Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ CDR Tiếng Anh - Tin học
07/10/2020 09:47 - Xem: 302

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tin học tháng 10/2020

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện Ứng dụng CNTT CB như sau:
 DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN ƯD CNTT CƠ BẢN LỚP RÚT GỌN THÁNG 10/2020 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ - ĐHNL - NNTH ngày       tháng        năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)
               
TT MÃ SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN ĐỆM TÊN LỚP QUẢN LÝ LỚP GHI CHÚ
1 1 DTN1363050001 DƯƠNG TUẤN ANH Liên thông Thú y K10 TH1020.01  
2 2 DTN1753060005 VÀNG VĂN Lâm nghiệp 49 TH1020.01  
3 3 DTN1653050198 TRẦN THỊ KIM CHI Thú y K48 N01 TH1020.01  
4 4 DTN1653060026 NGÔ VIỆT CƯỜNG Nông lâm kết hợp K48 TH1020.01  
5 5 DTN1253050036 NGUYỄN QUANG ĐẠO Thú y 1 K45 TH1020.01  
6 6 DTN1753060021 THÀO A DÌNH Lâm nghiệp 49 TH1020.01  
7 7 DTN1554110013 NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG Kinh tế nông nghiệp K47 N02 TH1020.01  
8 8 DTN1753040091 ĐÀO THỊ Chăn nuôi thú y 49 N01 TH1020.01  
9 9 DTN1653050252 THÁI DUY HẬU Chăn nuôi thú y K48 N03 TH1020.01  
10 10 DTN1753040099 TRẦN THỊ HẬU Chăn nuôi thú y 49 N01 TH1020.01  
11 11 DTN1653070005 LÝ THỊ THU HIỀN Trồng trọt (POHE) K48 N02 TH1020.01  
12 12 DTN1654120001 NGUYỄN MINH HIẾU Quản lý đất đai K48 N02 TH1020.01  
13 13 DTN1553070061 LÙ A HỜ Trồng trọt (POHE) K47 N01 TH1020.01  
14 14 DTN1653050221 HOÀNG THỊ HOA Thú y K48 N01 TH1020.01  
15 15 DTN1653050075 VŨ THỊ THANH HUYỀN Thú y K48 N03 TH1020.01  
16 16 DTN17CT0001 HẠ THỊ KHUA Chăn nuôi thú y 49 N01 TH1020.01  
17 17 DTN1553040127 HOÀNG THỊ LAM Chăn nuôi thú y K47 N01 TH1020.01  
18 18 DTN1753040025 NGUYỄN THỊ LAN Chăn nuôi thú y 49 N01 TH1020.01  
19 19 DTN1653050446 CHU THỊ NGÂN Thú y K48 N01 TH1020.01  
20 20 DTN1755150019 LÊ THỊ HỒNG NGỌC Bảo vệ thực vật 49 TH1020.01  
21 21 DTN1753100009 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Chăn nuôi thú y 49 N01 TH1020.01  
22 22 DTN1653050191 PHẠM THỊ THANH NHÀN Thú y K48 N01 TH1020.01  
23 23 DTN1753160003 GIÀNG A PHÙNG Quản lý tài nguyên rừng 49 TH1020.01  
24 24 DTN1353170048 ĐÀO THU PHƯƠNG Công nghệ thực phẩm 1 K45 TH1020.01  
25 25 DTN1653050145 THUẬN THỊ PHƯƠNG Thú y K48 N01 TH1020.01  
26 26 DTN1753040107 TRẦN MINH QUANG Chăn nuôi thú y 49 N01 TH1020.01  
27 27 DTN1753040051 BẠC THỊ QUỲNH Chăn nuôi thú y 49 N01 TH1020.01  
28 28 DTN1554120149 HOÀNG THỊ QUỲNH Quản lý đất đai K48 N02 TH1020.01  
29 29 DTN1653040051 ĐÀO HẢI SƠN Chăn nuôi thú y K48 N03 TH1020.01  
30 30 DTN1553070041 LƯƠNG HỒNG THẮNG Trồng trọt (POHE) K47 N02 TH1020.01  
31 31 DTN1554120166 CHU TIẾN THÀNH Quản lý đất đai K47 N01 TH1020.01  
32 32 DTN1653050424 NGUYỄN TIẾN THỊNH Thú y K48 N03 TH1020.01  
33 33 DTN1653050321 CHU THỊ BẢO THOA Thú y K48 N01 TH1020.01  
34 34 DTN1653050251 NGUYỄN HUY TIẾN Thú y K48 N03 TH1020.01  
35 35 DTN1653050462 NGUYỄN DUY TÌNH Thú y K48 N01 TH1020.01  
36 36 DTN1553070047 NGUYỄN ĐỨC TOÀN Trồng trọt (POHE) K47 N02 TH1020.01  
37 37 DTN1553160051 NGUYỄN VĂN TOÀN Sinh thái và Bảo tồn Đa dạng sinh học K47 TH1020.01  
38 38 DTN1554120194 MẠC VĂN TOẢN Chăn nuôi thú y K47 N02 TH1020.01  
39 39 DTN1753040085 LÊ THU TRANG Chăn nuôi thú y 49 N01 TH1020.01  
40 40 DTN1753040079 LỤC THỊ TRANG Chăn nuôi thú y 49 N01 TH1020.01  
41 41 DTN1753060026 LÒ THỊ TRẺ Lâm nghiệp 49 TH1020.01  
42 42 DTN1653070035 PHẠM THỊ TRÚC Trồng trọt (POHE) K48 N02 TH1020.01  
43 43 DTN1755150015 HOÀNG MẠNH TUẤN Bảo vệ thực vật 49 TH1020.01  
44 44 DTN1553050275 MÔNG VĂN TUẤN Thú y K47 N03 TH1020.01  
45 45 DTN1654120065 NGUYỄN VĂN TUẤN Quản lý đất đai K48 N02 TH1020.01  
46 46 DTN1755150008 LÊ NGỌC TUYẾN Bảo vệ thực vật 49 TH1020.01  
47 47 DTN1755150014 THANH VI Bảo vệ thực vật 49 TH1020.01  
48 48 DTN1653050215 NÔNG ĐOÀN Thú y K48 N03 TH1020.01  

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP ÔN ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 10/2020  
   Thời lượng: 4 buổi/lớp x 5 tiết /buổi = 20 tiết/lớp  
( Kèm theo Quyết định số        /QĐ - ĐHNL - NNTH ngày       tháng        năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)
                 
TT Tên lớp Giảng viên Giảng đường Thời gian thực hiện Ghi chú
10-10-20 10-10-20 11-10-20 11-10-20
7:30-11:30 13:30-17:30 7:30-11:30 13:30-17:30
1 TH1020.01 ThS. Đinh Thị Thanh Uyên PM301 5 tiết        
ThS. Nguyễn Ngọc Lan   5 tiết 5 tiết    
ThS. Hứa Thị Toàn       5 tiết  

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP ÔN ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 10/2020
 Thời lượng: 4 buổi/lớp x 5 tiết /buổi = 20 tiết/lớp
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ - ĐHNL - NNTH ngày       tháng        năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)
             
LỚP BUỔI NỘI DUNG THỜI GIAN GIẢNG VIÊN Ghi chú
 TH1020.01 1 Ôn tập xử lý văn bản cơ bản 7:30-11:30 10-10-20 Đinh Thị Thanh Uyên
ĐT: 0966362227
 
2 Ôn tập sử dụng bảng tính cơ bản 13:30-17:30 10-10-20 Nguyễn Ngọc Lan
ĐT: 0987025715
 
3 Ôn tập sử dụng trình chiếu cơ bản 7:30-11:30 11-10-20  
4 Ôn tập hiểu biết về CNTT cơ bản 13:30-17:30 11-10-20 Hứa Thị Toàn
ĐT: 0984041052
 
Ôn tập sử dụng máy tính cơ bản  
Ôn tập sử dụng Internet cơ bản  

 

QTV

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 1475
Hôm nay 6127
Hôm qua 12187
Tuần này 18314
Tuần trước 113623
Tháng này 3666947
Tháng trước 0
Tất cả 42293242

Lượt truy cập: 42293242

Đang online: 1475

Ngày hôm qua: 12187

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ