Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
khoathi
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Khảo thí Văn bản khảo thí
02/01/2014 08:31 - Xem: 1498

Thông báo về việc thanh tra chấm thi và quản lý bài thi cuối kỳ, học kỳ I năm học 2013-2014

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 1351/TB-TTr-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v thanh tra chấm thi và quản lý bài thi cuối kỳ, học kỳ I năm học 2013-2014

                                                            Kính gửi: BCN khoa, Trung tâm NN&THƯD, TT LKĐTQT

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 đã được Hiệu trưởng phê duyệt theo Quyết định số: 605/QĐ-ĐT ngày 21/06/2013;

Căn cứ Quyết định số: 245/QĐ-ĐT ngày 08/04/2011 về việc: “Ban hành quy định về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần và kiểm tra giữa kỳ, xét kết quả học tập, xếp hạng học lực và xếp hạng năm đào tạo cho sinh viên đào tạo hệ chính quy theo học chế tín chỉ”.

Căn cứ Thông báo số: 786/TB-ĐT ngày 25/9/2013 về việc: Tổ chức kiểm tra giữa kỳ, học kỳ I năm học 2013-2014.

Phòng TTKT&ĐBCLGD sẽ tiến hành thanh tra việc chấm thi và quản lý bài thi cuối học kỳ, việc công bố điểm trên phần mềm IU cho sinh viên của các Khoa, Trung tâm. Nội dung thanh tra cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức thanh, kiểm tra như sau: Từ ngày 01/01 - 06/01/2014.

- Kiểm tra việc chấm và quản lý bài thi cuối kỳ công bố điểm thi trên phần mềm IU học kỳ I năm học 2013 – 2014:

+ Số lượng bài thi các môn đã chấm.

+ Số lượng bài thi chưa chấm (yêu cầu nêu rõ lý do).

+ Số lượng đề thi lưu tại các đơn vị.

+ Quản lý các bài thi và điểm thi của các bài thi cuối kỳ.

+ Việc nộp các bài thi vấn đáp (phần chuẩn bị của sinh viên).

+ Thanh tra việc vào điểm giữa bài thi và phiếu điểm (ngẫu nhiên).

+ Thu lại toàn bộ đề thi đã phát ra theo sổ theo dõi của Phòng (Số lượng, môn thi và ký giao nộp lại) để quản lý chặt chẽ hơn lượng đề thi hiện có.

Phòng TTKT&ĐBCLGD thông báo để các khoa, trung tâm thực hiện và chủ động kế hoạch cử người báo cáo khi Phòng đến thanh tra.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;

       - Website: www.tuaf.edu.vn;

- Lưu TTKT&ĐBCLGD.

   

 

 

T/L HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TTKT&ĐBCLGD

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Đức Thạnh

 

Web các đơn vị
Đang online 5991
Hôm nay 9243
Hôm qua 8110
Tuần này 42298
Tuần trước 79233
Tháng này 2470307
Tháng trước 2639912
Tất cả 26874512

Lượt truy cập: 26874547

Đang online: 6015

Ngày hôm qua: 8110

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ