Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin tức
28/04/2016 10:30 - Xem: 2021

Đánh giá việc khai thác sử dụng và phân quyền trong hệ thống phần mềm quản lý đào tạo IU

Ngày 27 tháng 04 năm 2016, Trường Đại học Nông lâm đã tổ chức cuộc họp đánh giá việc khai thác sử dụng và phân quyền trong hệ thống phần mềm quản lý đào tạo IU.

PGS.TS.Nguyễn Thế Hùng, Phó hiệu trưởng, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Đại diện lãnh đạo các phòng và các cá nhân được phân quyền sử dụng trong hệ thống IU tại các đơn vị; giáo vụ và khảo thí các khoa và trung tâm Đào tạo, bộ phận Công nghệ thông tin.

Đại diện Trung tâm Ngoại ngữ tin học Ứng dụng, PGS.TS Đàm Xuân Vận báo cáo đánh giá hiện trạng sử dụng phần mềm IU và giải pháp thực hiện. Cuộc họp đã tiến thành thảo luận các vấn đề liên quan đến phần mềm IU: hiện trạng, tồn tại cần khắc phục và giải pháp thực hiện của từng Modul, làm rõ chức năng vai trò của của từng đơn vị trong phần mềm.

Đồng chí Phó hiệu trưởng kết luận một số vấn đề chính như sau:

1.Hiệu trưởng là người quản lý điều hành phần mềm Đào tạo IU

2.Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT thay mặt Hiệu trưởng trực tiếp quản lý điều hành phần mềm quản lý đào tạo IU

3.Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng: Quản trị hệ thống - Quản lý chung

  • Là đơn vị thường trực, giải quyết vấn đề, giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý điều hành phần mềm Đào tạo IU.
  • Có nhiệm vụ quản trị hệ thống (phân quyền quản lý) về mặt kỹ thuật, quy trình, quy chế xử lý từng Modul, phân quyền cho từng đối tượng cụ thể.
  • Có nhiệm vụ cập nhật, lưu trữ, quản lý phần mềm; phải theo dõi vết sửa và báo cáo Ban giám hiệu khi có bất thường.
  • Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá: có quyền yêu cầu các đơn vị bộ phận chức năng báo cáo kết quả, đề xuất,… có báo cáo hàng tháng về kết quả hoạt động phần mềm như một nhiệm vụ trong giao ban hàng tháng.
  • Hiện nay việc xuất nhập dữ liệu chưa tương thích, biểu mẫu không sử dụng được, một số tính năng vẫn còn làm thủ công nhà trường đề nghị Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng làm việc trực tiếp với các phòng, bộ phận chức năng biết được phần mềm còn tồn tại gì, định hướng như thế nào… trong tháng 5 giải quyết cơ bản tồn đọng. (Nếu cần mời bên thứ 3 - nhà cung cấp dịch vụ để khắc phục lỗi).
  • Rà soát lại tài khoản và giao cho trưởng các đơn vị, bộ phận chức năng quản lý phân trách nhiệm đến cá nhân cụ thể.
  • Là đơn vị chủ trì biên soạn quy chế quản lý điều hành, giám sát phần mềm IU gửi các đơn vị, bộ phận chức năng chỉnh sửa trình Ban giám hiệu ra quyết định. (Yêu cầu bao quát từng nhiệm vụ, chức năng, từng đối tượng cụ thể, quy trách nhiệm rõ ràng. Cập nhật quy chế trong tháng 5/2016).

4.Các phòng, bộ phận chức năng chức năng và các cá nhân được phân quyền sử dụng trong hệ thống IU tại các đơn vị: Quản trị sử dụng - Tác nghiệp nghiệp vụ

  • Đơn vị, cá nhân yêu cầu thêm chức năng, thay đổi nhân sự cần có văn bản đề nghị gửi Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng tiếp nhận, xử lý (có xác nhận của trưởng đơn vị).
  • Các phòng, bộ phận chức năng chức năng và các cá nhân được phân quyền sử dụng trong hệ thống IU tại các đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
  • Phòng đào tạo đề nghị bàn giao Phân quyền tạo phách cho phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và giữ nguyên quyền sửa điểm, quản lý điểm. (Vấn đề này liên quan đến chuyên môn sẽ kết luận sau).

Báo cáo đánh giá hiện trạng sử dụng phần mềm IU và giải pháp thực hiện mời xem tại đây.

Kết luận chi tiết mời xem tại đây.

Quản Thị Vui

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 6443
Hôm nay 16315
Hôm qua 17774
Tuần này 46276
Tuần trước 113623
Tháng này 3694909
Tháng trước 0
Tất cả 42321204

Lượt truy cập: 42321204

Đang online: 6443

Ngày hôm qua: 17774

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ