Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh TOEFL ITP
26/01/2017 00:05 - Xem: 611

Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 15/01/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo Điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 15/01/2017.

Download bảng điểm tại đây.

               
TOEFL ITP TEST RESULT
              Test date: 15, 17/01/2017
  Organization: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY    
  Number of examinees: 152          
  Maximum score: 557          
  Minimum score: 333          
  Average score: 397          
               
No. Name ID Number Listening Comprehension Structures & Written Expression Reading Comprehension Total Score
1 VU TRONG AN 142880898 41 46 45 440
2 BUI VAN ANH 038093001574 40 39 31 367
3 DINH THI ANH 091853827 39 43 40 407
4 LE TUAN ANH 091852413 32 39 31 340
5 TRAN THI THANH BAC 090734649 41 39 37 390
6 DO VAN BAY 001087006173 42 31 31 347
7 LO VAN BICH 045132070 45 36 37 393
8 PHAM THI BICH 174896531 40 34 35 363
9 NONG THI HUONG CHAM 085070731 40 39 41 400
10 NGUYEN DINH CHIEN 122077537 41 31 35 357
11 LE DANG CONG 187424215 37 43 44 413
12 VU NGOC CUNG 091878436 42 42 44 427
13 HOANG VAN CUONG 091747610 41 40 40 403
14 NGUYEN BA CUONG 125525631 45 34 37 387
15 LUONG VAN DAI 050889835 44 39 38 403
16 HOANG DOAN DINH 082133216 37 43 40 400
17 DUONG THANH DONG 082230360 40 40 38 393
18 HOANG VAN DU 073428404 42 31 38 370
19 NONG LY DU 085031583 40 32 37 363
20 LE TIEN DUNG 001091007236 43 50 38 437
21 LO MINH DUC 040575416 37 31 40 360
22 NGO MINH DUC 082121479 37 48 31 387
23 NGUYEN NGOC DUC 091851305 40 46 47 443
24 TRAN ANH DUC 091911297 50 58 54 540
25 Nguyen Tien Dung 091703642 42 36 31 363
26 PHAM THI THUY DUNG 152033529 37 41 42 400
27 TRAN THI PHUONG DUNG 163340657 37 36 32 350
28 PHUNG TUAN DUONG 091716566 33 36 31 333
29 TRAN THUY DUONG 091847299 43 40 32 383
30 HOANG VAN GIANG 091686332 43 31 39 377
31 NGUYEN CONG GIANG 091678088 42 31 38 370
32 NGUYEN HA GIANG 063460742 CMT KHL
33 TRAN THANH GIANG 091672346 40 41 34 383
34 TRINH DUC GIANG 095154289 35 41 34 367
35 DOAN THU HA 091874778 39 41 31 370
36 NGUYEN HONG HA 132060048 40 41 38 397
37 HOANG VAN HAI 085039483 CMT KHL
38 NGUYEN BA HAI 122094279 CMT KHL
39 NGUYEN QUANG HAI 091709733 35 41 39 383
40 TRAN TRUNG HAI 132308255 CMT KHL
41 TRUONG VAN HAI 142647014 37 36 31 347
42 NGUYEN CHIEN HAM 034096001336 44 51 48 477
43 LE THI HANG 073325628 44 34 42 400
44 SAM THI HANG 085036103 40 47 34 403
45 TRUONG THI HANG 082278462 44 40 34 393
46 DINH THI MY HANH 164522237 37 36 31 347
47 HOANG THI NGAN HANH 085056042 CMT KHL
48 DUONG NGOC HIEU 017397251 CMT KHL
49 HOANG NGOC HOA 091867773 44 42 38 413
50 NGO THI NHU HOA 091840506 41 42 34 390
51 TRAN THI HOAI 017431559 37 39 36 373
52 DO TRAN HOAN 091842771 33 41 41 383
53 HOANG CONG HOAN 040825773 40 48 36 413
54 DANG DUY HOANG 163264734 39 34 34 357
55 TRUONG THAI HOANG 091848408 39 45 31 383
56 NGUYEN VAN HOI 184173408 37 40 36 377
57 TON THI HUE 125571810 41 43 38 407
58 TRAN THI HUE 091767739 40 34 31 350
59 TRIEU THI HUE 163243621 CMT KHL
60 DUONG CONG HUNG 082231338 43 34 41 393
61 LE QUOC HUNG 095199711 42 31 37 367
62 NGUYEN NAM HUNG 091853466 CMT KHL
63 DUONG THI THU HUONG 168495764 39 41 40 400
64 KHONG THU HUONG 135679948 47 40 38 417
65 LE THI HUONG 164516186 40 44 41 417
66 NGUYEN THI HUONG 050840982 43 34 35 373
67 NGUYEN THI THUY HUONG 132168867 39 41 32 373
68 NGUYEN THU HUONG 113645726 43 43 43 430
69 Nguyen Viet Huy 091847172 CMT KHL
70 CAO THI HUYEN 132300366 43 45 43 437
71 HOANG THU HUYEN 173926176 39 36 41 387
72 DANG KIM HUYNH 187507433 40 32 38 367
73 NGUYEN NAM KHANH 142855972 46 46 43 450
74 LA VAN KHUONG 063438602 45 31 32 360
75 DINH VAN KIEN 101102245 43 36 43 407
76 LUONG VAN KIEN 082243768 43 34 43 400
77 NGUYEN HA PHUONG LAN 095208848 40 41 36 390
78 NGUYEN THI LAN 091691080 38 31 36 350
79 TRIEU SI LAN 085088017 37 40 43 400
80 NGUYEN THI LE 090883567 42 47 43 440
81 NGUYEN THI LIEN 091727831 40 42 38 400
82 DAO THI TUYET LINH 122033585 41 39 45 417
83 Dinh Thi My Linh 113574863 42 43 44 430
84 HUA THI DUY LINH 095210708 40 38 38 387
85 LAM THI LINH 073375349 40 34 40 380
86 Nguyen Thi Bich Loan 122157367 42 43 44 430
87 NGUYEN TIEN LOC 038092003423 43 51 40 447
88 NGUYEN MINH LONG 091708788 40 31 43 380
89 PHAM THE LONG 095185616 CMT KHL
90 TRIEU DINH LU 080415169 CMT KHL
91 TRAN THI HUONG LY 168460956 41 42 40 410
92 NGUYEN QUOC MANH 186685408 41 46 45 440
93 NGUYEN TIEN MINH 122284935 36 38 47 403
94 Luong Thi Mui 113473388 49 58 60 557
95 LUAN DANG THI MY 082168079 41 42 46 430
96 NGUYEN THI TRA MY 091868173 40 39 40 397
97 NGUYEN PHUONG NAM 061005020 36 39 39 380
98 NGUYEN VAN NAM 122124553 31 36 44 370
99 Le Thi Thanh Nham 091702903 Retake
100 NGO VAN NHAN 122162640 CMT KHL
101 NGUYEN VAN NHAN 091929823 CMT KHL
102 BUI THI HONG NHUNG 091870048 43 45 40 427
103 HOANG THI HONG NHUNG 095185883 36 41 40 390
104 HOANG THI HONG NHUNG 060981361 40 42 38 400
105 NGUYEN THI HONG NHUNG 135637180 45 49 50 480
106 CHEO XUAN PHAN 045105622 42 44 39 417
107 LUONG THI PHUONG 085011471 CMT KHL
108 LUU THANH PHUONG 091629397 38 54 48 467
109 HOANG THI LE QUYEN 122116956 40 47 38 417
110 PHAM HUONG QUYNH 091774874 41 31 43 383
111 LAM THI SAU 095166483 CMT KHL
112 MA THI SEN 095204578 40 34 40 380
113 HOANG SAC SINH 063258667 40 44 36 400
114 NGUYEN ANH SON 122251607 40 50 44 447
115 NGUYEN THANH SON 091870057 36 47 40 410
116 NGUYEN TRONG TAI 013436126 38 41 38 390
117 HOANG THI TAM 095250200 45 42 34 403
118 LE DANG THAI 091704934 45 46 37 427
119 TRAN BA THANH 168547088 44 42 31 390
120 TRINH VAN THANH 082222738 CMT KHL
121 VU VAN THANH 101106832 CMT KHL
122 HOANG DINH THAO 082231249 CMT KHL
123 NGUYEN THI THAO 101274239 40 35 34 363
124 NGO DUC THINH 091678374 CMT KHL
125 TRAN QUOC THINH 091702309 42 33 39 380
126 VUONG THANH THINH 085057214 42 33 34 363
127 LUU VAN THUC 122110827 45 42 40 423
128 QUYEN THI THUY 061090103 40 43 40 410
129 DO THUY TIEM 091746566 40 35 34 363
130 BAN VAN TINH 095191569 43 31 31 350
131 HOANG TRUNG TINH 082210286 44 31 36 370
132 BUI THI TOAN 163151172 CMT KHL
133 PHAM THANH TOAN 162986966 CMT KHL
134 BUI THI TRANG 152037978 41 31 36 360
135 DUONG THI THU TRANG 091774709 39 37 36 373
136 Nguyen Thi Trang 135492374 39 31 36 353
137 NGUYEN THI TRANG 091837155 40 37 34 370
138 Vu Thuy Trang 091737522 37 39 36 373
139 VU THUY TRANG 091696169 40 31 34 350
140 HOANG VAN TRONG 184210534 41 31 39 370
141 NGUYEN DUC TRUNG 031784231 CMT KHL
142 VU QUANG TRUNG 091593626 46 41 44 437
143 LE ANH TUAN 113493642 46 40 39 417
144 TRIEU VAN TUAN 091682193 42 42 34 393
145 TRIEU QUANG TUNG 091773157 40 47 34 403
146 VU VAN TUNG 091646686 41 40 39 400
147 HOANG BA QUANG TUYEN 163173353 45 33 36 380
148 PHAM THI TUYET 063441627 41 35 34 367
149 MA DINH UY 091833431 CMT KHL
150 NGUYEN THI THU UYEN 091866527 46 31 34 370
151 NGUYEN THI HONG VANG 163313086 40 44 34 393
152 NGUYEN THI HAI YEN 040825777 42 35 39 387

 

Quản Thị Vui

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
phải
Đang online 880
Hôm nay 2888
Hôm qua 13726
Tuần này 51620
Tuần trước 73226
Tháng này 1608156
Tháng trước 2300482
Tất cả 25154584

Lượt truy cập: 25154600

Đang online: 887

Ngày hôm qua: 13726

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ