Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Chứng chỉ Tiếng Anh Thông báo
07/01/2016 15:16 - Xem: 2832

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 1 năm 2016

Căn cứ vào kết quả chấm thi, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 1 năm 2016.

Khung điểm: Từ 65 đến < 80 điểm: đạt A2 (Không có phần thi nào điểm 0)

                         Từ 80 điểm trở lên : đạt B1 (Không có phần thi nào điểm 0)

Các em sinh viên vào kiểm tra điểm, các thông tin cá nhân nếu có gì sai sót vui lòng liên hệ tổ đề án sửa chữa kịp thời.

Thời gian nhận sửa chữa sai sót, phúc khảo bài thi đến 16:00 thứ hai, ngày 11/01/2016. Đơn phúc khảo, sửa chữa sai sót nộp tại Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông Lâm. Văn phòng đề án chốt danh sách phúc khảo, hội đồng tiến hành phúc khảo bài thi, công bố điểm, gửi phòng công tác học sinh sinh viên in chứng chỉ. Sau thời gian trên nếu có sai sót gì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông Lâm.

Email: vpdannth@tuaf.edu.vn, ĐT: 0975.728.778 (gặp Cô Vui - trong giờ hành chính)

KẾT QUẢ THI A2 TƯƠNG ĐƯƠNG ĐỢT 1 THÁNG 1 NĂM 2016
                       
STT SBD Mã SV Họ và Tên Nghe Nói Đọc Viết Tổng Đạt CC Ghi chú
1 1 DTN1253070001 Cao Trọng Ân 7 15 34 4 60 Không đạt  
2 2 DTN1353110004 Đào Quang Anh 5 14 24 3 46 Không đạt  
3 3 DTN1153050002 Đào Thị Thu Anh 16 14 43 5 78 A2  
4 4 DTN1353150001 Đinh Đức Anh 4 9 23 4 40 Không đạt  
5 5 DTN1153060004 Đỗ Văn Anh 5 10 36 1 52 Không đạt  
6 6 DTN1354120521 Hoàng Thị Vân Anh 21 9 47 5 82 B1  
7 7 DTN1353070065 La Thị Trâm Anh 15 14 49 5 83 B1  
8 8 DTN1054120005 Lê Đức Anh 9 7 31 5 52 Không đạt  
9 9 DTN1464120001 Lê Tuấn Anh 15 14 55 5 89 B1  
10 10 DTN1453040037 Nguyễn Ngọc Mai Anh 3 14 43 5 65 A2  
11 11 DTN1453170045 Nguyễn Thị Hồng Anh 9 8 34 4 55 Không đạt  
12 12 DTN1054120251 Nguyễn Thị Ngọc Anh 9 12 20 5 46 Không đạt  
13 13 DTN1353040272 Nguyễn Thị Quế Anh 6 7 44 3 60 Không đạt  
14 14 DTN1153180007 Phạm Tuấn Anh 13 13 31 1 58 Không đạt  
15 15 DTN1353040003 Trần Cường Anh 7 13 41 3 64 Không đạt  
16 16 DTN1153180008 Trần Thị Hoàng Anh 4 10 19 4 37 Không đạt  
17 17 DTN1054120128 Bế Thị Ngọc ánh 11 11 35 5 62 Không đạt  
18 18 DTN1453170002 Phạm Thị Ánh 8 14 34 5 61 Không đạt  
19 19 DTN1153060010 Hoàng Văn Ba 19 11 30 4 64 Không đạt  
20 20 DTN1353120001 Nguyễn Mạnh Bắc 13 13 38 4 68 A2  
21 21 DTN1454120017 Nguyễn Văn Biên 11 13,5 35 4 63,5 Không đạt  
22 22 DTN1154120005 Hoàng Thị Bình Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
22 23 DTN1453040041 Nguyễn Đức Bình 14 8 22 1 45 Không đạt  
23 24 DTN1153050010 Vũ Thị Bình 17 13,5 46 5 81,5 B1  
24 25 DTN1253150001 Phạm Đức Cảnh 14 14 32 5 65 A2  
25 26 DTN1153100002 Mai Thị Ngọc Châm 3 11 0 0 14 Không đạt  
26 27 DTN1454110004 Lù Thị Chăm 2 13 31 5 51 Không đạt  
27 28 DTN1353050201 Dương Thùy Chi 3 13 37 4 57 Không đạt  
28 29 DTN1153070134 Nguyễn Minh Chiến 2 13 36 5 56 Không đạt  
29 30 DTN1254120113 Bùi Thị Chinh 11 12,5 43 5 71,5 A2  
30 31 DTN1153040015 Hoàng Văn Chinh 16 12 24 5 57 Không đạt  
31 32 DTN1353040085 PHẠM VĂN CHINH 6 11 41 4 62 Không đạt  
32 33 DTN1453050014 Nông Văn Chính 15 9 33 5 62 Không đạt  
33 34 DTN1153060152 Bàn Quang Chung 7 13,5 30 5 55,5 Không đạt  
34 35 DTN1453060003 Nguyễn Thị Hồng Chuyên 7 7 17 5 36 Không đạt  
35 36 DTN1353060165 Lý Văn Công 9 9 51 0 69 Không đạt  
36 37 DTN1153050015 Trần Văn Công 7 10 33 0 50 Không đạt  
37 38 DTN1253110045 Vũ Mạnh Công 11 14 30 4 59 Không đạt  
38 39 DTN1453170073 Nguyễn Thị Kim Cúc 21 10 28 3 62 Không đạt  
39 40 DTN1254120059 Dương Văn Cương 5 13 22 4 44 Không đạt  
40 41 DTN1153070008 Hà Cát Cương 7 11 12 3 33 Không đạt  
41 42 DTN1154110009 Vũ Biên Cương 2 11 22 3 38 Không đạt  
42 43 DTN1153180281 Lý Cao Cường 12 13,5 25 3 53,5 Không đạt  
43 44 DTN1354120043 Nguyễn Kao Cường 1 10 13 2 26 Không đạt  
44 45 DTN1154110076 Nguyễn Bá Đạo 23 10,5 34 4 71,5 A2  
45 46 DTN1453170070 Lê Minh Đạt 21 10 45 4,5 80,5 B1  
46 47 DTN1253180004 Trần Văn Đạt 7 9 15 3 34 Không đạt  
47 48 DTN1353150007 Nông Thị Đẹp 21 10,5 35 3 69,5 A2  
24 49 DTN1154120074 Lê Tùng Diệp Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
48 50 DTN1254120008 Phạm Minh Đoàn 7 10 29 4 50 Không đạt  
49 51 DTN1453070063 Lưu Thị Dự 18 9 29 4 60 Không đạt  
50 52 DTN1154120079 Nông Thị Dung 13 10 19 3 45 Không đạt  
51 53 DTN1454140007 Tạ Thùy Dung 18 14 31 5 68 A2  
52 54 DTN1353040098 NGUYỄN VIỆT DŨNG 17 14,5 34 4 69,5 A2  
53 55 DTN1353160015 Sầm Việt Dũng 10 12 17 3 42 Không đạt  
54 56 DTN1153080006 Hà Văn Dương 5 10 40 3 58 Không đạt  
55 57 DTN1153180024 Hoàng Đức Dương 16 12 51 3 82 B1  
56 58 DTN1454120038 Phạm Đức Dương 16 12,5 47 4 79,5 A2  
57 59 DTN1354110008 Phan Ngọc Duy 17 13 50 5 85 B1  
58 60 DTN1353040277 Phạm Văn Duyệt 12 12 35 3 62 Không đạt  
59 61 DTN1254120118 Bế Văn Đông 3 12,5 29 5 49,5 Không đạt  
60 62 DTN1253110008 Nguyễn Thanh Đức 14 9,5 52 4 79,5 A2  
61 63 DTN1153040150 Nguyễn Trung Đức 8 9 26 2 45 Không đạt  
62 64 DTN1153060031 Trần Văn Đức 3 12 20 3 38 Không đạt  
63 65 DTN1153050021 Nguyễn Khánh Được 4 12,5 11 3 30,5 Không đạt  
64 66 DTN1254120010 Tàng Thị Gái 11 13 31 3 58 Không đạt  
65 67 DTN1153050023 Hoàng Thị Gấm 10 12,5 49 5 76,5 A2  
66 68 DTN1253180012 Đặng Chà Giang 19 13,5 40 5 77,5 A2  
67 69 DTN1453050037 Lăng Thị Giang 21 12,5 40 5 78,5 A2  
68 70 DTN1453170005 Nguyễn Hằng Giang 12 11 35 5 63 Không đạt  
69 71 DTN1453040052 Nguyễn Văn Giang 16 13 47 4 80 B1  
70 72 DTN1364120100 Nông Văn Giang 4 12 24 3 43 Không đạt  
71 73 DTN1253180100 Lại Thị Thu 9 12 42 5 68 A2  
72 74 DTN1253180082 Nga Việt 6 13,5 39 4 62,5 Không đạt  
73 75 DTN1354120495 Nguyễn Thị 6 11,5 20 5 42,5 Không đạt  
74 76 DTN1354110173 NGUYỄN THỊ THU 17 13 44 5 79 A2  
75 77 DTN1154140047 Tô Văn 3 11 25 3 42 Không đạt  
76 78 DTN1353060025 Triệu Thu 5 12 16 4 37 Không đạt  
77 79 DTN1354120098 Hoàng Thị Hạ 8 12 41 4 65 A2  
78 80 DTN1354110012 Nguyễn Sơn Hải 16 14 46 5 81 B1  
79 81 DTN1153060040 Nguyễn Văn Hải 4 9 4 0 17 Không đạt  
22 82 DTN1153050171 Phạm Hữu Hải Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
80 83 DTN1253160008 Triệu Văn Hàm 24 12,5 44 3 83,5 B1  
81 84 DTN1454120076 Nguyễn Thị Hằng 16 11,5 45 4 76,5 A2  
82 85 DTN1254120014 Bùi Thị Hạnh 10 12,5 38 4 64,5 Không đạt  
83 86 DTN1454140052 Luân Thị Mỹ Hạnh 17 9,5 32 4 62,5 Không đạt  
84 87 DTN1454120088 Nguyễn Thị Hảo 19 9,5 34 5 67,5 A2  
85 88 DTN1354110176 HOÀNG THỊ HẬU 12 10,5 28 3 53,5 Không đạt  
29 89 DTN1153180034 Nguyễn Văn Hậu Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
86 90 DTN1453050058 Đặng Thị Hiền 5 12,5 46 5 68,5 A2  
87 91 DTN1453050055 Hoàng Thị Hiền 24 11,5 44 5 84,5 B1  
88 92 DTN1453050053 Nguyễn Thị Hiền 11 12 45 5 73 A2  
89 93 DTN1453110046 Nguyễn Thị Hiền 12 13,5 50 4 79,5 A2  
90 94 DTN1253070004 Nông Thị Hiền 13 10,5 29 3 55,5 Không đạt  
91 95 DTN1253180092 Phạm Thị Thu Hiền 4 10 12 3 29 Không đạt  
92 96 DTN1153070123 Vũ Trọng Hiến 9 10 29 4 52 Không đạt  
93 97 DTN1353040125 PHẠM THỊ THU HIỀN 11 12 32 4 59 Không đạt  
94 98 DTN1253110016 Trần Trung Hiếu 0 9 28 1 38 Không đạt  
95 99 DTN1353070021 Ngô Thị Khánh Hòa 7 13 21 3 44 Không đạt  
96 100 DTN1353140002 Hoàng Thị Hoài 16 13 30 2 61 Không đạt  
97 101 DTN1353040133 LÝ THU HOÀI 12 12 13 3 40 Không đạt  
98 102 DTN1353110120 Phạm Thị Thu Hoài 16 12 46 4 78 A2  
99 103 DTN1353070217 Ma Thị Hoan 6 12 26 1 45 Không đạt  
100 104 DTN1354110016 Mông Văn Hoàn 13 12 45 5 75 A2  
101 105 DTN1153180269 Ngô Văn Hoàn 1 8 29 1 39 Không đạt  
102 106 DTN1253180017 Hà Minh Hoàng 12 9 21 3 45 Không đạt  
103 107 DTN1053060021 Nguyễn Tiến Hoàng 13 11 40 3 67 A2  
104 108 DTN1254120084 Nguyễn Vũ Hoàng 17 13 24 4 58 Không đạt  
105 109 DTN1453040009 Nguyễn Xuân Hoàng 16 11 29 5 61 Không đạt  
106 110 DTN1153050041 Hoàng Hữu Hoành 16 12 39 5 72 A2  
107 111 DTN1353170026 Trần Thị Hồng 8 14 36 5 63 Không đạt  
108 112 DTN1153080011 Lương Văn Huấn 10 12 40 3 65 A2  
109 113 DTN1453040061 Nguyễn Thị Thu Huế 19 13 26 4 62 Không đạt  
110 114 DTN1153100019 Lộc Nguyễn Thị Huệ 20 12 45 4 81 B1  
111 115 DTN1353060036 Lương Thị Huệ 8 13 31 3 55 Không đạt  
112 116 DTN1454120104 Phạm Thị Kim Huệ 8 12 34 4 58 Không đạt  
113 117 DTN1354110186 BÙI ĐỨC HÙNG 19 14,5 41 5 79,5 A2  
114 118 DTN1253110061 Hoàng Việt Hùng 0 13 10 0 23 Không đạt  
115 119 DTN1353060182 NGUYỄN THANH HÙNG 10 11 26 3 50 Không đạt  
116 120 DTN1253110062 Vũ Văn Hùng 19 11 39 3 72 A2  
117 121 DTN1354120155 Đặng Văn Hưng 13 13 22 3 51 Không đạt  
2 122 DTN1153110112 Nguyễn Phi Hưng Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
118 123 DTN1453050069 Hà Diệu Hương 13 15 43 2 73 A2  
119 124 DTN1453110063 Nguyễn Thị Lan Hương 3 12 36 4 55 Không đạt  
120 125 DTN1353040151 PHAN THỊ HƯƠNG 15 12 32 3 62 Không đạt  
121 126 DTN1254120026 Lý Thị Hường 4 10 23 4 41 Không đạt  
122 127 DTN1453050071 Nguyễn Thị Thu Hường 22 13 50 5 90 B1  
123 128 DTN1153050056 Trần Thu Hường 21 9 33 4 67 A2  
9 129 DTN1054110043 Lý Trường Huy Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
124 130 DTN1253180110 Nguyễn Quang Huy 17 14 46 5 82 B1  
125 131 DTN1453050076 Dương Thị Huyên 12 14 36 5 67 A2  
126 132 DTN1453040065 Phạm Thị Huyên 17 13 44 4 78 A2  
127 133 DTN1353070150 HÀ THỊ HUYỀN 16 13 53 5 87 B1  
128 134 DTN1354110195 LÝ THỊ NGỌC HUYỀN 10 13 41 5 69 A2  
129 135 DTN1153100031 Linh Thị In 13 12 39 5 69 A2  
130 136 DTN1054120084 Vi Văn Khai 11 12 48 4 75 A2  
131 137 DTN1353040017 Vũ Quang Khải 19 10 43 1 73 A2  
132 138 DTN1153150045 Nguyễn Đình Duy Khanh 10 10 42 4 66 A2  
133 139 DTN1153170004 Hoàng Duy Khánh 12 11,5 37 4 64,5 Không đạt  
134 140 DTN1053160052 Ma Văn Khánh 2 9 15 5 31 Không đạt  
135 141 DTN1253150012 Nguyễn Khắc Khánh 6 12 16 5 39 Không đạt  
136 142 DTN1153060060 Nguyễn Văn Khánh 17 12 36 4 69 A2  
137 143 DTN1153160128 Sạch Văn Khôi 14 14 34 3 65 A2  
138 144 DTN1364120101 Đỗ Tiến Khởi 7 15 42 3 67 A2  
139 145 DTN1354120188 Hoàng Minh Khuê 13 14 34 5 66 A2  
140 146 DTN1454120122 Ma Thị Linh Khuyên 12 14 17 5 48 Không đạt  
141 147 DTN1153050064 Vương Văn Khuyến 0 12 0 4 16 Không đạt  
142 148 DTN1354140201 Thang Văn Kiên 15 11 47 0 73 Không đạt  
143 149 DTN1153180169 Vương Trung Kiên 8 11 39 4 62 Không đạt  
30 150 DTN1353040164 LƯƠNG THỊ KIỀU Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
144 151 DTN1354110022 Lộc Văn Kim 8 14 34 4 60 Không đạt  
145 152 DTN1154140019 Hứa Văn Kỳ 9 14 21 2 46 Không đạt  
146 153 DTN1054120254 Triệu Đình Lâm 13 12 32 4 61 Không đạt  
147 154 DTN1253170042 Vũ Hương Liên 15 14 44 5 78 A2  
148 155 DTN1153160066 Vũ Thị Liên 8 15 35 5 63 Không đạt  
149 156 DTN1453160086 Nguyễn Thị Kim Liễu 22 12 42 5 81 B1  
150 157 DTN1453160036 Nguyễn Văn Liệu 13 10 23 3 49 Không đạt  
151 158 DTN1454120139 Chu Ngọc Linh 24 14 50 5 93 B1  
152 159 DTN1154120100 Hoàng Thị Diệu Linh 12 14 50 5 81 B1  
153 160 DTN1454120143 Nguyễn Thị Mỹ Linh 0 14 15 5 34 Không đạt  
154 161 DTN1353110174 Bồ Xuân Lộc 3 10 22 4 39 Không đạt  
155 162 DTN1154120170 Phạm Văn Lộc 14 13 43 5 75 A2  
156 163 DTN1053040069 Phạm Ngọc Long 20 13 32 1 66 A2  
157 164 DTN1453050088 Trần Nhật Lữ 16 10 43 5 74 A2  
158 165 DTN1353050078 Nguyễn Thành Luân 3 8 15 1 27 Không đạt  
159 166 DTN1254110006 Lưu Văn Lực 16 12 25 3 56 Không đạt  
160 167 DTN1354120210 Lý Thị Lưởn 12 12 37 5 66 A2  
161 168 DTN1453050089 Đặng Văn Lượng 22 13 42 5 82 B1  
162 169 DTN1454120156 Bùi Thị 16 13 44 5 78 A2  
163 170 DTN1153160069 Triệu Sinh 19 12 32 4 67 A2  
164 171 DTN1054120269 Chu Phương Mai 8 12 12 4 36 Không đạt  
165 172 DTN1353040179 LÊ THỊ TUYẾT MAI 21 14 44 5 84 B1  
166 173 DTN1153160071 Nguyễn Thị Ngọc Mai 13 12 30 5 60 Không đạt  
167 174 DTN1153180181 Đồng Đức Mạnh 6 12 28 4 50 Không đạt  
168 175 DTN1353160218 Trương Văn Mạnh 23 12 32 4 71 A2  
169 176 DTN1453050097 Dương Văn Minh 11 13 36 5 65 A2  
170 177 DTN1353040181 NGUYỄN VĂN MINH 3 13 33 1 50 Không đạt  
171 178 DTN1153070040 Nông Văn Minh 0 13 33 5 51 Không đạt  
172 179 DTN1253180111 Trần Lê Minh 17 13 38 4 72 A2  
173 180 DTN1353170044 Bùi Thị Mỹ 10 13 28 5 56 Không đạt  
174 181 DTN1453080007 Lã Thị Lê Na 10 13 36 1 60 Không đạt  
175 182 DTN1453050102 Dương Xuân Nam 10 12 30 4 56 Không đạt  
176 183 DTN1353040186 TẠ QUANG NAM 5 12 47 2 66 A2  
177 184 DTN1254120061 Trần Hoài Nam 14 13 43 4 74 A2  
178 185 DTN1253180026 Trần Trọng Nam 20 13 51 5 89 B1  
179 186 DTN1053060033 Trịnh Hoài Nam 10 Vắng 17 3 30 Không đạt  
180 187 DTN1353040191 Nguyễn Thị Nga 13 13 47 4 77 A2  
181 188 DTN1353150050 Nguyễn Thị Thúy Nga 5 13 44 4 66 A2  
182 189 DTN1253150015 Trần Thị Nga 12 14 41 4 71 A2  
183 190 DTN1153060086 Hoàng Văn Núi 5 13 30 4 52 Không đạt  
184 191 DTN1453060023 Bùi Thị Ngân 24 13 29 4 70 A2  
185 192 DTN1153050072 Nguyễn Thị Ngân 20 13 39 3,5 75,5 A2  
186 193 DTN1354120234 Nguyễn Thị Kim Ngân 16 13 40 4 73 A2  
187 194 DTN1153180063 Nguyễn Thị Trang Ngân 10 13 33 3 59 Không đạt  
188 195 DTN1353170046 Trần Thị Ngát 5 13 32 2 52 Không đạt  
189 196 DTN1153070043 Nông Trung Nghiệp 18 13 48 4 83 B1  
190 197 DTN1153110127 Cao Văn Ngọc 15 11 15 1,5 42,5 Không đạt  
191 198 DTN1453050197 Lê Bảo Ngọc 3 12 45 2,5 62,5 Không đạt  
192 199 DTN1353070112 Nông Thị Bích Ngọc 11 14 35 4 64 Không đạt  
193 200 DTN1353060229 Phùng Thị Ngọc 6 14 22 3 45 Không đạt  
194 201 DTN1353040195 PHÙNG THỊ HỒNG NGỌC 18 14 35 3 70 A2  
195 202 DTN1453050108 Tạ Thị Ngọc 15 14 39 4,5 72,5 A2  
196 203 DTN1453050107 Trần Thị Bích Ngọc 11 13 25 4 53 Không đạt  
197 204 DTN1153040061 Trần Văn Ngọc 10 8 27 4 49 Không đạt  
198 205 DTN1253180027 Trịnh Thị Minh Ngọc 5 12 43 5 65 A2  
199 206 DTN1153050078 Hoàng Hữu Nguyễn 4 4,5 23 0 31,5 Không đạt  
200 207 DTN1253180075 Hoàng Thị Diệu Nguyệt 15 13 36 5 69 A2  
201 208 DTN1253170045 Nguyễn Thị Nguyệt 19 12 46 4 81 B1  
202 209 DTN1453040076 Lê Thị Hồng Nhâm 6 13 44 5 68 A2  
203 210 DTN1453110103 Cao Thị Nhàn 10 14 44 4 72 A2  
204 211 DTN1453050114 Hoàng Thị Nhi 20 14 49 5 88 B1  
22 212 DTN1253180088 Đỗ Thị Tuyết Nhung Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
205 213 DTN1453040077 Hoàng Thị Oanh 13 13 40 5 71 A2  
206 214 DTN1454120183 Lê Thị Kim Oanh 20 13,5 40 4 77,5 A2  
207 215 DTN1153180292 Vũ Thị Hồng Oanh 14 12 35 4 65 A2  
208 216 DTN1153110135 Bùi Duy Phúc 13 10 33 3 59 Không đạt  
209 217 DTN1153180206 Ngô Văn Phúc 6 13 25 3 47 Không đạt  
210 218 DTN1453050122 Đinh Thị Phương 13 14,5 35 4 66,5 A2  
211 219 DTN1253110031 Dương Thị Phương 16 14 41 5 76 A2  
212 220 DTN1454120191 Lại Linh Phương 12 14 30 4 60 Không đạt  
213 221 DTN1053050081 Ngô Xuân Phương 4 10,5 23 2 39,5 Không đạt  
214 222 DTN1453050119 Nguyễn Thị Phương 19 12 26 5 62 Không đạt  
215 223 DTN1153050084 Nông Thị Mai Phương 9 12 47 4 72 A2  
216 224 DTN1354120249 Triệu Thị Thu Phương 3 12 28 3 46 Không đạt  
217 225 DTN1254120087 Hoàng Đông Quang 12 13 28 3 56 Không đạt  
218 226 DTN1153050148 Nguyễn Văn Quang 15 10 37 3 65 A2  
219 227 DTN1153180284 Nguyễn Hữu Quí 13 12 22 5 52 Không đạt  
220 228 DTN1453050127 Trần Văn Quý 9 12 41 3 65 A2  
221 229 DTN1354110035 Vũ Xuân Quý 7 14,5 44 3,5 69 A2  
222 230 DTN1453040079 Lê Thị Hồng Quyên 16 13 43 4 76 A2  
223 231 DTN1153070049 Hoàng Văn Quyết 4 10 25 4 43 Không đạt  
224 232 DTN1253110032 Nguyễn Văn Quỳnh 14 12 54 3 83 B1  
225 233 DTN1254120042 Phạm Thuý Quỳnh 15 13 32 3 63 Không đạt  
226 234 DTN1053180093 Lê Quang Sáng 5 14 34 3 56 Không đạt  
227 235 DTN1354140049 Đàm Thị Sen 14 13 39 2 68 A2  
228 236 DTN1153050095 Trần Thị Sen 15 13 40 2 70 A2  
229 237 DTN1253150021 Lê Thị Sinh 15 14 46 4 79 A2  
230 238 DTN1253110070 Đặng Thanh Sơn 16 11,5 46 5 78,5 A2  
231 239 DTN1353050107 Đỗ Khắc Sơn 11 14 37 4 66 A2  
232 240 DTN1253180028 Nguyễn Trung Sơn 22 14 44 5 85 B1  
233 241 DTN1253180091 Nguyễn Trường Sơn 21 13 29 5 68 A2  
27 242 DTN1254120056 Phùng văn Sơn Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
234 243 DTN1153180276 Trần Hùng Sơn 0 11 15 3 29 Không đạt  
235 244 DTN1253150023 Hoàng Văn Tài 14 12 46 5 77 A2  
236 245 DTN1453050132 Nguyễn Văn Tài 25 14 38 5 82 B1  
237 246 DTN1153070137 Nông Thị Tâm 8 14 34 4 60 Không đạt  
238 247 DTN1154120043 Nông Văn Tâm 15 13,5 42 3 73,5 A2  
239 248 DTN1254120143 Đặng Thị Thủy Tiên 18 14 41 4 77 A2  
34 249 DTN1354120315 Trần Minh Tiến Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
240 250 DTN1153180297 Ma Khánh Tiện 3 13 14 3 33 Không đạt  
1 251 DTN1153050100 Nguyễn Thiên Thạch Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
241 252 DTN1354120271 Nguyễn Hồng Thái 6 13 45 1 65 A2  
3 253 DTN14520100003 Nguyễn Thị Thái Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
242 254 DTN1353040213 NGUYỄN VĂN THÁI 18 13,5 38 3 72,5 A2  
243 255 DTN1153060181 Hoàng Thị Hồng Thắm 19 14,5 46 4 83,5 B1  
244 256 DTN1353040219 NGUYỄN THỊ THANH 15 11 40 3 69 A2  
245 257 DTN1153110060 Mạ Văn Thành 21 14 29 4 68 A2  
246 258 DTN1353040225 ĐÀO THU THẢO 22 12 53 5 92 B1  
247 259 DTN1253180079 Lê Phương Thảo 20 13 39 5 77 A2  
248 260 DTN1253180101 Lê Thị Thu Thảo 14 13 36 5 68 A2  
249 261 DTN1453040088 Lù Thị Thu Thảo 13 13 21 3 50 Không đạt  
250 262 DTN1253170034 Nguyễn Thị Thảo 18 15 46 3 82 B1  
251 263 DTN1253180090 Trần Thị Thanh Thảo 11 12 32 4 59 Không đạt  
252 264 DTN1254110008 Hoàng Nông Tịnh 5 12 21 3 41 Không đạt  
253 265 DTN0853100062 Hà Xuân Toàn 19 12 21 3 55 Không đạt  
16 266 DTN1153040087 Nguyễn Đức Toàn Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
254 267 DTN1353150038 Vương Hữu Toàn 20 13 45 3 81 B1  
255 268 DTN1153050185 Nguyễn Văn Toản 24 14 54 4 96 B1  
256 269 DTN1354120339 Đỗ Anh 11 13 29 1 54 Không đạt  
257 270 DTN1253110091 Nguyễn Anh Tuấn 6 14 33 3,5 56,5 Không đạt  
258 271 DTN1254120072 Nguyễn Anh Tuấn 5 14 20 3 42 Không đạt  
259 272 DTN1353110280 Nguyễn Duy Tuấn 4 13,5 15 1 33,5 Không đạt  
260 273 DTN1354120361 Vũ Anh Tuấn 6 13 38 1,5 58,5 Không đạt  
261 274 DTN1354120362 Chu Thanh Tùng 20 12,5 23 3 58,5 Không đạt  
262 275 DTN1453110160 Nguyễn Chính Tùng 16 13 20 3 52 Không đạt  
263 276 DTN1253060014 Nguyễn Thanh Tùng 13 13,5 42 3 71,5 A2  
264 277 DTN1253150026 Nguyễn Tiến Tùng 11 13 34 3 61 Không đạt  
265 278 DTN1153060136 Nhâm Hà Sơn Tùng 14 13,5 29 3 59,5 Không đạt  
266 279 DTN1153040128 Trần Thanh Tùng 15 13,5 32 3 63,5 Không đạt  
267 280 DTN1153070071 Nông Viết Tuyên 18 13 40 3 74 A2  
268 281 DTN1253160022 Phan Trọng Tuyên 8 15 17 3 43 Không đạt  
32 282 DTN1153060138 Hoàng Thị Tuyền Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
269 283 DTN1454110039 Nguyễn Thị Tuyển 16 13,5 35 3 67,5 A2  
270 284 DTN1153140021 Lành Thị Ánh Tuyết 20 13 52 4 89 B1  
271 285 DTN1253110083 Nguyễn Quang Tuyệt 14 13 31 3 61 Không đạt  
272 286 DTN1153170011 Nguyễn Thị Thắm 15 13 49 3 80 B1  
273 287 DTN1453050136 Hoàng Anh Thắng 19 10 43 3 75 A2  
274 288 DTN1153160094 Lương Văn Thắng 8 13,5 41 3 65,5 A2  
275 289 DTN1453040085 Nguyễn Hữu Thắng 17 15 51 3 86 B1  
276 290 DTN1354120293 Triệu Văn Thế 25 12 32 2 71 A2  
277 291 DTN1153070059 Hà Văn Thể 9 14 28 2,5 53,5 Không đạt  
278 292 DTN1153050108 Đặng Văn Thiện 12 12 16 3 43 Không đạt  
279 293 DTN1253180124 Hoàng Đức Thiện 6 13 35 2 56 Không đạt  
280 294 DTN1154140039 La Dương Thịnh 4 14 20 3 41 Không đạt  
281 295 DTN1453110121 Lê Thị Tho 22 10 33 1,5 66,5 A2  
282 296 DTN1153180295 Âu Văn Thọ 0 10 13 2 25 Không đạt  
283 297 DTN1353040227 MẠCH TẤT THỜI 13 15 44 2 74 A2  
284 298 DTN1354120299 Hoàng Thị Thu 20 12 47 3,5 82,5 B1  
285 299 DTN1254120047 Nguyễn Kim Thu 13 13 26 3 55 Không đạt  
286 300 DTN1353040228 NÔNG THỊ HOÀI THU 15 13 39 3 70 A2  
287 301 DTN1153050178 Ma Công Thủ 0 10 17 3 30 Không đạt  
288 302 DTN1453110125 Lương Thị Thương 15 14 45 4 78 A2  
289 303 DTN1453050151 Hoàng Minh Thúy 14 13,5 34 4 65,5 A2  
290 304 DTN1353070045 Nguyễn Thị Thùy 10 13 31 4 58 Không đạt  
291 305 DTN1154140031 Nông Thị Thùy 13 14 43 4 74 A2  
292 306 DTN1153070065 Đoàn Văn Thuyên 6 14 20 2 42 Không đạt  
293 307 DTN1453050158 Huỳnh Thùy Trang 18 14 47 3 82 B1  
294 308 DTN1453050155 Lê Thị Trang 16 13,5 43 3 75,5 A2  
295 309 DTN1254120050 Lê Thu Trang 22 13,5 41 2 78,5 A2  
296 310 DTN1454120246 Lưu Quỳnh Trang 21 14 42 5 82 B1  
297 311 DTN1354110260 NGUYỄN THU TRANG 24 14 38 3 79 A2  
298 312 DTN1254120073 Phạm Thị Hồng Trang 22 13 38 4 77 A2  
299 313 DTN1253060012 Trần Thị Trang 22 13 37 4 76 A2  
300 314 DTN1353040246 HÀ QUANG TRÁNG 13 11 20 2 46 Không đạt  
301 315 DTN1153050173 Nguyễn Hà Trinh 6 10 40 0 56 Không đạt  
31 316 DTN1153150086 Hoàng Văn Trình Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
302 317 DTN1153040130 Nguyễn Đắc Trọng 7 10 31 2,5 50,5 Không đạt  
303 318 DTN135304007 Hoàng Thanh Trung 21 14 49 3 87 B1  
304 319 DTN1053180198 Nguyễn Đức Trung 21 14 48 2 85 B1  
3 320 DTN1453110145 Phan Nghĩa Trung Vắng Vắng Vắng Vắng 0 Không đạt  
305 321 DTN1453110148 Đinh Xuân Trường 15 12,5 48 4 79,5 A2  
306 322 DTN1353040260 LÝ TỐ UYÊN 7 9 27 3 46 Không đạt  
307 323 DTN1453110162 Nguyễn Thị Thu Uyên 17 13 40 2 72 A2  
308 324 DTN1353070093 Chu Thị Bích Vân 7 7 51 4 69 A2  
309 325 DTN1153110083 Lâm  Bích Vân 12 7,5 12 3 34,5 Không đạt  
310 326 DTN1354120382 Nình Thị Vân 5 13,5 37 2,5 58 Không đạt  
311 327 DTN1153070073 Sầm Thị Vân 17 13,5 47 3 80,5 B1  
312 328 DTN1154110072 Hứa Văn Vẫn 20 13 45 3 81 B1  
313 329 DTN1453050196 Lê Thị Vi 18 14 44 3 79 A2  
314 330 DTN1153180121 Hoàng Tuấn 22 14 52 3 91 B1  
315 331 DTN1454110041 Nguyễn Văn Viên 8 8 20 1 37 Không đạt  
316 332 DTN1254120071 Nguyễn Huy Việt 2 11,5 29 4 46,5 Không đạt  
317 333 DTN1053160058 Nguyễn Quốc Việt 24 13 43 3 83 B1  
318 334 DTN1353050231 HÀ THẾ VINH 12 13 25 4 54 Không đạt  
319 335 DTN1053180129 Lưu Đình 13 7 43 2 65 A2  
320 336 DTN1154110052 Nông Đại 10 13 38 3 64 Không đạt  
321 337 DTN1354120387 Hoàng Thị Vui 11 14 44 3 72 A2  
322 338 DTN1353040265 HỒ THỊ XUÂN 9 14 46 3 72 A2  
323 339 DTN1453050184 Nguyễn Thị Xuân 21 14 49 4 88 B1  
324 340 DTN1453050185 Đinh Thị Yến 22 14 53 4,5 93,5 B1  
325 341 DTN1454120288 Nguyễn Thị Yến 22 15 42 4 83 B1  
326 342 DTN1453110165 Nguyễn Thị Phương Yến 13 13 32 2 60 Không đạt  
327 343 DTN1453050188 Phùng Thị Bảo Yến 18 13 46 4 81 B1  
328 344 DTN1053110376 Trần Hải Yến 8 13 35 4 60 Không đạt  

Kết quả thi mời xem tại đây hoặc xem tại VP Trung tâm NNTH.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 911
Hôm nay 1384
Hôm qua 16363
Tuần này 108101
Tuần trước 120367
Tháng này 3042649
Tháng trước 3495074
Tất cả 39286919

Lượt truy cập: 39286919

Đang online: 911

Ngày hôm qua: 16363

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ