Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Chứng chỉ Tiếng Anh Thông báo
04/05/2016 09:09 - Xem: 2230

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016

Căn cứ vào kết quả chấm thi, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016.

Khung điểm: Từ 65 đến < 80 điểm: đạt A2 (Không có phần thi nào điểm 0)

                         Từ 80 điểm trở lên : đạt B1 (Không có phần thi nào điểm 0)

Các em sinh viên vào kiểm tra điểm, các thông tin cá nhân nếu có gì sai sót vui lòng liên hệ tổ đề án sửa chữa kịp thời.

Thời gian nhận sửa chữa sai sót, phúc khảo bài thi đến 10:00 thứ hai, ngày 09/04/2016. Đơn phúc khảo, sửa chữa sai sót nộp tại Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông Lâm. Văn phòng đề án chốt danh sách phúc khảo, hội đồng tiến hành phúc khảo bài thi, công bố điểm, gửi phòng công tác học sinh sinh viên in chứng chỉ. Sau thời gian trên nếu có sai sót gì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

KẾT QUẢ TỔNG HỢP TIẾNG ANH A2, B1 
Kỳ thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra - Trường Đại học Nông Lâm - Đợt 3 năm 2016 - Ngày thi 22/04/2016
STT SBD Mã Sinh viên Họ đệm Tên  Nghe Nói Đọc Viết Tổng Đạt CC Ghi chú
1 1 DTN1153060004 Đỗ Văn Anh 21 12 52 5 90 B1  
2 2 DTN1454140002 Hà Thị Lan Anh 22 14 50 5 91 B1  
3 3 DTN1454120008 Hoàng Thế Anh 8 12,5 39 4 63,5 Không đạt  
4 4 DTN1354110001 Lương Thanh Hải Anh 20 14 44 5 83 B1  
5 5 DTN1453050003 Nguyễn Thị Anh 16 13,5 45 4 78,5 A2  
6 6 DTN1563040002 Vi Việt Anh 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
7 7 DTN1153060010 Hoàng Văn Ba 12 13 43 3 71 A2  
8 8 DTN1154110003 Hoàng Xuân Bách 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
9 9 DTN1454120017 Nguyễn Văn Biên 20 13 50 3 86 B1  
10 10 DTN1153040008 Nguyễn Tất Bình 7 12 35 4 58 Không đạt  
11 11 DTN1353060164 NGUYỄN THỊ CHI 3 12 27 5 47 Không đạt  
12 12 DTN1353130006 NGUYỄN THỊ KIM CHI 16 14,5 34 4 68,5 A2  
13 13 DTN1453050198 Triệu Thị Chí 10 14 29 5 58 Không đạt  
14 14 DTN1153040015 Hoàng Văn Chinh 16 12,5 35 5 68,5 A2  
15 15 DTN1354120028 Phạm Thị Chinh 16 12,5 43 5 76,5 A2  
16 16 DTN1153060152 Bàn Quang Chung 11 13 37 5 66 A2  
17 17 DTN1353160175 BÙI ĐỨC CHUNG 17 14 39 5 75 A2  
18 18 DTN1453060003 Nguyễn Thị Hồng Chuyên 19 14 35 5 73 A2  
19 19 DTN1353160167 Trung Đức 10 12,5 36 2 60,5 Không đạt  
20 20 DTN1153050015 Trần Văn Công 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
21 21 DTN1153070008 Hà Cát Cương 24 12 49 4 89 B1  
22 22 DTN1453040003 Hầu Văn Cương 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
23 23 DTN1053110035 Ngô Quốc Cường 9 12 35 3 59 Không đạt  
24 24 DTN1253150003 Nguyễn Mạnh Cường 13 13,5 34 3 63,5 Không đạt  
25 25 DTN1463110001 Nguyễn Quốc Cường 22 14 50 4 90 B1  
26 26 DTN1453050018 Nguyễn Văn Cường 19 12 38 4 73 A2  
27 27 DTN1453050019 Hoàng Thị Diên 23 14 48 5 90 B1  
28 28 DTN1153170013 Nguyễn Văn Dung 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
29 29 DTN1253180061 Mai Công Dũng 22 13 54 4 93 B1  
30 30 DTN1353170009 Nguyễn Văn Dũng 11 0 29 2 42 Không đạt Vắng nói
31 31 DTN1354120066 Nguyễn Khánh Duy 17 0 36 4 57 Không đạt Vắng nói
32 32 DTN1253110046 Long Văn Đăng 15 14 37 5 71 A2  
33 33 DTN1453070003 Nguyễn Duy Đăng 24 13 49 4 90 B1  
34 34 DTN1454120051 Lã Tiến Đạt 9 13 25 5 52 Không đạt  
35 35 DTN1153100004 Lê Thành  Đạt 0 12 9 1 22 Không đạt  
36 36 DTN1153110170 Hoàng Thị Đoan 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
37 37 DTN1253170044 Lê Thị Đoan 15 12 26 2 55 Không đạt  
38 38 DTN1453060007 Vương Văn Đoan 12 13 38 1 64 Không đạt  
39 39 DTN1454140009 Ma Lăng Đồng 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
40 40 DTN1454120032 Dương Ngọc Dự 10 13,5 45 4 72,5 A2  
41 41 DTN1354120079 Dương Anh Đức 18 12 30 3 63 Không đạt  
42 42 DTN1353110072 Nguyễn Công Đức 15 12,5 44 5 76,5 A2  
43 43 DTN1454120036 Nguyễn Quỳnh Dương 23 13,5 41 4 81,5 B1  
44 44 DTN1153070021 Khấu Văn Đường 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
45 45 DTN1254110023 Đỗ Hồng Ngọc Giang 15 13,5 40 4 72,5 A2  
46 46 DTN1354120083 Dương Đức Giang 20 12 54 3 89 B1  
47 47 DTN1253110053 Hà Thị Thu Giang 13 13 30 5 61 Không đạt  
48 48 DTN1354120086 Lưu Văn Giang 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
49 49 DTN1354110011 Vi Hương Giang 19 13,5 44 4 80,5 B1  
50 50 DTN1253170028 Phạm Thị 23 13,5 49 5 90,5 B1  
51 51 DTN1253180064 Trần Quang  19 13 47 4 83 B1  
52 52 DTN1353060025 Triệu Thu 16 13,5 51 5 85,5 B1  
53 53 DTN1253160006 Đinh Minh Hải 9 12,5 17 2 40,5 Không đạt  
54 54 DTN1454120071 Phạm Ngọc Hải 14 12 32 4 62 Không đạt  
55 55 DTN1153160036 Phùng Kim Hải 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
56 56 DTN1154110099 Bế Thị Thu  Hằng 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
57 57 DTN1254120013 Nguyễn Thị Hằng 21 12 36 4 73 A2  
58 58 DTN1254140026 Nguyễn Thị Hằng 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
59 59 DTN1453050048 Nguyễn Thị Hằng 20 13 41 5 79 A2  
60 60 DTN1454120083 Đào Thị Diễm Hạnh 23 13 38 3 77 A2  
61 61 DTN1454140052 Luân Thị Mỹ Hạnh 21 13 45 5 84 B1  
62 62 DTN1453050051 Nguyễn Thị Hạnh 22 13 52 5 92 B1  
63 63 DTN1453060064 Nguyễn Thị Hằng 23 13,5 51 4,5 92 B1  
64 64 DTN1454120078 Nguyễn Thị Hằng 13 13,5 45 4,5 76 A2  
65 65 DTN1453060063 Trương Thị Hằng 6 12,5 15 4 37,5 Không đạt  
66 66 DTN1353110104 La Thị Thanh Hiền 13 13 38 4 68 A2  
67 67 DTN1353060174 Nguyễn Thị Hiền 18 13 38 2 71 A2  
68 68 DTN1253180092 Phạm Thị Thu Hiền 4 12,5 14 2 32,5 Không đạt  
69 69 DTN1353110107 Trương Thị Hiền 10 8 19 4 41 Không đạt  
70 70 DTN1053110078 Vũ Thị Thu Hiền 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
71 71 DTN1353110110 Lý Văn Hiệp 15 9,5 46 3 73,5 A2  
72 72 DTN1354120120 Dương Thị Thanh Hiếu 14 9,5 39 4,5 67 A2  
73 73 DTN1153180158 Lê Chí Hiếu 12 14 34 5 65 A2  
74 74 DTN1353160032 Nguyễn Văn Hiếu 3 8,5 24 2 37,5 Không đạt  
75 75 DTN1353110113 Trần Minh Hiếu 21 13,5 35 2 71,5 A2  
76 76 DTN1053060019 Trần Thế Khắc Hiếu 20 13 30 4 67 A2  
77 77 DTN1253110016 Trần Trung Hiếu 14 8 50 2 74 A2  
78 78 DTN1153110187 Nguyễn Đức Hòa 15 14,5 52 4 85,5 B1  
79 79 DTN1353070138 TRẦN THỊ HOÀI 14 14,5 38 4 70,5 A2  
80 80 DTN1353160033 Hoàng Minh Hoàn 23 14,5 45 3 85,5 B1  
81 81 DTN1453110056 Nguyễn Văn Hoàn 18 14 47 5 84 B1  
82 82 DTN1454120323 Mai Duy Hoàng 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
83 83 DTN1354140172 Nguyễn Như Hoàng 15 13,5 38 3 69,5 A2  
84 84 DTN1453040008 Nguyễn Triệu Minh Hoàng 15 13,5 39 2 69,5 A2  
85 85 DTN1453040009 Nguyễn Xuân Hoàng 8 9 12 4 33 Không đạt  
86 86 DTN1453110057 Phạm Minh Hoàng 21 14 39 4 78 A2  
87 87 DTN1354120507 Lý Thị Hợp 5 12 34 5 56 Không đạt  
88 88 DTN1354120150 Triệu Thị Huệ 13 13 36 4 66 A2  
89 89 DTN1253110019 Lành Quốc Hùng 14 9 39 1 63 Không đạt  
90 90 DTN1254120022 Nguyễn Mạnh Hùng 22 14 50 5 91 B1  
91 91 DTN1053180155 Trần Mạnh Hùng 10 9 27 3 49 Không đạt  
92 92 DTN1453070087 Nguyễn Thị Hương 5 10 19 3 37 Không đạt  
93 93 DTN1253160009 Nguyễn Thị Hường 23 10 51 3 87 B1  
94 94 DTN1353130012 PHAN THU HƯỜNG 21 13,5 46 5 85,5 B1  
95 95 DTN1153060056 Lê Công Huy 10 10 38 4 62 Không đạt  
96 96 DTN1054110043 Lý Trường Huy 5 11,5 15 1 32,5 Không đạt  
97 97 DTN1253110063 Mai Quốc Huy 20 9 46 4 79 A2  
98 98 DTN1354120175 Phạm Quốc Huy 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
99 99 DTN1354140174 Hoàng Thị Huyến 6 13,5 20 5 44,5 Không đạt  
100 100 DTN1454140016 Đinh Thị Thanh Huyền 14 14 45 5 78 A2  
101 101 DTN1153100029 Nguyễn Thị Huyền 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
102 102 DTN1253170047 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20 14 38 4 76 A2  
103 103 DTN1454120117 Nguyễn Thị Thanh Huyền 25 14 45 5 89 B1  
104 104 DTN1453080023 Nông Thị Huyền 14 14 38 4 70 A2  
105 105 DTN1354120182 Phí Thị Huyền 15 14 50 4 83 B1  
106 106 DTN1453040066 Vũ Thị Huyền 22 9,5 48 4 83,5 B1  
107 107 DTN1153160057 Mùi Thị Ím 17 10 38 4 69 A2  
108 108 DTN1053110307 Nguyễn Triệu Khang 20 14 44 4 82 B1  
109 109 DTN1453070020 Bùi Duy Bảo Khánh 18 14 45 5 82 B1  
110 110 DTN1053160052 Ma Văn Khánh 5 6 22 1 34 Không đạt  
111 111 DTN1354120185 Nguyễn Duy Khánh 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
112 112 DTN1253150012 Nguyễn Khắc Khánh 13 12 43 1 69 A2  
113 113 DTN1454120122 Ma Thị Linh Khuyên 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
114 114 DTN1453050211 Hoàng Trung Kiên 24 14 41 4 83 B1  
115 115 DTN1054120254 Triệu Đình  Lâm 10 9 35 4 58 Không đạt  
116 116 DTN1253040002 Đặng Thị Lan 19 10,5 28 3 60,5 Không đạt  
117 117 DTN1453040070 Đỗ Thị Nhật Lệ 12 13 19 3 47 Không đạt  
118 118 DTN1253170040 Vi Văn Liêm 20 12,5 39 4 75,5 A2  
119 119 DTN1153160066 Vũ Thị Liên 19 11 50 2 82 B1  
120 120 DTN1463110003 Bùi Thị Phương Linh 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
121 121 DTN1153180050 Hà Ngọc Linh 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
122 122 DTN1364120102 Hoàng Mạnh Linh 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
123 123 DTN1154120029 Lê Thuỳ Linh 18 9 40 5 72 A2  
124 124 DTN1254120077 Lục Tiến  Linh 22 11 45 3 81 B1  
125 125 DTN1453060018 Mạc Thị Thùy Linh 17 13,5 40 3 73,5 A2  
126 126 DTN1253170036 Nguyễn Thị Thùy Linh 12 13,5 36 5 66,5 A2  
127 127 DTN1154110064 Nông Thị Diệu Linh 25 7,5 45 4 81,5 B1  
128 128 DTN1354120203 Nguyễn Thùy Linh 15 14 30 5 64 Không đạt  
129 129 DTN1154120179 Tô Ngọc  Linh 6 12 12 2,5 32,5 Không đạt  
130 130 DTN1253180024 Vũ Thị Loan 20 11 44 5 80 B1  
131 131 DTN1454120146 Nguyễn Văn Lộc 16 7 25 1 49 Không đạt  
132 132 DTN1473040003 Nguyễn Quý Long 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
133 133 DTN1254110006 Lưu Văn Lực 11 14 39 5 69 A2  
134 134 DTN1253170009 Đào Đức Lưu 23 14 53 5 95 B1  
135 135 DTN1153110037 Mã Thị Lưu Luyến 22 14 32 4 72 A2  
136 136 DTN1454120155 Bùi Thị Mai Ly 21 13 48 4 86 B1  
137 137 DTN1353110345 Lý Thảo Ly 5 13 30 4 52 Không đạt  
138 138 DTN1453160039 Phùng Văn 15 14 41 4,5 74,5 A2  
139 139 DTN1054120269 Chu Phương Mai 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
140 140 DTN1153100090 Nguyễn Thị Mai 7 14 40 5 66 A2  
141 141 DTN1253170010 Nguyễn Thị Mai 22 14 41 5 82 B1  
142 142 DTN1153090008 Dương Văn Mạnh 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
143 143 DTN1153160121 Lưu Hồng  Mạnh 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
144 144 DTN1563160012 Đoàn Đức Minh 8 13 50 2 73 A2  
145 145 DTN1353110187 Nguyễn Tuấn Minh 15 14 49 5 83 B1  
146 146 DTN1353150055 Nguyễn Thị Trà My 15 14 47 5 81 B1  
147 147 DTN1353150022 Phạm Thị Mỹ 7 14,5 44 3 68,5 A2  
148 148 DTN1353110193 Nguyễn Thành Nam 12 12 39 4 67 A2  
149 149 DTN1254120088 Đoàn Thúy Nga 24 14 38 5 81 B1  
150 150 DTN1153110044 Ngô Bá Ngân 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
151 151 DTN1453040016 Nguyễn Thị Ngân 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
152 152 DTN1153180063 Nguyễn Thị Trang Ngân 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
153 153 DTN1353110198 Nguyễn Hữu Nghĩa 7 14 38 5 64 Không đạt  
154 154 DTN1454120171 Dương Đức Nghiệm 17 13,5 35 2 67,5 A2  
155 155 DTN1153080027 Trần Dương Nguyên 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
156 156 DTN1354120241 Dương Thị Nguyệt 13 14 42 3 72 A2  
157 157 DTN1354140043 Hoàng Thị Nguyệt 15 13,5 25 4 57,5 Không đạt  
158 158 DTN1354140044 Hoàng Thị Ánh Nguyệt 9 13,5 30 5 57,5 Không đạt  
159 159 DTN1254120038 Chu Thị Nhung 22 14,5 46 5 87,5 B1  
160 160 DTN1153060086 Hoàng Văn Núi 6 14 21 3 44 Không đạt  
161 161 DTN1153070047 Hạng Thị Phảng 19 13 44 3 79 A2  
162 162 DTN1453110111 Dạ A 24 13 33 4 74 A2  
163 163 DTN1353110210 Lê Tiên Phong 14 13 47 5 79 A2  
164 164 DTN1153060089 Nguyễn Hải Phong 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
165 165 DTN1353110212 Nguyễn Hải Phương 13 12 29 3 57 Không đạt  
166 166 DTN1463110007 Nông Mai Phương 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
167 167 DTN1354120249 Triệu Thị Thu Phương 13 13 36 5 67 A2  
168 168 DTN1253160014 Trịnh Ngọc Phượng 15 14 34 5 68 A2  
169 169 DTN1153050091 Phùng Xuân Quảng 17 14 34 3 68 A2  
170 170 DTN1153180284 Nguyễn Hữu Quí 17 14 23 5 59 Không đạt  
171 171 DTN1353060196 BÙI MINH QUÝ 9 13 24 5 51 Không đạt  
172 172 DTN1253170014 Đặng Văn Quý 12 14 26 4 56 Không đạt  
173 173 DTN1454120198 Dương Ngọc Quyến 18 13 42 3 76 A2  
174 174 DTN1153130011 Bùi Văn Quyết 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
175 175 DTN1153070049 Hoàng Văn Quyết 13 13 44 3 73 A2  
176 176 DTN1354110036 Mạ Thanh Quỳnh 17 14 28 5 64 Không đạt  
177 177 DTN1453150018 Ngô Ngọc Sang 17 13 36 4 70 A2  
178 178 DTN1353110222 Lê Văn Sơn 12 10 27 4 53 Không đạt  
179 179 DTN1453040082 Nguyễn Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
180 180 DTN1454120203 Phạm Thái Sơn 12 13,5 52 1 78,5 A2  
181 181 DTN1153100064 Lò Văn Sung 9 13,5 41 3 66,5 A2  
182 182 DTN1430A0350 Lò Thị Tâm 22 13 46 5 86 B1  
183 183 DTN1354110240 VŨ THANH TÂM 12 13 43 5 73 A2  
184 184 DTN1454120235 Trần Văn Tiến 16 13 41 5 75 A2  
185 185 DTN1464120015 Trần Văn Tiến 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
186 186 DTN1253180108 Nguyễn Anh Tiệp 20 13 45 4 82 B1  
187 187 DTN1353070181  PHAN THỊ TIN 17 13 41 4 75 A2  
188 188 DTN1153100077 Hoàng Thị Tình 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
189 189 DTN1254110008 Hoàng Nông Tịnh 6 13 19 5 43 Không đạt  
190 190 DTN1454140029 Nguyễn Công Toàn 10 14 25 5 54 Không đạt  
191 191 DTN1463070003 Bế Ngọc Thạch 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
192 192 DTN1454140023 Bạch Đình Thắng 2 10 18 1 31 Không đạt  
193 193 DTN1453050137 Bùi Văn Thắng 18 13,5 44 5 80,5 B1  
194 194 DTN1253170027 Lê Thị Thanh 7 10 40 1 58 Không đạt  
195 195 DTN1154120122 Nguyễn Văn Thanh 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
196 196 DTN1453060029 Vũ Văn Thành 9 12 19 1 41 Không đạt  
197 197 DTN1353110236 Lâm Thị Thảo 22 7,5 40 5 74,5 A2  
198 198 DTN1153070108 Nguyễn Bích Thảo 10 8,5 22 5 45,5 Không đạt  
199 199 DTN1153180265 Nguyễn Thị Thu  Thảo 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
200 200 DTN1253180090 Trần Thị Thanh Thảo 18 10,5 36 1 65,5 A2  
201 201 DTN1253170022 Nguyễn Văn Thạo 13 7,5 45 5 70,5 A2  
202 202 DTN1153070059 Hà Văn Thể 17 6,5 39 5 67,5 A2  
203 203 DTN1253140004 Nguyễn Thị  Thêu 8 5,5 26 5 44,5 Không đạt  
204 204 DTN1153180102 Nguyễn Đức Toàn 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
205 205 DTN1254120082 Hoàng Văn Toản 13 14 39 4 70 A2  
206 206 DTN1453060037 Ma Thanh 22 13,5 50 5 90,5 B1  
207 207 DTN1353110275 Nguyễn Ngọc 22 14 45 4,5 85,5 B1  
208 208 DTN1453110151 Trần Tuấn 11 13,5 42 3 69,5 A2  
209 209 DTN1354110050 Vy Thị Cẩm 17 13 52 4 86 B1  
210 210 DTN1153050119 Lý Minh Tuân 10 13 51 4 78 A2  
211 211 DTN1153180112 Bế Minh Tuấn 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
212 212 DTN1563070006 Hoàng Văn Tuấn 5 8 23 2 38 Không đạt  
213 213 DTN1254120072 Nguyễn Anh Tuấn 9 8,5 39 4 60,5 Không đạt  
214 214 DTN1153150100 Nguyễn Văn Tuấn 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
215 215 DTN1153040097  Đào Thanh Tùng 6 4 17 1 28 Không đạt  
216 216 DTN1353110284 Đoàn Tùng 11 4,5 20 4 39,5 Không đạt  
217 217 DTN1563160009 Hà Duy Tùng 17 5 43 5 70 A2  
218 218 DTN1353130022 Lê Đức Thanh Tùng 7 10 34 4 55 Không đạt  
219 219 DTN1453110160 Nguyễn Chính Tùng 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
220 220 DTN1353110288 Nguyễn Đăng Tùng 16 10,5 47 4,5 78 A2  
221 221 DTN1153040128 Trần Thanh Tùng 7 11 24 4 46 Không đạt  
222 222 DTN1253060013 Triệu Thanh Tùng 9 4 25 4 42 Không đạt  
223 223 DTN1563040003 Bùi Thị Kim Tuyến 7 5,5 20 4 36,5 Không đạt  
224 224 DTN1563050001 Đặng Thị Ánh Tuyết 24 13 46 5 88 B1  
225 225 DTN1253110092  Đào Ánh Tuyết 17 8 38 5 68 A2  
226 226 DTN1253170017 Hoàng Thị Tuyết 14 6,5 36 4 60,5 Không đạt  
227 227 DTN1253110083 Nguyễn Quang Tuyệt 16 0 33 3 52 Không đạt Vắng nói
228 228 DTN1430A0373 Lý Thị Thía 20 12 49 4 85 B1  
229 229 DTN1253150024 Đinh Văn Thiện 12 11 35 3 61 Không đạt  
230 230 DTN1153040082 Nông Đình  Thiệp 18 5,5 17 3 43,5 Không đạt  
231 231 DTN1154140029 Hoàng Văn Thơi 13 12 29 3 57 Không đạt  
232 232 DTN1453040025 Lê Thị Xuân Thu 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
233 233 DTN1254120047 Nguyễn Kim Thu 16 11 22 4 53 Không đạt  
234 234 DTN1153050178 Ma Công Thủ 17 14 32 2 65 A2  
235 235 DTN1454140026 Trần Hạnh Thư 10 6 18 4 38 Không đạt  
236 236 DTN1153090016 Hà Văn Thuận 4 7 15 3 29 Không đạt  
237 237 DTN1253180033 Tống Văn Thuận 20 14,5 49 5 88,5 B1  
238 238 DTN1453060032 Nguyễn Thị Thuyến 19 13,5 45 5 82,5 B1  
239 239 DTN1453070045 Nguyễn Thị Thảo Trà 24 12,5 54 5 95,5 B1  
240 240 DTN1354110048 Nguyễn Quỳnh Trang 13 13,5 34 5 65,5 A2  
241 241 DTN1454120252 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 18 12,5 45 5 80,5 B1  
242 242 DTN1453T0029 Nguyễn Thu Trang 24 11,5 45 3 83,5 B1  
243 243 DTN1153160110 Ma Minh Trí 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
244 244 DTN1153040130 Nguyễn Đắc Trọng 0 5 29 2 36 Không đạt  
245 245 DTN1463070004 Nguyễn Đức Trung 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
246 246 DTN1453050160 Tô Văn Trung 10 4,5 32 1 47,5 Không đạt  
247 247 DTN1453050163 Đinh Văn Trường 9 9 29 1 48 Không đạt  
248 248 DTN1454120256 Dương Thế Trường 7 6,5 22 2 37,5 Không đạt  
249 249 DTN1153060129 Hà Văn Trường 14 9 36 3 62 Không đạt  
250 250 DTN1453050165 Nông Minh Truyền 19 9 46 5 79 A2  
251 251 DTN1153110083 Lâm  Bích Vân 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
252 252 DTN1153050179 Nguyễn Thị Vệ 6 14 27 2 49 Không đạt  
253 253 DTN1454120281 Chẩu Văn Vinh 7 5,5 19 2 33,5 Không đạt  
254 254 DTN1353110300 Nguyễn Tiến Vinh 2 9 4 3 18 Không đạt  
255 255 DTN1454140042 Nông Văn Vĩnh 0 0 0 0 0 Không đạt Vắng
256 256 DTN1154110052 Nông Đại 18 14,5 46 4 82,5 B1  
257 257 DTN1453060046 Đỗ Văn Xuân 25 12 39 5 81 B1  
258 258 DTN1354110054 Lương Thị Yến 5 11 19 2 37 Không đạt  
259 259 DTN1354140073 Ngân Thị Yến 8 10 14 1 33 Không đạt  
260 260 DTN1354140074 Nguyễn Thị Yến 5 10 16 4 35 Không đạt  
261 261 DTN1053110376 Trần Hải Yến 14 13,5 23 4 54,5 Không đạt  
262 262 DTN1454120286 Trần Thị Yến 23 13 43 3 82 B1  
Số TS đăng ký dự thi                             262 thí sinh         -              
    Số TS dự thi                              215 thí sinh              
    Số TS bỏ thi                                47 thí sinh              
Số thí sinh đạt A2B1                              133                
    Số thí sinh đạt A2 76 thí sinh              
    Số thí sinh đạt B1 57 thí sinh              
Số thí sinh không đạt 129 thí sinh              

Download mẫu đơn phúc khảo tại đây.

Download kết quả tổng hợp tại đây.

Quản Thị Vui

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 2048
Hôm nay 6214
Hôm qua 12292
Tuần này 60477
Tuần trước 81375
Tháng này 2544271
Tháng trước 3294874
Tất cả 36821841

Lượt truy cập: 36821841

Đang online: 2048

Ngày hôm qua: 12292

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ