Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh TOEFL ITP
03/03/2017 07:58 - Xem: 367

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 03/03/2017

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 03/03/2017

Xem chi tiết file đính kèm.
Attach File :
Danhsach.xlsx

Hướng dẫn dự thi: itp-hanbook.pdf

Quy định đối với thí sinh

             
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TOEFL ITP
TOEFL ITP REGISTRATION LIST
STT No. Họ và tên
Full Name
Ngày sinh
Birthday
(14- Mar-01)
Số CMND
ID Number
Phòng thi Giờ thi
1 Đặng Liên Hương 12-Nov-80 091633505 Phòng C5 8:30
2 TRỊNH THỊ LÌNH 12-Jul-81 125575944 Phòng C5 8:30
3 PHẠM MAI LAN 8-Sep-81 091878809 Phòng C5 8:30
4 Nguyễn Quang Khánh 5-Nov-82 090761326 Phòng C5 8:30
5 Lê Việt Đức 28-Jan-83 164169118 Phòng C5 8:30
6 Nguyễn Tư Duyên 17-Sep-83 090916126 Phòng C5 8:30
7 TRẦN NGỌC ANH 4-Nov-83 090850472 Phòng C5 8:30
8 Phạm Văn Chuẩn 23-Apr-84 15180082 Phòng C5 8:30
9 TRỊNH MINH PHÚ 25-Apr-84 091874106 Phòng C5 8:30
10 Đỗ Thị Hải Yến 1-Jul-84 090783197 Phòng C5 8:30
11 Ngô Quý Sơn 1-Aug-84 142228578 Phòng C5 8:30
12 Nguyễn Văn Thuận 12-Sep-84 090781666 Phòng C5 8:30
13 HOÀNG THỊ HỒNG  30-Oct-84 090781752 Phòng C5 8:30
14 NGÔ THỊ HỒNG NGÂN 6-Nov-84 091029806 Phòng C5 8:30
15 LÊ THỊ LIÊN 7-Jun-86 092000209 Phòng C5 8:30
16 HOÀNG THỊ THU THÚY 8-Jul-86 091090027 Phòng C5 8:30
17 HÀ THỊ HUYỀN LINH 5-Dec-86 090942087 Phòng C5 8:30
18 NGUYỄN VĂN TOÀN 15-Feb-87 091099065 Phòng C5 8:30
19 Dương Thị Hương 13-Jul-87 091014934 Phòng C6 8:30
21 TRẦN VĂN DŨNG 1-Sep-1988 091872273 Phòng C6 8:30
22 PHÙNG VẦN PHIN 5-Mar-92 085005600 Phòng C6 8:30
23 Hoàng Văn Duẩn 1-Sep-92 085014728 Phòng C6 8:30
24 HỒ XUÂN KHANG 7-Oct-93 101136031 Phòng C6 8:30
25 Nguyễn Huy Hoàng 16-Apr-94 070968853 Phòng C6 8:30
26 KIM THỊ BÍCH NGỌC 19-Jun-94 091715768 Phòng C6 8:30
27 Đoàn Tùng 10-Nov-94 070996849 Phòng C6 8:30
28 Đặng Hồng Phúc 4-Dec-94 091700857 Phòng C6 8:30
29 Triệu Thị Thảo 29-Jan-95 085070263 Phòng C6 8:30
30 Trần Thị Liên 12-Feb-95 045127014 Phòng C6 8:30
31 Đặng Trường Giang 16-Feb-95 060982535 Phòng C6 8:30
32 Đoàn Xuân Trung 7-Mar-95 073338603 Phòng C6 8:30
33 Nguyễn Mạnh Cường 18-Mar-95 073415311 Phòng C6 8:30
34 Lê Việt Dũng 11-Apr-95 152073387 Phòng C6 8:30
35 Nguyễn Anh Tuấn 8-Jun-95 070997728 Phòng C6 8:30
36 Nguyễn Tùng Dương 2-Jul-95 071001318 Phòng C6 8:30
37 Phạm Xuân Huy 5-Jul-95 017434386 Phòng C7 8:30
38 Hoàng Văn Tuế 14-Jul-95 085069477 Phòng C7 8:30
39 TRIỆU QUỐC HUY 30-Jul-95 095202273 Phòng C7 8:30
40 Bùi Thanh Tùng 7-Aug-95 135802617 Phòng C7 8:30
41 Lương Văn Huỳnh 16-Aug-95 073336928 Phòng C7 8:30
42 Nguyễn Thị Thương 23-Sep-95 085055472 Phòng C7 8:30
43 Cáo Văn Lâm 10-Oct-95 063367815 Phòng C7 8:30
44 Đỗ Văn Hải 18-Oct-95 017117750 Phòng C7 8:30
45 Lã Gia Huy 23-Oct-95 037095000637 Phòng C7 8:30
46 Phạm Thị Hường 24-Oct-95 163360372 Phòng C7 8:30
47 Nguyễn Thanh Tuyết 30-Nov-95 082262363 Phòng C7 8:30
48 Nông Bảo Nhật 3-Dec-95 095242558 Phòng C7 8:30
49 Nguyễn Tá Quân 13-Dec-95 017362587 Phòng C7 8:30
50 Nguyễn Anh Tuấn 15-Jul-96 073463668 Phòng C7 8:30
51 Nguyễn Huy Hoàng 15-Sep-96 073413558 Phòng C7 8:30
52 Nguyễn Thị Oanh 25-Oct-96 174879685 Phòng C7 8:30
53 Hoàng Văn Hơn 24-Nov-96 082261688 Phòng C7 8:30
54 Ngô Thị Minh  Loan 8-Apr-93 091811024 Phòng C7 8:30
55 Ngô Thị Quang 10-Aug-89 027189000286 Phòng C7 8:30
56 KIỀU KHÁNH HÒA 29-May-89 091068943 Phòng C5 13:30
58 Phạm Hồng Nhung 31-Jul-90 091102145 Phòng C5 13:30
59 HOÀNG THỊ THANH  HUYỀN 29-Sep-90 091532037 Phòng C5 13:30
60 Lê Như Tuyết 28-Dec-90 091604400 Phòng C5 13:30
61 NÔNG VĂN DƯỠNG 15-Jan-92 082138620 Phòng C5 13:30
62 Trần Đức Nguyên 25-Jun-92 091593181 Phòng C5 13:30
63 Nguyễn Văn Bằng 1-Aug-92 091695948 Phòng C5 13:30
64 Lao Văn Tùng 27-Oct-92 082199260 Phòng C5 13:30
65 Hoàng Đức Thiện 19-Mar-93 082193729 Phòng C5 13:30
66 LE THI HAI LY 5-Aug-93 091709638 Phòng C5 13:30
67 Nguyễn Đức  Đạt 20/8/1993 184044881 Phòng C5 13:30
68 Dương Minh Hoàn 1-Sep-93 082207395 Phòng C5 13:30
69 Tạ Hoàng Anh 22-Sep-93 013285286 Phòng C5 13:30
70 Nguyễn Hữu Qúy 6-Oct-93 017051861 Phòng C5 13:30
71 Nguyễn Thị Hải 14/10/1993 091711796' Phòng C5 13:30
72 TRUONG HONG HANH 14-Oct-93 095165338 Phòng C5 13:30
73 Vũ Mạnh Cường 18-Jun-95 163344330 Phòng C5 13:30
74 DƯƠNG THANH HẢO 1-Aug-90 091527571 Phòng C6 13:30
75 TRINH HUU PHUC 9-Nov-93 091696614 Phòng C6 13:30
76 Hà Quang  Tước 25/11/1993 091842798' Phòng C6 13:30
78 Hoàng Đức Trưởng 24-Apr-94 095199455 Phòng C6 13:30
79 Trần Văn Hưng 24-Jun-94 135685322 Phòng C6 13:30
80 Trương Thị Giang 4-Aug-94 085037443 Phòng C6 13:30
81 Lục Văn Đại 2-Jan-95 085048234 Phòng C6 13:30
82 Nguyễn Văn Nam 3-Jan-95 091765143 Phòng C6 13:30
83 VỪ A DÍNH 9-Jan-95 063468387 Phòng C6 13:30
84 Trịnh Huyền Trang 24-Feb-95 063408000 Phòng C6 13:30
85 Vũ Anh Tuấn 2-Mar-95 091697512 Phòng C6 13:30
86 Đèo Thị Hải 16-Apr-95 045094714 Phòng C6 13:30
88 Trương Văn Thế 3-Jun-95 061040723 Phòng C6 13:30
89 Nguyễn Thị Điệp 8-Jun-95 085039637 Phòng C6 13:30
90 Chu Văn Luân 11-Jun-95 082237571 Phòng C6 13:30
91 Ninh Quốc Tùng 12-Jun-95 091707985 Phòng C6 13:30
92 Lê Minh Tùng 14-Jul-95 091868748 Phòng C7 13:30
93 Trương Huyền My 21-Aug-95 091715546 Phòng C7 13:30
94 Phạm Tiến Mạnh 8-Sep-95 163361473 Phòng C7 13:30
95 Nguyễn Thị Vân Anh 10-Sep-95 061021726 Phòng C7 13:30
96 Đặng Thuý Phượng 11-Oct-95 101243045 Phòng C7 13:30
97 Hoàng Thị Thu Sương 4-Nov-95 091825124 Phòng C7 13:30
98 Nguyễn Trung Kiên 17-Nov-95 091845089 Phòng C7 13:30
99 Nguyễn Tiến Vinh 20-Nov-95 132299813 Phòng C7 13:30
100 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 17-Jan-96 091872892 Phòng C7 13:30
101 Đặng Minh Hiếu 20-Feb-96 091874897 Phòng C7 13:30
102 NGUYỄN HOÀI  NAM 2-Jul-96 184177499 Phòng C7 13:30
103 MAI ĐÌNH DUY 1-Aug-96 152108748 Phòng C7 13:30
104 NGUYỄN XUÂN DŨNG 23-Sep-96 050982892 Phòng C7 13:30
105 Đinh Minh Phượng 2-Oct-96 085070913 Phòng C7 13:30
106 Đầu Ngọc Trung 29-Oct-96 091868778 Phòng C7 13:30
107 Nguyễn Hữu Hoàng 3/8/1994' 173792088 Phòng C7 13:30
108 Lê Quang Đạt 9/10/1994' 173898027 Phòng C7 13:30
109 Lê Ngọc Anh 19-Apr-94 091690132 Phòng C7 13:30
20 NÔNG BÍCH  PHƯỢNG 28-Jan-88 092001128 Phòng C6 8:30
57 TRẦN THỊ QUỲNH 16-Aug-89 091101212 Phòng C5 13:30
77 Nguyễn Thế Quảng 24-Apr-94 101190740 Phòng C6 13:30
87 Đàm Thị Hồng Nhung 24-Apr-95 091852728 Phòng C6 13:30

 

Quản Thị Vui

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
phải
Đang online 880
Hôm nay 2888
Hôm qua 13726
Tuần này 51620
Tuần trước 73226
Tháng này 1608156
Tháng trước 2300482
Tất cả 25154584

Lượt truy cập: 25154584

Đang online: 880

Ngày hôm qua: 13726

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ