khu vực Khoa công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm (Cũ), thời gian phải bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công chậm nhất vào ngày 01/10/2015.

Nay nhà trường thông báo:

1. Các đơn vị và cá nhân có cây cảnh, cây giống hiện đang gửi tại khu vực trên có kế hoạch tự di chuyển, giải phóng mặt bằng trước ngày 25/9/2015.

2. Trong phạm vi giải phóng mặt bằng có một số lượng cây khá lớn có thể tái trồng để khai thác sử dụng (Trong đó có một số dòng cây quí hiếm như: Vải, nhãn, hồng…, khoảng 100 cây có tuổi từ 10 đến 40 năm ), các đơn vị và các nhân có nhu cầu đăng ký tại phòng Quản trị - Phục vụ trước ngày 25/9/2015 để nhận vị trí và phải tự vận chuyển khỏi mặt bằng trước ngày 30/9/2015 .

3. Phần lớn số lượng cây còn lại cho phép chặt phá làm củi, nếu đơn vị và cá nhân nào có nhu cầu, đăng ký trực tiếp với phòng Quản trị -Phục vụ trước ngày 25/9/2015 để nhận vị trí, thực hiện việc khai thác và vận chuyển cây, giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9/2015.

4. Việc đăng ký sẽ ưu tiên cho các đơn vị và cá nhân trong Trường. Nhà trường giao cho phòng Quản tri – Phục vụ nhiệm vụ giám sát  việc di chuyển, khai thác cây theo đúng quy hoạch. Các đơn vị và cá nhân chỉ được phép di chuyển và chặt hạ cây đúng theo vị trí đã đăng ký, không được phép di chuyển, khai thác cây ở khu vực lân cận và phải tự vận chuyển cây ra khỏi mặt bằng. Đồng thời phải đảm bảo an toàn cho người, tài sản của Nhà trường và có trách nhiệm thu dọn, đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực trên.

 

Nơi nhận:                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi                                                                                          PGS.TS Trần Văn Điền 

- Lưu:VT& QTPV                                                                                              ( Đã Ký )

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
ht
Đang online 1966
Hôm nay 1479
Hôm qua 19698
Tuần này 64227
Tuần trước 91540
Tháng này 3127436
Tháng trước 3608716
Tất cả 40643816

Lượt truy cập: 40643891

Đang online: 1990

Ngày hôm qua: 19698

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ