Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Chứng chỉ Tiếng Anh Thông báo
01/09/2016 14:30 - Xem: 3365

Kết quả thi tiếng Anh đợt 5 năm 2016

Căn cứ vào kết quả chấm thi, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, trường Đại học Nông lâm thông báo kết quả thi tiếng Anh đợt 5 năm 2016.

Khung điểm: Từ 65 đến < 80 điểm: đạt A2 (Không có phần thi nào điểm 0)

                         Từ 80 điểm trở lên : đạt B1 (Không có phần thi nào điểm 0)

Các em sinh viên vào kiểm tra điểm, các thông tin cá nhân nếu có gì sai sót vui lòng liên hệ tổ đề án sửa chữa kịp thời.

Thời gian nhận sửa chữa sai sót, phúc khảo bài thi đến 10:00 thứ năm, ngày 08/09/2016. Đơn phúc khảo, sửa chữa sai sót nộp tại Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông lâm. Văn phòng đề án chốt danh sách phúc khảo, hội đồng tiến hành phúc khảo bài thi, công bố điểm, gửi phòng công tác học sinh sinh viên in chứng chỉ. Sau thời gian trên nếu có sai sót gì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Download mẫu đơn phúc khảo tại đây.

Download kết quả tổng hợp tại đây.

TỔNG HỢP ĐIỂM TIẾNG ANH BẬC 2 (TRÌNH ĐỘ A2)/BẬC 3 (TRÌNH ĐỘ B1)
THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÀNH CHO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI ĐỢT 5 THI NGÀY 27/8/2016 - ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHNL

ĐỊA ĐIỂM THI TRƯỜNG ĐHNL

                       
STT SBD Mã Sinh viên Họ đệm Tên  Nghe Nói Đọc Viết Tổng Đạt CC Ghi chú
1 1 DTN1253080001 Dương Văn Anh 9 0 17 5 31 Không đạt Bỏ nói
2 2 DTN1253040014 Lê Ngọc Anh 0 0 0 0 0 Không đạt Bỏ thi 4KN
3 3 DTN1553050003 Nguyễn Hoàng Anh 7 0 36 4 47 Không đạt Bỏ nói
4 4 DTN1563040004 Nguyễn Quang Anh 14 0 0 1 15 Không đạt Bỏ nói
5 5 DTN1353070003 Nguyễn Tài Anh 24 14 46 5 89 B1  
6 6 DTN1353040272 Nguyễn Thị Quế Anh 20 14 46 5 85 B1  
7 7 DTN1453160002 Nguyễn Trung Anh 12 13 49 5 79 A2  
8 8 DTN1354120011 Tạ Hoàng Anh 0 0 0 0 0 Không đạt Bỏ thi 4KN
9 9 DTN1353110021 Trần Thị Cẩm 13 0 33 4 50 Không đạt Bỏ nói
10 10 DTN1563050008 Ngô Thị Châm 16 14 36 4,5 70,5 A2  
11 11 DTN1353050201 Dương Thùy Chi 15 13 47 5 80 B1  
12 12 DTN1553050020 Hà Duy Chiến 15 0 41 4 60 Không đạt Bỏ nói
13 13 DTN1353050016 Nguyễn Đình Chiến 9 0 17 3,5 29,5 Không đạt Bỏ nói
14 14 DTN1453050011 Nguyễn Minh Chiến 11 0 16 0,5 27,5 Không đạt Bỏ nói
15 15 DTN1564120017 Phạm Đức Chiến 15 14 35 4,5 68,5 A2  
16 16 DTN1353050017 Nguyễn Hoàng Chinh 2 0 12 2 16 Không đạt Bỏ nói
17 17 DTN1453050200 Tạ Thị Chinh 20 14 49 5 88 B1  
18 18 DTN1453050014 Nông Văn Chính 6 0 35 0,5 41,5 Không đạt Bỏ nói
19 19 DTN1353160174 LỤC THỊ CHÚC 21 13 35 5 74 A2  
20 20 DTN1553070005 Trần Việt Chung 19 15 43 5 82 B1  
21 21 DTN1564120047 Triệu Phúc Chung 7 14 45 5 71 A2  
22 22 DTN1253110005 Ngô Trịnh Công 6 0 15 3 24 Không đạt Bỏ nói
23 23 DTN1553040008 Trần Chí Công 22 14 44 5 85 B1  
24 24 DTN1453040003 Hầu Văn Cương 15 14 36 5 70 A2  
25 25 DTN1564120023 Ma Kiên Cương 10 0 18 1 29 Không đạt Bỏ nói
26 26 DTN1453050016 Nguyễn Văn Cương 18 12,5 44 4 78,5 A2  
27 27 DTN1354110163 PHẠM VĂN CƯỜNG 18 14 47 5 84 B1  
28 28 DTN1154140010 Hoàng văn Día 5 0 21 5 31 Không đạt Bỏ nói
29 29 DTN1553070006 Lê Thị Dịu 24 14 52 5 95 B1  
30 30 DTN1553050027 Nguyễn Thị Dịu 13 14 36 5 68 A2  
31 31 DTN1563050019 Nguyễn Đình Đa 11 0 35 2 48 Không đạt Bỏ nói
32 32 DTN1453060006 Nguyễn Hữu Đảng 6 0 17 3 26 Không đạt Bỏ nói
33 33 DTN1353090001 Đặng Thị Đào 21 14 47 5 87 B1  
34 34 DTN1454110054 Hoàng Thị Đào 23 14 46 5 88 B1  
35 35 DTN1454120054 Lưu Quang Đạt 23 14 45 3 85 B1  
36 36 DTN1564120059 Nông Hồng  Đạt 11 12 30 4,5 57,5 Không đạt  
37 37 DTN1353110065 Trần Thành Đạt 12 14 45 4,5 75,5 A2  
38 38 DTN1253180004 Trần Văn Đạt 22 12 42 4 80 B1  
39 39 DTN1454120057 Hoàng Ngọc Điệp 17 13 45 4 79 A2  
40 40 DTN1564120066 Lương Văn Điệp 11 13 23 2 49 Không đạt  
41 41 DTN1253170044 Lê Thị Đoan 20 12 52 3 87 B1  
42 42 DTN1564120029 Trần Quang Đông 9 0 35 4 48 Không đạt Bỏ nói
43 43 DTN1353170078 Bàn Quang  Dự 20 12 44 4,5 80,5 B1  
44 44 DTN1464120006 Nguyễn Hữu Đức 14 14 48 4,5 80,5 B1  
45 45 DTN1564120051 Phạm Thế Đức 15 14 35 3,5 67,5 A2  
46 46 DTN1353140001 Đoàn Thị Kim Dung 16 13 44 5 78 A2  
47 47 DTN1353160179 ĐÀO HÙNG TIẾN DŨNG 15 13 49 3 80 B1  
48 48 DTN1253110010 Phạm Anh Dũng 0 0 41 4,5 45,5 Không đạt Bỏ nói
49 49 DTN1253050064 Phạm Văn Dũng 14 13 53 5 85 B1  
50 51 DTN1353110054 Nguyễn Quốc Dương 9 0 35 2 46 Không đạt Bỏ nói
51 52 DTN1553070007 Nông Thị Dương 14 13 39 5 71 A2  
52 53 DTN1153070021 Khấu Văn Đường 6 10 50 2 68 A2  
53 54 DTN1354120070 Chu Thị Duyên 14 13 48 4,5 79,5 A2  
54 55 DTN1454120045 Nguyễn Thị Duyên 23 14 50 5 92 B1  
55 56 DTN1454120046 Nguyễn Thị Duyên 20 14 38 5 77 A2  
56 57 DTN1354120086 Lưu Văn Giang 15 14,5 39 5 73,5 A2  
57 58 DTN1564120044 Phùng Thị Hà Giang 20 15 41 5 81 B1  
58 59 DTN1354120090 Trần Thị Hương Giang 21 14,5 54 5 94,5 B1  
59 60 DTN1253150033  Đặng Mạnh 0 0 0 0 0 Không đạt Bỏ thi 4KN
60 61 DTN1553050051 Lê Thị Minh 17 15 49 5 86 B1  
61 62 DTN1253160006 Đinh Minh Hải 5 0 19 3 27 Không đạt Bỏ nói
62 63 DTN1153060040 Nguyễn Văn Hải 3 0 27 2 32 Không đạt Bỏ nói
63 64 DTN1564120018 Vũ Thành Hải 11 14 37 5 67 A2  
64 65 DTN1564120013 Lưu Thị Hằng 5 14 30 4 53 Không đạt  
65 66 DTN1254140026 Nguyễn Thị Hằng 14 12 39 4 69 A2  
66 67 DTN1353170019 Bùi Thị Hạnh 15 13,5 44 4 76,5 A2  
67 68 DTN1353110093 Đào Thị Hồng Hạnh 15 13,5 52 5 85,5 B1  
68 69 DTN1564120045 Trần Thị Hậu 18 13,5 43 3 77,5 A2  
69 70 DTN1453050054 Dương Văn Hiền 15 15 41 5 76 A2  
70 71 DTN1453050052 Nguyễn Thị Hiền 21 15 50 3 89 B1  
71 72 DTN1453110045 Nguyễn Thị Hiền 13 14,5 37 2 66,5 A2  
72 73 DTN1253070004 Nông Thị Hiền 17 13,5 46 4 80,5 B1  
73 74 DTN1253180092 Phạm Thị Thu Hiền 6 0 23 3,5 32,5 Không đạt Bỏ nói
74 75 DTN1353170020 Trần Thị Hiền 16 13,5 47 5 81,5 B1  
75 76 DTN1353170021 Trần Thị Hiền 24 14,5 46 5 89,5 B1  
76 77 DTN1553160020 Nguyễn Minh Hiếu 18 15 45 5 83 B1  
77 78 DTN1453110051 Luân Thị Hoa 24 15 54 5 98 B1  
78 79 DTN1453040007 Nguyễn Văn Hòa 17 15 46 5 83 B1  
79 80 DTN1253050042  Đỗ Công Hoan 10 0 30 3,5 43,5 Không đạt Bỏ nói
80 81 DTN1353070217 Ma Thị Hoan 3 0 32 2,5 37,5 Không đạt Bỏ nói
81 82 DTN1253180017 Hà Minh Hoàng 12 14 38 4,5 68,5 A2  
82 83 DTN1454120323 Mai Duy Hoàng 12 0 29 4 45 Không đạt Bỏ nói
83 84 DTN1353050055 Nguyễn Ngọc Hoàng 15 15 42 5 77 A2  
84 85 DTN1453040009 Nguyễn Xuân Hoàng 15 14 40 4 73 A2  
85 86 DTN1564120037 Nguyễn Văn Hội 3 0 33 4 40 Không đạt Bỏ nói
86 88 DTN1354120149 Trần Thị Kim Huệ 12 13 46 5 76 A2  
87 89 DTN1353060181 HÀ MẠNH HÙNG 23 12 48 5 88 B1  
88 90 DTN1564120067 Nguyễn Thanh Hùng 20 13 55 5 93 B1  
89 91 DTN1253180019 Trần Mạnh Hùng 22 15 51 5 93 B1  
90 92 DTN1353160038 Trần Mạnh Hùng 18 14 41 4,5 77,5 A2  
91 93 DTN1564120046 Nguyễn Văn Hưng 23 15 48 5 91 B1  
92 94 DTN1453070087 Nguyễn Thị Hương 13 13 39 4,5 69,5 A2  
93 95 DTN1353170028 Nguyễn Thị Lan Hương 14 14 50 5 83 B1  
94 96 DTN1353050061 Nguyễn Thị Mai Hương 9 12 37 5 63 Không đạt  
95 97 DTN1353070145 TRẦN THỊ HƯƠNG 24 13 52 5 94 B1  
96 98 DTN1354120165 Trần Thị Hương 23 13 52 5 93 B1  
97 99 DTN1354120166 Trần Thị Thu Hương 20 14 51 4 89 B1  
98 100 DTN1453070015 Phạm Thị Hường 24 14 37 5 80 B1  
99 101 DTN1453070017 Nguyễn Xuân Huy 7 0 25 5 37 Không đạt Bỏ nói
100 102 DTN1564120039 Phạm Quang Huy 6 0 20 4 30 Không đạt Bỏ nói
101 103 DTN1253050017 Trần Quốc Huy 21 12 41 4 78 A2  
102 104 DTN1354140174 Hoàng Thị Huyến 5 0 31 5 41 Không đạt Bỏ nói
103 105 DTN1553070023 Lê Thị Huyền 12 0 37 5 54 Không đạt Bỏ nói
104 106 DTN1354120179 Nguyễn Thu Huyền 13 13 36 3,5 65,5 A2  
105 107 DTN1553050121 Tạ Đoàn Kết 6 0 26 3,5 35,5 Không đạt Bỏ nói
106 108 DTN1563050007 Bùi Văn Khánh 4 0 12 2 18 Không đạt Bỏ nói
107 109 DTN1153160148 Lê Quốc  Khánh 8 0 35 5 48 Không đạt Bỏ nói
108 110 DTN1564120012 Cao Đăng Khoa 20 15 43 5 83 B1  
109 111 DTN1553040159 Đỗ Thị Khuyên 24 13 52 5 94 B1  
110 112 DTN1353050067 Bế Văn Kiên 15 14 48 4 81 B1  
111 113 DTN1454120124 Đỗ Trung Kiên 16 14 51 4 85 B1  
112 114 DTN1353060045 Nguyễn Văn Kiên 24 13 38 4 79 A2  
113 115 DTN1353050068 Hoàng Văn Kiệu 8 13 43 4 68 A2  
114 116 DTN1454120134 Phạm Ngọc Lan 23 15 51 4 93 B1  
115 117 DTN1453040013 Nguyễn Văn Lâm 7 0 15 2 24 Không đạt Bỏ nói
116 118 DTN1253050049 Trần Văn Lịch 17 14 39 4 74 A2  
117 119 DTN1464120024 Lê Mỹ Linh 18 14 46 2 80 B1  
118 120 DTN1453050086 Nguyễn Hải Long 18 14 44 3 79 A2  
119 121 DTN1553050147 Dương Thị Lụa 15 12 17 3 47 Không đạt  
120 122 DTN1453060019 Nông Thị Hồng Lương 15 13 29 3 60 Không đạt  
121 123 DTN1353170041 Lê Thị Ngọc Mai 15 14 47 5 81 B1  
122 124 DTN1354120212 Nguyễn Ngọc Mai 17 15 52 5 89 B1  
123 125 DTN1353050080 Phương Thị Mai 24 14 48 5 91 B1  
124 126 DTN1553050157 Đặng Thị Mái 18 14 51 5 88 B1  
125 127 DTN1453060058 Nông Hoàng Mây 13 14 50 5 82 B1  
126 128 DTN1453110090 Phạm Duy Minh 23 15 46 5 89 B1  
127 129 DTN1353160189 MA THỊ NGỌC MY 24 14 44 5 87 B1  
128 131 DTN1564120041 Triệu Thị Na 4 0 13 5 22 Không đạt Bỏ nói
129 132 DTN1564120016 Nguyễn Phương Nam 14 14 43 5 76 A2  
130 133 DTN1564120048 Phạm Phan Nam 21 13 44 5 83 B1  
131 134 DTN1564120010 Trịnh Hải Nam 22 12 51 5 90 B1  
132 135 DTN1353170081 Hoàng Thị Nga 23 13 50 5 91 B1  
133 136 DTN1564120032 Hoàng Thị Quỳnh Nga 21 15 49 5 90 B1  
134 137 DTN1354120229 Nguyễn Thị Nga 18 13 45 5 81 B1  
135 138 DTN1553050170 Hoàng Ngọc Ngà 11 0 32 5 48 Không đạt Bỏ nói
136 139 DTN1353170046 Trần Thị Ngát 0 0 0 0 0 Không đạt Bỏ thi 4KN
137 140 DTN1353080050 BÙI THỊ MINH NGỌC 15 13 20 5 53 Không đạt  
138 141 DTN1454120172 Nguyễn Thị Ngọc 14 13 48 5 80 B1  
139 142 DTN1353050226 Đoàn Xuân Nguyên 13 14 30 5 62 Không đạt  
140 143 DTN1354140043 Hoàng Thị Nguyệt 10 0 36 5 51 Không đạt Bỏ nói
141 144 DTN1354140044 Hoàng Thị Ánh Nguyệt 15 13 40 5 73 A2  
142 145 DTN1454120175 Đinh Thị Nhàn 22 15 50 5 92 B1  
143 146 DTN1353080009 Trần Thị Niềm 10 0 31 5 46 Không đạt Bỏ nói
144 147 DTN1153150086 Hoàng Văn Trình 9 0 35 2 46 Không đạt Bỏ nói
145 148 DTN1053060033 Trịnh Hoài Nam 16 13 36 4 69 A2  
146 149 DTN1454110018 Hoàng Tiến Nhân 13 12 43 5 73 A2  
147 150 DTN1453110104 Nguyễn Thị Hồng Như 20 14 39 5 78 A2  
148 151 DTN1254120081 Nông Thị Như 22 12 50 5 89 B1  
149 152 DTN1554140036 Hoàng Thị Hồng Nhung 6 0 25 5 36 Không đạt Bỏ nói
150 153 DTN1454120178 Lê Thị Hồng Nhung 19 14 50 5 88 B1  
151 154 DTN1553040055 Phạm Thị Tú Oanh 17 15 51 5 88 B1  
152 155 DTN1353160193 VŨ HOÀNG PHÚ 20 14 47 5 86 B1  
153 156 DTN1464120013 Đàm Đình Phúc 16 14 50 5 85 B1  
154 157 DTN1453050118 Lê Tiến Phúc 22 13 44 5 84 B1  
155 158 DTN1564120034 Nông Thị Phương 18 10 47 5 80 B1  
156 159 DTN1564120024 Hà Văn Quán 20 8 44 2 74 A2  
157 160 DTN1454110023 Nguyễn Xuân Quân 16 10 40 4 70 A2  
158 161 DTN1553040060 Phạm Phú Quang 18 12 47 4 81 B1  
159 162 DTN1564120003 Nông Hoàng Quý 19 11 40 5 75 A2  
160 163 DTN1253150044 Bùi Đức Quỳnh 17 12 44 4 77 A2  
161 164 DTN1353050104 Nguyễn Thị Quỳnh 14 9 48 5 76 A2  
162 165 DTN1453040022 Thái Thị Quỳnh 15 10 44 4 73 A2  
163 166 DTN1453120002 Lỷ A Sám 22 11 52 5 90 B1  
164 167 DTN1453050129 Lê Văn Sáu 15 11 48 4 78 A2  
165 168 DTN1153180276 Trần Hùng  Sơn 15 0 29 3 47 Không đạt Bỏ nói
166 169 DTN1254120070 Trần Văn Sơn 18 13 36 4 71 A2  
167 170 DTN1353050109 Vũ Văn Tài 14 10 41 3 68 A2  
168 171 DTN1153160124 Chu Văn Tâm 19 12 39 4 74 A2  
169 172 DTN1153060099 Đinh Văn Tẹo 20 10 48 5 83 B1  
170 173 DTN1453050138 Dương Hồng Thanh 23 12 35 4 74 A2  
171 174 DTN1453160060 Nguyễn Khắc Tiến 23 13 41 5 82 B1  
172 175 DTN1354120319 Đào Văn Toàn 0 0 27 4 31 Không đạt Bỏ nói
173 176 DTN1353160068 Mộc Huy Toàn 12 14 38 3,5 67,5 A2  
174 177 DTN1564120055 Tô Văn Toàn 19 12 46 5 82 B1  
175 178 DTN1354110051 Vừ A Tủa 15 13 36 4 68 A2  
176 179 DTN1453110179 Lô Anh Tuấn 22 13 50 1 86 B1  
177 180 DTN1153070080 Lương Đức Tuấn 12 13,5 42 3,5 71 A2  
178 181 DTN1553040080 Nông Văn Tuấn 25 13 53 3 94 B1  
179 182 DTN1153060135 Nông Văn Tuần 9 0 23 1 33 Không đạt Bỏ nói
180 183 DTN1564120022 Bùi Bạch Tùng 14 13 40 3,5 70,5 A2  
181 184 DTN1564120040 Đặng Thanh Tùng 13 0 22 4 39 Không đạt Bỏ nói
182 185 DTN1464120017 Dương Thanh Tùng 5 0 28 2 35 Không đạt Bỏ nói
183 186 DTN1353050147 Hoàng Thanh Tùng 18 13,5 49 4 84,5 B1  
184 187 DTN1453050174 Hoàng Thị Tùng 7 0 28 2 37 Không đạt Bỏ nói
185 188 DTN1353170070 Ninh Quốc Tùng 12 15 26 4 57 Không đạt  
186 189 DTN1353050153 Hoàng Thị Tươi 12 0 32 2 46 Không đạt Bỏ nói
187 190 DTN1453070046 Nguyễn Mạnh Tuyên 23 13 37 2,5 75,5 A2  
188 191 DTN1253050033 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 15 12 48 4,5 79,5 A2  
189 192 DTN1453070076 Phạm Thị Thắm 18 13 47 5 83 B1  
190 193 DTN1253170027 Lê Thị Thanh 19 12 42 2 75 A2  
191 194 DTN1454120213 Nguyễn Thị Thanh Thanh 14 14 38 5 71 A2  
192 195 DTN1253150053 Nguyễn Văn Thanh 15 12 40 4 71 A2  
193 196 DTN1464120014 La Minh Thành 9 0 33 4 46 Không đạt Bỏ nói
194 197 DTN1453050140 Lại Xuân Thành 12 12 36 4 64 Không đạt  
195 198 DTN1254140013 Nguyễn Văn Thành 12 12 31 2 57 Không đạt  
196 199 DTN1564120042 Phạm Minh Thành 16 12 38 1 67 A2  
197 200 DTN1353160062 Nông Thị Hồng Thao 8 0 23 5 36 Không đạt Bỏ nói
198 201 DTN1353050115 Hoàng Đình Thảo 5 0 26 4 35 Không đạt Bỏ nói
199 202 DTN1353170060 Nguyễn Thị Thảo 16 12 41 4,5 73,5 A2  
200 203 DTN1553050224 Nguyễn Thị Thảo 22 12 53 5 92 B1  
201 204 DTN1354120287 Nguyễn Thị Thu Thảo 21 11 45 5 82 B1  
202 205 DTN1253040006 Dương Đình Tháp 18 11 41 5 75 A2  
203 206 DTN1453040024 Bùi Hồng Thích 15 10 42 4 71 A2  
204 207 DTN1353050120 Đoàn Thị Thu 22 12 53 5 92 B1  
205 208 DTN1254120047 Nguyễn Kim Thu 11 0 36 5 52 Không đạt Bỏ nói
206 209 DTN1454120229 Nguyễn Thị Thu 17 11 52 4 84 B1  
207 210 DTN1564120069 Bùi Văn Thụ 4 0 24 0 28 Không đạt Bỏ nói
208 211 DTN1454120322 Nông Hoài Thương 16 11 47 5 79 A2  
209 212 DTN1253110035 Phạm Văn Thường 13 12 41 5 71 A2  
210 213 DTN1453070078 Dương Thị Thuý 17 12 39 5 73 A2  
211 214 DTN1453110126 Nguyễn Thị Thúy 23 12,5 46 5 86,5 B1  
212 215 DTN1563050016 Hứa Văn Thủy 24 12,5 45 5 86,5 B1  
213 216 DTN1564120061 Bùi Thị Ngọc Trang 19 0 27 1 47 Không đạt Bỏ nói
214 217 DTN1553050261 Phạm Thị Thanh Trang 18 0 38 3 59 Không đạt Bỏ nói
215 218 DTN1353170067 Trịnh Hồng Trang 14 12 34 3 63 Không đạt  
216 219 DTN1153150084 Lê Việt Trinh 15 14 39 5 73 A2  
217 220 DTN1454120253 Ma Thị Trinh 19 13 49 4 85 B1  
218 221 DTN1353050138 Lê Trang Trọng 13 7 49 4 73 A2  
219 222 DTN1253040007 Tạ Như Trọng 15 12 41 5 73 A2  
220 223 DTN1354120337 Phạm Anh Trung 16 13 49 5 83 B1  
221 225 DTN1453040033 Phạm Thị Uyên 15 12 31 5 63 Không đạt  
222 226 DTN1553040086 Vũ Thị Bích Vân 25 13 50 4 92 B1  
223 227 DTN1563050011 Dương Duy Việt 16 12 44 5 77 A2  
224 228 DTN1564120065 Hoàng Anh 16 12 39 2 69 A2  
225 229 DTN1564120030 Lưu Nguyên 24 13 46 5 88 B1  
226 230 DTN1564120038 Nguyễn Văn Vững 22 13 41 4 80 B1  
227 231 DTN1563050010 Triệu Thị Xiêm 17 12 28 5 62 Không đạt  
228 232 DTN1554120229 Đinh Thị Yến 20 13 50 5 88 B1  
229 233 DTN1353110305 Hoàng Hải Yến 13 13 37 4 67 A2  
230 234 DTN1354140074 Nguyễn Thị Yến 8 11 42 3 64 Không đạt  
231 235 DTN1054120251 Nguyễn Thị Ngọc  Anh 11 12 48 1 72 A2  
232 236 DTN1054120128 Bế Thị Ngọc Ánh 23 12 54 5 94 B1  
233 237 DTN1153040115 Chu Văn Điệp 20 10 49 2 81 B1  
234 238 DTN1153050020 Đinh Tiến Dũng 24 10 40 5 79 A2  
235 239 DTN1153050021 Nguyễn Khánh Được 23 9 51 5 88 B1  
236 240 DTN1153040025 Triệu Văn Dưỡng 21 10 53 5 89 B1  
237 241 DTN1054120039 Hứa Văn Duy 11 10 49 5 75 A2  
238 242 DTN1053180042 Nguyễn Văn 22 11 51 5 89 B1  
239 243 DTN1053110423 Nguyễn Lương  Hải 21 9 53 5 88 B1  
240 244 DTN0953050025 Hoàng Văn Huấn 24 11,5 44 5 84,5 B1  
241 245 DTN1054120074 Nông Thị Huệ 25 8,5 49 5 87,5 B1  
242 246 DTN1053180155 Trần Mạnh Hùng 21 11,5 52 5 89,5 B1  
243 247 DTN1053160052 Ma Văn Khánh 22 12 46 3 83 B1  
244 248 DTN1054120269 Chu Phương Mai 20 11 42 5 78 A2  
245 249 DTN1153040053 Nguyễn Văn Mạnh 14 13 32 5 64 Không đạt  
246 250 DTN1054120114 Lương Văn Nam 19 9 41 5 74 A2  
247 251 DTN1153040057 Triệu Thị Nảy 19 13 48 5 85 B1  
248 252 DTN1153040063 Nguyễn Thị Nhàn 20 9 48 5 82 B1  
249 253 DTN1153040116 Hoàng Duy Thức 22 9 38 5 74 A2  
250 254 DTN1053180112 Đặng Quốc Toản 20 10 47 5 82 B1  
251 255 DTN1054120197 Hà Thị Quỳnh Trang 20 11,5 47 5 83,5 B1  
252 256 DTN1153040130 Nguyễn Đắc Trọng 7 12 52 5 76 A2  
253 257 DTN1153040097  Đào Thanh Tùng 18 8,5 50 4 80,5 B1  
254 258 DTN1153040128 Trần Thanh Tùng 23 14,5 44 3 84,5 B1  
255 259 DTN1153070003 Trần Cao Bắc 24 12 53 5 94 B1  
256 260 DTN1153060035 Phan Quỳnh Giang 22 11,5 55 5 93,5 B1  
257 261 DTN1153050190 Hoàng Mạnh 24 11 54 4 93 B1  
258 262 DTN1153050188 Ngô Thị Thu 21 11,5 53 5 90,5 B1  
259 263 DTN1153110096 Nguyễn Thị 7 11 50 4,5 72,5 A2  
260 264 DTN1153100020 Triệu Thị Huệ 21 12 55 4 92 B1  
261 265 DTN1153060168 Nguyễn Văn Hưng 23 13 54 2 92 B1  
262 266 DTN1153060055 Phương Ích Hưng 21 13 51 4 89 B1  
263 267 DTN1153050059 Ma Tiến Hữu 23 9 51 4 87 B1  
264 268 DTN1153060056 Lê Công Huy 23 10,5 51 3 87,5 B1  
265 269 DTN1153100029 Nguyễn Thị Huyền 14 11,5 42 3 70,5 A2  
266 270 DTN1153110030 Lê Văn Khánh 24 14,5 53 5 96,5 B1  
267 271 DTN1153060180 Phan Thị  Liên 22 13 52 2 89 B1  
268 272 DTN1153090008 Dương Văn Mạnh 15 12,5 48 1 76,5 A2  
269 273 DTN1153070040 Nông Văn Minh 17 10 52 4 83 B1  
270 274 DTN1153110044 Ngô Bá Ngân 17 13 47 2 79 A2  
271 275 DTN1153060078 Đàm Văn Nghĩa 13 11,5 45 4,5 74 A2  
272 276 DTN1153060082 Lưu Thị Ngọc 12 13 48 3 76 A2  
273 277 DTN1153060086 Hoàng Văn Núi 21 14 49 0,5 84,5 B1  
274 278 DTN1153060090 Trần Dương Phong 11 13 50 4 78 A2  
275 279 DTN1153080032 Phạm Hồng Phượng 12 12 40 5 69 A2  
276 280 DTN1153060095 Trần Văn Sơn 20 12 50 4 86 B1  
277 281 DTN1153070108 Nguyễn Bích Thảo 20 12 51 3 86 B1  
278 282 DTN1153050143 Lộc Văn Trường 0 0 0 0 0 Không đạt Bỏ thi 4KN
279 283 DTN1153100083 Gia Quốc Tuấn 15 13,5 50 0 78,5 A2  
280 284 DTN1153110083 Lâm  Bích Vân 17 7 49 1 74 A2  
281 285 DTN1154140002 Vi Kim Bắc 16 11,5 52 3 82,5 B1  
282 286 DTN1153130002 Lã Thành Đạt 8 0 14 0 22 Không đạt Bỏ nói
283 287 DTN1154120076 Lục Thị Dự 15 13 37 1,5 66,5 A2  
284 288 DTN1154110101 Nguyễn Trường  Giang 23 9,5 52 2 86,5 B1  
285 289 DTN1153110097 Nguyễn Văn Hạ 20 9 51 2 82 B1  
286 290 DTN1153160036 Phùng Kim Hải 16 8,5 46 3 73,5 A2  
287 291 DTN1154110099 Bế Thị Thu  Hằng 18 12 46 4 80 B1  
288 292 DTN1153180159 Hoàng Khải Hòa 12 10,5 45 0 67,5 A2  
289 293 DTN1153130006 Trần Thị Hòa 18 11 55 4 88 B1  
290 294 DTN1154110089 Dương Minh Hoàn 17 14,5 30 2 63,5 Không đạt  
291 295 DTN1153110114 Mông Thị Hưởng 22 11 52 4 89 B1  
292 296 DTN1153180175 Hầu Văn Linh 20 13 52 2 87 B1  
293 297 DTN1153110218 Tô Thị Ninh 14 11,5 47 3 75,5 A2  
294 298 DTN1153160089 Ma Văn Sông 22 10 52 5 89 B1  
295 299 DTN1153180212 Hoàng Văn 24 13 54 4,5 95,5 B1  
296 300 DTN1153160092 Hoàng Văn Tấn 12 14,5 37 1 64,5 Không đạt  
297 301 DTN1153180089 Lý Thu Thảo 15 0 31 4 50 Không đạt Bỏ nói
298 302 DTN1154140029 Hoàng Văn Thơi 22 11 43 3 79 A2  
299 303 DTN1153130013 Vũ Mạnh Toàn 21 10,5 50 2 83,5 B1  
300 304 DTN1153180109 Triệu Xuân Trường 21 12 54 2 89 B1  
301 305 DTN1154140044 Lù Đức Tự 21 12 54 5 92 B1  
302 306 DTN1154120133 Lý Văn Tự 9 8,5 51 1,5 70 A2  
303 307 DTN1153110084 Nguyễn Anh 23 7,5 48 4 82,5 B1  
304 308 DTN1453070058 Ngô Thị Hằng 24 14 40 2 80 B1  
305 309 DTN1454110021 Khuất Thị Phương 21 14 45 4 84 B1  
306 310 DTN1363110069 Hoàng Nguyễn Thái 11 14 38 4 67 A2  
307 311 DTN1454110032 Luân Hoài Thương 15 14 54 4 87 B1  
308 312 DTN1354120006 Mai Phương Anh 11 0 32 5 48 Không đạt Bỏ nói
309 314 TSTD001 Phương Văn Hưng 20 11 42 4 77 A2  
310 315 TSTD002 Lưu Văn Minh 14 13 44 4 75 A2  
Số TS đăng ký dự thi  310 thí sinh         -              
  Số TS dự thi 305 thí sinh              
  Số TS bỏ thi (4 KN) 5 thí sinh              
  Số TS bỏ thi (KNNói) 60 thí sinh              
  Số TS VPQC 0 thí sinh              
Số thí sinh đạt A2B1 232 thí sinh % (trên tổng số thí sinh ĐK dự thi)
  Số thí sinh đạt A2 99 thí sinh % (trên tổng số thí sinh đạt CC)
  Số thí sinh đạt B1 133 thí sinh % (trên tổng số thí sinh đạt CC)
Số thí sinh không đạt 78 thí sinh % (trên tổng số thí sinh ĐK dự thi)

Quản Thị Vui

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 2736
Hôm nay 7370
Hôm qua 12292
Tuần này 61633
Tuần trước 81375
Tháng này 2545427
Tháng trước 3294874
Tất cả 36822997

Lượt truy cập: 36822997

Đang online: 2736

Ngày hôm qua: 12292

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ