Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
khoathi
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Triển khai đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo CĐR năm 2016

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 452/CV-ĐBCLGD

V/v triển khai đánh giá hiện trạng

  sinh viên tốt nghiệp theo CĐR năm 2016

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 06  tháng 5 năm 2016

             

                        Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Thực hiện kế hoạch Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016 của trường Đại học Nông Lâm và triển khai công văn 602/ĐHTN ngày 19/4/2016 của Đại học Thái Nguyên về việc Triển khai đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2016, Nhà trường sẽ triển khai đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp 2 chương trình đào tạo (CTĐT):

1. Quản lý tài nguyên rừng

2. Kinh tế nông nghiệp

Để có một cách nhìn tổng quan về chất lượng chương trình đào tạo (hoạt động triển khai đánh giá không mang tính chất của một kỳ thi mà là hoạt động đánh giá chất lượng đầu ra của một CTĐT một cách tổng hợp), Nhà trường yêu cầu các khoa có sinh viên tốt nghiệp được đánh giá triển khai một số nội dung sau:

          1. Xây dựng kế hoạch đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm); gửi kế hoạch đánh giá và danh sách sinh viên năm cuối các chương trình đào tạo Quản lý tài nguyên rừng và Kinh tế nông nghiệp về Phòng KT&ĐBCLGD trước ngày 15/5/2016;

Nhà trường dự kiến tổ chức đánh giá ngoại ngữ và tin học cho sinh viên tốt nghiệp vào cuối tháng 5 năm 2016 (Những sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đạt chuẩn theo quy định của Nhà trường vẫn phải tham gia đánh giá ngoại ngữ và tin học).

Nhà trường sẽ công nhận đạt chuẩn tin học và ngoại ngữ cho những sinh viên thi đạt trong đợt thi chuẩn đầu ra này.

(Lưu ý khi xây dựng kế hoạch: hội đồng đánh giá chuyên môn phải có ít nhất 50% chuyên gia ngoài cơ sở đào tạo và các nhà tuyển dụng đúng chương trình đào tạo có sinh viên được đánh giá).

2. Căn cứ và chuẩn đầu ra đã công bố của CTĐT, các khoa thiết kế ít nhất 20 chủ đề/chương trình để đánh giá chuyên môn. Các chủ đề phải mang tính tổng hợp kiểm tra được kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và thái độ của sinh viên. Mỗi chủ đề được xây dựng cần có biểu điểm cho từng năng lực đầu ra cụ thể, để sau hoạt động đánh giá có thể tổng hợp chung những chuẩn đầu ra đã đạt được hoặc chưa đạt, từ đó có các biện pháp để nâng cao chất lượng (phụ lục 1: Hướng dẫn đánh giá chuẩn đầu ra). Các đơn vị gửi toàn bộ chủ đề, đáp án chi tiết về Phòng KT&ĐBCLGD trước ngày 25/5/2016.

3. Nhà trường dự kiến tổ chức đánh giá chuyên môn từ ngày 05/6/2016 đến ngày 15/6/2015 và tổ chức tổng kết hoạt động đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp trong tháng 6/2016.

Cuối đợt tổ chức đánh giá chuyên môn, nhà trường và giáo viên trong  khoa có sinh viên được đánh giá cùng với chuyên gia và nhà tuyển dụng họp để rút kinh nghiệm về hoạt động đánh giá và chất lượng sinh viên tốt nghiệp, từ đó có những điều chỉnh chuẩn đầu ra của CTĐT cho phù hợp.

Sau khi tổ chức đánh giá chuyên môn, chậm nhất 07 ngày, các đơn vị nộp báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2016 về Phòng KT&ĐBCLGD.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện những nội dung trên.

Nơi nhận:                                                       

 - Như trên;

- Ban Giám hiệu;

- Lưu VP, KT&ĐBCLGD.

 

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 5637
Hôm nay 2694
Hôm qua 8493
Tuần này 11187
Tuần trước 79233
Tháng này 2439196
Tháng trước 2639912
Tất cả 26843401

Lượt truy cập: 26843401

Đang online: 5637

Ngày hôm qua: 8493

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ