Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới Thiệu Giới thiệu chung
16/10/2014 11:16 - Xem: 2849

Giới thiệu chung về trung tâm

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC ỨNG DỤNG

1. Lịch sử phát triển

 • Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng được thành lập từ 2009. Từ khi thành lập đến nay Trung tâm đã đạt được nhiều thành tựu trong trong đào tạo Tiếng Anh, Tin học cơ bản, quản lý hạ tầng CNTT, triển khai ứng dụng CNTT trong toàn trường.

2. Sứ mệnh

 • Đào tạo tiếng Anh, tin học:  cho sinh viên bậc Đại học và Sau đai học. Đáp ứng chẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học cho sinh viên. Hỗ trợ, tư vấn phát triển các chương trình ngoại ngữ của trường...Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật về CNTT trong các lĩnh vực: Nông lâm nghiệp, PTNT,  TNMT....
 • Quản lý, sử dụng hạ tầng CNTT: (hệ thống mạng, máy chủ, các phòng thực hành tin học, thực hành tiếng, máy tính, các thiết bị ngoại vi...). Quản trị Website và các phần mềm (IU, thư viện điện tử, Testonline, quản lý tài sản, văn bản, hòm thư tuaf…). Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển CNTT cho trường.
 • Quản lý, sử dụng hạ tầng thư viện: (hệ thống tài liệu, giáo trình…), phục vụ bạn đọc (Cán bộ giáo viên, sinh viên…) Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển thông tin thư viện cho trường.
 • Liên kết đào tạo bậc Đại học hệ từ xa các ngành: tiếng Anh, Tin học, Luật kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh. Đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học ứng dụng.
 • Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ chuẩn đầu ra cho CBGV, Sinh viên trường ĐHNL.

3. Cơ cấu tổ chức

 • Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 • Trung tâm có 40 cán bộ và giảng viên. Trong đó:    01PGS.TS; 02 TS; 05 NCS (01 NCS Malaixia); 16 ThS; 20 KS và CN; 01 PTTH.
 • Ban giám đốc trung tâm

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

Ghi chú

1

PGS.TS.

Đàm Xuân Vận

Giám đốc

0982.166.696

damxuanvan@yahoo.com;
damxuanvan@tuaf.edu.vn

 

2

ThS.

Nguyễn Hải Bằng

P.Giám đốc

0989.739.239

haibangtn@gmail.com;
haibang@tuaf.edu.vn

 

 
 • Danh sách cán bộ, giáo viên trung tâm

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

Ghi chú

I

BGĐ - Văn phòng

 

 

 

 

1

PGS.TS.

Đàm Xuân Vận

Giám đốc

0982.166.696

damxuanvan@yahoo.com;
damxuanvan@tuaf.edu.vn

 

2

ThS.

Nguyễn Hải Bằng

P.Giám đốc

0989.739.239

haibangtn@gmail.com;
haibang@tuaf.edu.vn

 

3

ThS.

Nguyễn Minh Nguyệt

NV

0979.845.844

nguyetbactn@gmail.com

 

II

Bộ phận CNTT

 

 

 

 

1

KS.

Nguyễn Hà Phú

Kỹ thuật

0975.900.611

nguyenhaphu.ittn@gmail.com; nguyenhaphu@tuaf.edu.vn

 

2

KS.

Vi Sỹ Luân

Kỹ thuật

0978.749.497

visyluan@tuaf.edu.vn visyluan83@yahoo.com

 

3

ThS.

Quản Thị Vui

Kỹ thuật

01239.835.147
0975.728.778

havuitn@gmail.com;
havuitn@tuaf.edu.vn

 

4

KS.

Nguyễn Trần Quang

Kỹ thuật

0904037233

tranquangtnn@gmail.com

 

III

Bộ môn Ngoại ngữ

 

 

 

 

1

ThS.

Văn Thị Quỳnh Hoa

Trưởng BM

0982.068.949

van_quynh_hoa@yahoo.com; vanquynhhoa@tuaf.edu.vn

 

2

ThS.

Bùi Thị Kiều Giang

PBM

0983.368.666

kieugiang_bkg@yahoo.com.vn; buithikieugiang@tuaf.edu.vn

 

3

ThS.

Nguyễn Lan Hương

GV - G.Vụ

01686.323.307

lanhuong_tuaf@yahoo.com; nguyenlanhuong@tuaf.edu.vn

 

4

ThS.

 Nông T.Hiền Hương

Giảng viên

0984.888.345

hhuong04052002@yahoo.com; nongthihienhuong@tuaf.edu.vn

 

5

ThS.

Nguyễn Thị Thu Hương

GV-KT

0988.111.009

nguyenthuhuong_1709@yahoo.com.vn

nguyenthuhuong@tuaf.edu.vn

 

6

CN.

Trần Thị Thu Hà

Giảng viên

0915.207.247

tranthithuha@tuaf.edu.vn

 

7

ThS.

Nguyễn Thương Huyền

Giảng viên

0904.851.928

thuonghuyen0212@gmail.com

 

8

CN.

Trần Thị Thúy Nga

Giảng viên

0917.505.718

thuynga66gmail.com; tranthithuynga@tuaf.edu.vn

 

9

ThS.

Hà Minh Tuấn

Giảng viên

0904.203.929

tuan_dhnl@yahoo.com

 

10

TS.

 Vũ Kiều Hạnh

Giảng viên

0972.602.878

luckytn85@gmail.com; vukieuhanh@tuaf.edu.vn

 

 IV

Bộ môn Tin học

 

 

 

 

1

ThS.

Trịnh Thị Thu

Trưởng BM

0915.153.273

trinhthutn@gmail.com; trinhthithu@tuaf.edu.vn

 

2

ThS.

 Hứa Thị Toàn

Giảng viên

0984.041.052

huathitoan@gmail.com; huathitoan@tuaf.edu.vn

 

3

ThS.

 Nguyễn Ngọc Lan

Giảng viên

0987.025.715

ngoclan.tuaf @gmail.com; nguyenngoclan@tuaf.edu.vn

 

4

ThS.

Nguyễn Sơn Hải

GVTH

0915.198.868

sonhai.tuaf@gmail.com; nguyensonhai@tuaf.edu.vn

 

5

KS.

Mai Thị Huệ

NV

0978.590.777

maithihue_ttmt@yahoo.com; maithihue@tuaf.edu.vn

 

 V

 Bộ phận thư viện

 

 

thuviennonglam@gmail.com

 

1

CN.

Liêu Thị Bắc

Tổ trưởng

0988.732.838

lieuthibac@tuaf.edu.vn

 

2

CN.

Âu Thị Hà

TVV

0988.826.938

authiha@tuaf.edu.vn

 

3

CN.

Lê Thị Phi Nga

TVV

0976.265.368

lephinga@gmail.com

 

4

CN.

Phạm Thị Điện

TVV

01688.317.868

phamthidien@tuaf.edu.vn

 

5

CN.

Trịnh Thị  Việt

TVV

0988.269.136

trinhthiviet@tuaf.edu.vn

 

6

KS.

Hoàng Trung Thành

TVV

0914.804.442

hoangtrungthanh@tuaf.edu.vn

 

7

ThS.

Hoàng Thị Hương

TVV

0986.050.977

hoangthihuong@tuaf.edu.vn

 

8

KS.

Hoàng Nguyễn Trung

KTV

0167.239.272

hoangnguyentrungtn@gmail.com

 

9

KS.

Từ Thị Oanh

TVV

0987.586.858

haphuocminhtan@gmail.com

 

10

CN.

Phan Thị Tố Loan

TVV

0988.396.977

loantranngoclam@gmail.com

 

11

KS.

Nguyễn Thị Phương

TVV

0165.228.1682

nguyenthiphuong72@gmail.com

 

VI 

 Bộ phận dịch vụ ĐTKH

 

 

 

 

1

CN.

Vương Đình Trọng

Chuyên viên

0912.661.678

dinhtrong99@yahoo.com

 

 VII

Hợp đồng TN BMNN

 

 

 

 

1

CN.

Phạm Thu Trang

TN TA

01689.975.847

thutrang.pham90@gmail.com

 

2

CN.

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

TN TA

01699.333.772

hoanghanh.174@gmail.com

 

3

CN.

Đặng Thị Lệ Thủy

 

0986.911.274

thuydangtn91@gmail.com

 

 VIII

Hợp đồng TN BMTH

 

 

 

 

1

KS.

Lê Sỹ Tuấn

TN TH

01689.984.022

tuanlesy@yahoo.com

 

 

4. Hoạt động chuyên môn

 •  Đào tạo

Ø Hệ Đại học

ü Tiếng Anh cơ bản

ü Tin học cơ bản

Ø Hệ sau Đại học

ü Tiếng Anh B1

 • CNTT

Ø Quản lý, sử dụng hạ tầng CNTT

ü Hệ thống mạng, máy chủ

Ø Các phòng thực hành tin học, thực hành tiếng.

ü Quản trị Website

ü Quản trị các phần mềm (IU, thư viện điện tử, Testonline, quản lý tài sản, văn bản, hòm thư tuaf…)

Ø Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển CNTT cho trường.

 • Quản lý, sử dụng hạ tầng thư viện:

Ø Hệ thống tài liệu, giáo trình, thư viện điện tử

Ø Phục vụ bạn đọc (Cán bộ giáo viên, sinh viên…)

Ø Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển thông tin thư viện cho trường.

5. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý, đào tạo và NCKH
 • Nghiên cứu xây dựng các chương trình dạy và học tiếng Anh, bao gồm cả các chương trình chất lượng cao

6. Hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu

 • Các đối tác trong nước:

Ø Viện Đại học mở Hà Nội

Ø Đại học Ngoại Thương Hà Nội

 • Các đối tác khác:

Ø Công ty IIG Việt Nam (Đại diện ETS Hoa Kỳ)

Ø Tổ chức VPV (Tổ chức tình nguyện vì hòa bình)

7. Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

ĐT: 0280.3653.188 E-mail: ttngoaingu@yahoo.com

 

 

 
 
 
 
 
Web các đơn vị
phải
TS
Đang online 996
Hôm nay 1706
Hôm qua 28015
Tuần này 48280
Tuần trước 130274
Tháng này 2007041
Tháng trước 2804053
Tất cả 30483005

Lượt truy cập: 30483009

Đang online: 999

Ngày hôm qua: 28015

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ