Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Chứng chỉ Tiếng Anh Thông báo
06/04/2018 16:11 - Xem: 2169

Kết quả thi tiếng Anh A2B1 đối tượng sinh viên ngày 31/03/2018

Căn cứ vào kết quả chấm thi, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi tiếng Anh A2B1 đối tượng sinh viên ngày 31/03/2018.

Khung điểm: Từ 65 đến < 80 điểm: đạt A2 (Không có phần thi nào điểm 0)

                        Từ 80 điểm trở lên : đạt B1 (Không có phần thi nào điểm 0)

Các em sinh viên vào kiểm tra điểm, các thông tin cá nhân nếu có gì sai sót vui lòng liên hệ tổ đề án sửa chữa kịp thời.

Thời gian nhận sửa chữa sai sót, phúc khảo bài thi 1 tuần kể từ ngày công bố kết quả thi. Đơn phúc khảo, sửa chữa sai sót nộp tại Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông lâm. Văn phòng đề án chốt danh sách phúc khảo, hội đồng tiến hành phúc khảo bài thi, công bố điểm. Sau thời gian trên nếu có sai sót gì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Download mẫu đơn phúc khảo tại đây.

Download kết quả tổng hợp tại đây.

Download danh sách công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ tại đây.

Mã Sinh viên Họ đệm Tên  Ngày sinh Giới
tính
Dân
tộc
Nơi Sinh  Nghe   Nói   Đọc   Viết   Tổng  Đạt CC
DTN1554120009 Dương Thị Vân Anh 14/11/1997 Nữ Tày Lạng Sơn 21 12 53 5 91 B1
DTN1454120006 Thân Đỗ Thị Phương Anh 05/02/1996 Nữ Kinh Bắc Giang 21 12 50 3 86 B1
DTN1554120018 Nguyễn Đăng Bình 12/10/1997 Nam Kinh Thanh Hóa 19 12 52 4 87 B1
DTN1453040041 Nguyễn Đức Bình 17/10/1996 Nam Kinh Hà Nội 22 11 50 4 87 B1
DTN1453110014 Đỗ Thị Bông 21/07/1995 Nữ Kinh Vĩnh Phúc 24 11,5 52 5 92,5 B1
DTN1354140015 Nguyễn Trọng Đạt 07/11/1995 Nam Tày Thái Nguyên 21 9,5 45 3 78,5 A2
DTN1554140007 Linh Thị Quỳnh Diễm 16/07/1997 Nữ Tày Hà Giang 23 14 54 5 96 B1
DTN1553070088 Mông Thị Điệp 06/05/1997 Nữ Nùng Cao Bằng 23 14,5 54 5 96,5 B1
DTN1664120047 Đinh Thị Diệu 13/09/1993 Nữ Tày Bắc Kạn 15 9 43 3 70 A2
DTN1453040045 Lý Đạt Diệu 10/08/1996 Nam Nùng Yên Bái 14 10,5 51 4 79,5 A2
DTN1354120076 Dương Xuân Định 25/01/1995 Nam Tày Thái Nguyên 11 9 46 3 69 A2
DTN1554120270 Nguyễn Phú Đoàn 26/04/1997 Nam Kinh Tuyên Quang 20 9,5 45 3 77,5 A2
DTN1453040048 Trương Văn Dương 25/12/1996 Nam Kinh Hải Dương 16 12,5 45 3 76,5 A2
DTN1253110050 Đàm Văn Duy 06/11/1994 Nam Nùng Bắc Kạn 7 14,5 42 4 67,5 A2
DTN1453070007 Đỗ Hương Giang 15/07/1996 Nữ Kinh Tuyên Quang 21 14,5 55 4 94,5 B1
DTN1430A0125 Ma Văn Giang 25/07/1995 Nam Tày Bắc Kạn 13 0 31 3 47 Không đạt
DTN1353170013 Trương Thị Giang 13/06/1995 Nữ Kinh Thanh Hóa 24 11 54 5 94 B1
DTN1454120066 Đỗ Thu 23/09/1996 Nữ Kinh Thái Nguyên 21 10 49 4 84 B1
DTN1454120067 Nguyễn Thị Thu 16/09/1996 Nữ Kinh Thái Nguyên 22 11 50 4 87 B1
DTN1553T412001 Hoàng Thu Hằng 11/07/1996 Nữ Tày Hà Giang 23 12 52 4 91 B1
DTN1654120017 Trần Thái Hằng 28/09/1998 Nữ Kinh Yên Bái 22 12 43 4 81 B1
DTN1453110042 Trần Thị Thu Hằng 16/10/1996 Nữ Kinh Vĩnh Phúc 23 10 52 4 89 B1
DTN1453170050 Triệu Thị Hạnh 03/02/1995 Nữ Dao Thanh Hóa 23 13 52 5 93 B1
DTN1554110022 Hoàng Thị Hiền 28/09/1997 Nữ Nùng Cao Bằng 22 14 52 3 91 B1
DTN1554120062 Hoàng Thị Hiền 02/03/1997 Nữ Tày Cao Bằng 22 12,5 53 3 90,5 B1
DTN1453050063 Đào Thị Hoa 12/12/1996 Nữ Kinh Thái Nguyên 23 12 54 4 93 B1
DTN1553110018 Nông Thị Huệ 16/09/1996 Nữ Nùng Cao Bằng 25 14 53 4 96 B1
DTN1553060025 Nông Thanh Hưng 15/08/1997 Nam Tày Bắc Kạn 17 12,5 51 5 85,5 B1
DTN1553060026 Nguyễn Văn Huy 28/09/1997 Nam Kinh Thái Nguyên 22 12,5 52 5 91,5 B1
DTN1453070018 Bùi Thị Huyền 12/05/1996 Nữ Kinh Vĩnh Phúc 23 9,5 50 3 85,5 B1
DTN1354110196 NGUYỄN TRỌNG KHẢI 27/09/1995 Nam Kinh Thái Nguyên 20 9,5 48 4 81,5 B1
DTN1453040068 Trần Hữu Kiên 28/07/1996 Nam Kinh Thái Bình 25 14 54 3 96 B1
DTN1453040013 Nguyễn Văn Lâm 14/07/1996 Nam Kinh Vĩnh Phúc 21 14 48 5 88 B1
DTN1453160036 Nguyễn Văn Liệu 20/06/1995 Nam Kinh Hà Nội 21 10 46 4 81 B1
DTN1554110121 Đỗ Hoàng Long 23/01/1997 Nam Kinh Bắc Giang 21 12 42 4 79 A2
DTN1753100012 Nguyễn Trần Lực 22/11/1999 Nam Tày Lạng Sơn 16 12 43 4 75 A2
DTN1664120048 Triệu Thị 20/04/1994 Nữ Tày Bắc Kạn 13 12 20 2 47 Không đạt
DTN1554120110 Đào Đức Mạnh 11/01/1995 Nam Kinh Hà Giang 14 0 30 4 48 Không đạt
DTN1554290019 Hoàng Đức Mạnh 25/03/1997 Nam Tày Bắc Kạn 17 11,5 50 3 81,5 B1
DTN1554120119 Hà Thị Trà My 25/12/1996 Nữ Mường Phú Thọ 19 12 52 5 88 B1
DTN1553130002 Tô Thị Ngân 08/03/1997 Nữ Tày Hà Giang 23 12 54 5 94 B1
DTN1354120242 Hoàng Thị ánh Nguyệt 15/11/1994 Nữ Tày Tuyên Quang 22 11 48 4 85 B1
DTN1554120133 Triệu Mùi Nhị 24/06/1997 Nữ Dao Cao Bằng 24 12 54 2 92 B1
DTN1454120179 Lưu Thị Nhung 26/02/1996 Nữ Tày Thái Nguyên 14 11 46 5 76 A2
DTN1654120038 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/07/1998 Nữ Kinh Phú Thọ 17 12 48 4 81 B1
DTN1554110047 Lâm Thị Nụ 20/09/1997 Nữ Kinh Phú Thọ 22 11 49 5 87 B1
DTN1453170057 Bùi Thúy Phan 30/10/1996 Nữ Kinh Bắc Ninh 20 11,5 46 5 82,5 B1
DTN1354110142 Nguyễn Thị Phương 09/10/1994 Nữ Kinh Phú Thọ 9 9 30 4 52 Không đạt
DTN1453110113 Long Văn Quang 02/12/1994 Nam La chí Hà Giang 15 11 46 5 77 A2
DTN1453110115 Hoàng Thị Như Quỳnh 23/11/1996 Nữ Kinh Tuyên Quang 23 12,5 51 4 90,5 B1
DTN1453050135 Nguyễn Ngọc Thạch 18/12/1996 Nam Kinh Yên Bái 23 13 54 5 95 B1
DTN1453050140 Lại Xuân Thành 18/08/1996 Nam Kinh Thái Nguyên 23 11 51 2 87 B1
DTN1553070045 Đinh Thị Bích Thúy 23/11/1997 Nữ Kinh Nam Định 23 13 49 3 88 B1
DTN1453110129 Nguyễn Thị Thúy 27/11/1996 Nữ Kinh Bắc Kạn 20 13 44 4 81 B1
DTN1553070048 Dương Thị Thanh Trà 17/05/1996 Nữ Kinh Thái Nguyên 22 12 49 3 86 B1
DTN1554120201 Nguyễn Thị Hà Trang 27/08/1997 Nữ Nùng Thái Nguyên 23 12 44 1 80 B1
DTN1453040031 Nguyễn Việt Trường 11/12/1995 Nam Kinh Thanh Hóa 21 9,5 49 4 83,5 B1
DTN1553060048 Trần Thanh Trường 17/01/1997 Nam Kinh Thái Nguyên 19 9 52 3 83 B1
DTN1454120266 Dương Văn Tuấn 06/06/1996 Nam Sán Dìu Tuyên Quang 21 13 50 3 87 B1
DTN1353160070 Hà Đức Tuấn 21/02/1994 Nam Tày Bắc Kạn 18 0 22 1 41 Không đạt
DTN1554110080 Lý Hương Tuyền 07/10/1997 Nữ Tày Bắc Kạn 25 14 52 5 96 B1
DTN1453040033 Phạm Thị Uyên 20/05/1995 Nữ Kinh Điện biên 25 12 54 5 96 B1
DTN1353050162 Đỗ Thị Yến 19/08/1995 Nữ Kinh Vĩnh Phúc 19 12 52 4 87 B1

QTV

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 2454
Hôm nay 9506
Hôm qua 14599
Tuần này 35189
Tuần trước 106942
Tháng này 3153560
Tháng trước 3587732
Tất cả 41481332

Lượt truy cập: 41481332

Đang online: 2454

Ngày hôm qua: 14599

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ