Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh TOEFL ITP
26/12/2016 20:12 - Xem: 474

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 27/12/2016

Thông báo danh sách phòng thi TOEFL-ITP ngày 27/12/2016

Xem chi tiết file đính kèm.
Attach File :
Danhsach.xlsx

Hướng dẫn dự thi: itp-hanbook.pdf

Quy định đối với thí sinh

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TOEFL ITP
TOEFL ITP REGISTRATION LIST
   
STT No. Họ và tên
Full Name
Ngày sinh
Birthday
(14- Mar-01)
Số CMND
ID Number
Phòng thi Giờ thi
1 Vũ Ngọc Tuấn 19/8/1988 091883485 C1 8:30
2 Hoàng Xuân Trường 22/3/1990 091670649 C1 8:30
3 Lưu Thành Phương 31/7/1991 091629397 C1 8:30
4 Lê Anh Tuấn 21/11/1991 113493642 C1 8:30
5 Nguyễn Hồng Thái 19/4/1992 091704222 C1 8:30
6 Trần Thị Lương 2-Sep-92 095201984 C1 8:30
7 Hoàng Thị  Toan 17/2/1993 095193276 C1 8:30
8 Nguyễn Công  Giang 8-Mar-93 091678088 C1 8:30
9 Vũ Anh  Hoàng 7-Apr-93 091708824 C1 8:30
10 Lương Văn Độ 19/5/1993 091671835 C1 8:30
11 Lã Hồng  Đạt 21/7/1993 168475643 C1 8:30
12 Nông Hoàng Nam 1-Dec-93 091837482 C1 8:30
13 Bạc Thị Trang 24/12/1993 050892974 C1 8:30
14 Bùi Thị Dịu 6-Feb-94 113641436 C1 8:30
15 Nguyễn Diệu Linh 19/3/1994 091852408 C1 8:30
16 Nguyễn Thị Thu 26/3/1994 101146944 C1 8:30
17 Đinh Tuấn  Linh  9-Apr-94 091815598 C1 8:30
18 Phạm Thị Kiên 4-May-94 125492377 C1 8:30
19 Vũ Minh Hoàng 28/5/1994 091696336 C1 8:30
20 Ma Thị 18/6/1994 095204525 C1 8:30
21 Hoàng Thị  Thứ 14/8/1994 073387281 C1 8:30
22 Hoàng Như Linh 14/9/1994 091700193 C1 8:30
23 Trương Thị Ngọc Ánh 25/9/1994 091834253 C1 8:30
24 Triệu Thị  Ngọc 19/10/1994 091738825 C1 8:30
25 Hoàng Thị Yến  Trang 20/10/1994 085072111 C5 8:30
26 Pờ Gia Vân 2-Nov-94 045114354 C5 8:30
27 Hoàng Thị Dâng 16/11/1994 073387959 C5 8:30
28 Nguyễn Thị Lan Hương 20/11/1994 091867783 C5 8:30
29 Hồ Huyền My 27/11/1994 070996796 C5 8:30
30 Phạm Như  Quỳnh 7-Dec-94 095210270 C5 8:30
31 Lương Thị Hồng Liên 9-Dec-94 187135149 C5 8:30
32 Dương Biên Phòng 11-Dec-94 091728814 C5 8:30
33 Hoàng Thị  Nuôi 18/12/1994 070938839 C5 8:30
34 Lý Minh Tâm 20/12/1994 091646960 C5 8:30
35 Nguyễn Hoàng  Phương 25/12/1994 091851854 C5 8:30
36 Nguyễn Thị  Ngọc 6-Jan-95 122127014 C5 8:30
37 Chang A Tùng 6-Jan-95 040576213 C5 8:30
38 Đặng Thị Anh Nguyệt 11-Feb-95 001195006405 C5 8:30
39 Lê Thị  Hải 15/2/1995 082295349 C5 8:30
40 Trần Thị  Hướng 28/2/1995 095219171 C5 8:30
41 Bàn Thị Nhung 6-Mar-95 060986829 C5 8:30
42 Hoàng Thị  Nơi  17/3/1995 095236057 C5 8:30
43 Phạm Thị Thương Tuyến 19/3/1995 091731613 C5 8:30
44 Đoàn Thị Thu Hằng 19/5/1995 152053609 C5 8:30
45 Phan Thạch  Thảo 3-Jun-95 091713982 C5 8:30
46 Triệu Tô Tuyến 10-Jun-95 085030332 C5 8:30
47 Nguyễn Thị  Quyên 13/7/1995 122146206 C5 8:30
48 Nguyễn Thị Huệ 19/8/1995 091731610 C5 8:30
49 Phạm Thị Quyên 19/8/1995 030195000420 C6 8:30
50 Nguyễn Thị  Thúy 20/8/1995 091887003 C6 8:30
51 Triệu Hồng  Hạnh 3-Sep-95 095217773 C6 8:30
52 Hoàng Thị Quỳnh 4-Sep-95 091771079 C6 8:30
53 Nông Thị Thảo 11-Sep-95 091746882 C6 8:30
54 Nguyễn Thị Cúc 17/9/1995 095246694 C6 8:30
55 Nguyễn Quốc Hưng 20/9/1995 091840751 C6 8:30
56 Lù Lé 20/9/1995 045156228 C6 8:30
57 Phùng Thị Mỹ  Hạnh 24/9/1995 017457498 C6 8:30
58 Trần Thị Quỳnh 24/9/1995 091726844 C6 8:30
59 Nguyễn Thị Hợi 4-Oct-95 091829008 C6 8:30
60 Ninh Thị Hương 22/10/1995 060994216 C6 8:30
61 Nguyễn Thị  Hoa 3-Nov-95 095208444 C6 8:30
62 Bùi Thị Ngọc Nương 18/11/1995 113564968 C6 8:30
63 Ma Thị Đẹp 1-Dec-95 095625621 C6 8:30
64 Chu Thị Hồng Linh 3-Dec-95 082247865 C7 8:30
65 Nguyễn Thị  Dầng 14/12/1995 070973175 C7 8:30
66 Phùng Thị Lan 4-Jan-96 122216127 C7 8:30
67 Lưu Trung Hiếu 30/4/1996 122168280 C7 8:30
68 Nguyễn Duyên Tuấn Hùng 18/5/1996 091718198 C7 8:30
69 Triệu Quang Tùng 21/5/1996 091773157 C7 8:30
70 Nông Duy Mạnh 16/6/1996 082314510 C7 8:30
71 Phạm Minh Đức 9-Jul-96 091850948 C7 8:30
72 Nguyễn Thành Trung 29/7/1996 091869299 C7 8:30
73 Phạm Thị Thanh Huyền 8-Aug-96 122249350 C7 8:30
74 Nguyễn Trọng Quý 23/8/1996 026096001171 C7 8:30
75 Vũ Đình Ngát 26/9/1996 122210035 C7 8:30
76 Ngô Xuân Quyến 4-Oct-96 122164618 C7 8:30
77 Nguyễn Hưng  Long 5-Jan-97 125814107 C7 8:30
78 Nguyễn Thanh  Bằng 6-Jan-97 091740633 C7 8:30
79 Thái Việt Anh 18/1/1997 272498658 C7 8:30
80 Nguyễn Thị Tươi 3-Feb-97 122250644 C7 8:30
81 Quách Văn Đức 10-Feb-97 101263624 C7 8:30
82 Đinh Công Hoàng 7-Mar-97 122199211 C7 8:30
83 Vũ Phương Nam 21/3/1997 091901091 C7 8:30
84 Nguyễn Duy  Phong 5-May-97 135877249 C7 8:30
85 Hoàng Thị Lan Anh 25/5/1997 082322717 C7 8:30
86 Đỗ Văn  Cao 25/5/1997 045172740 C7 8:30
87 Nguyễn Thế Đức 17/6/1997 122201949 C7 8:30
88 Lã Hùng Cường 24/3/1961 090765743 C1 13:30
89 Trịnh Hồng  Nguyên 23/7/1964 090533109 C1 13:30
90 Nguyễn Quốc Hưng 27/11/1965 090451434 C1 13:30
91 Nguyễn Thị  Lập 1-Mar-70 090564094 C1 13:30
92 Trịnh Thiết  Cương 26/3/1973 012988030 C1 13:30
93 Nguyễn Văn  Thành 24/10/1976 090697427 C1 13:30
94 Vi Văn  Tiệp 15-Jan-90 070829919 C1 13:30
95 Ngô Thị Vân 24-Nov-90 091670365 C1 13:30
96 Hoàng Văn  Khanh 1-Feb-91 06331730 C1 13:30
97 Lăng Văn Hiếu 11/10/1991 080483098 C1 13:30
98 Lương Thị Hoa 20/02/1992 082184107 C1 13:30
99 Nông Đức Lâm 01/04/1992 082123410 C1 13:30
100 Thền Sào  Vinh 8-May-92 073296262 C1 13:30
101 Lèng Văn Cường  3-Jul-92 073367109 C1 13:30
102 Nguyễn Thị  Hương 12-Aug-92 091811416 C1 13:30
103 Hoàng Thị Thanh  Hiền 29-Jan-93 082225833 C1 13:30
104 Sìn Thị Huệ 29/01/1993 073337176 C1 13:30
105 Hoàng Thị Hiếu 5-Feb-93 082240915 C1 13:30
106 Nguyễn Văn Hùng 09/02/1993 163096522 C1 13:30
107 Đào Nhật 17/07/1993 095223537 C1 13:30
108 Nguyễn Thị Linh Phương 26/09/1993 122127349 C1 13:30
109 Lương Triệu Chiến 5-Oct-93 73333686 C1 13:30
110 Chu Thị  Minh 14-Nov-93 082267328 C1 13:30
111 Vũ Thị Ánh Tuyết 2-Feb-94 091825984 C5 13:30
112 Hoàng  Lệ 2-Feb-94 091819213 C5 13:30
113 Hoàng Thị Hải Yến 02/02/1994 091706018 C5 13:30
114 Nguyễn Thị Hồng Bich 2-Feb-94 122117778 C5 13:30
115  Hứa Tiến Hưng 28-Feb-94 082247622 C5 13:30
116 Đặng Xuân Trinh 03/03/1994 061004725 C5 13:30
117 Hà Thị  Vi 20/03/1994 098128308 C5 13:30
118 Lý Thị Hiền  Ly 13-May-94 091640901 C5 13:30
119 An Thị Kim Nhẫn 29/05/1994 04046317 C5 13:30
120 Bùi Thị Kim 04/06/1994 113594029 C5 13:30
121 Đào Thị Mai Hương 10/06/1994 091705407 C5 13:30
122 Nguyễn Trà  Giang 23-Jun-94 091856976 C5 13:30
123 Hoàng Thị Thu Hiền 06/08/1994 122112029 C5 13:30
124 Ma Thị  Thương 4-Sep-94 091828596 C5 13:30
125 Nguyễn Thị  Xuyến 26-Sep-94 231051175 C5 13:30
126 Diệp Văn Minh 13-Oct-94 1221725596 C5 13:30
127 Trần Thị  Xuân 4-Nov-94 125630844 C5 13:30
128 Ma Thu  Hương 08/11/1994 082275692 C5 13:30
129 Vũ Thị  Mai 27-Nov-94 091701235 C5 13:30
130 Đinh Thị Ngọc Ánh 1-Dec-94 122063885 C5 13:30
131 Hoàng Thị Tích 21/12/1994 085027092 C5 13:30
132 Hoàng Thị Ngát 24/12/1994 122036164 C5 13:30
133 Nguyễn Thị  Lương 6-Jan-95 091706449 C5 13:30
134 Dương Văn 25/01/1995 091814511 C5 13:30
135 Ngô Thị Thảo 26/01/1995 091848255 C6 13:30
136 Nông Bích  Phượng 10-Feb-95 085027095 C6 13:30
137 Trần Thị Kim  Liên 12-Feb-95 132263954 C6 13:30
138 Nguyễn Thị Hồng Thuận 19-Feb-95 122130237 C6 13:30
139 Mai Thị Tâm 28/02/1995 073325354 C6 13:30
140 Nguyễn Khánh  Ly 1-Apr-95 122200511 C6 13:30
141 Đặng Thị Diệu Thùy 19/04/1995 060980940 C6 13:30
142 Nguyễn Thị  Hồng 21-Apr-95 091839869 C6 13:30
143 Hoàng Thị  Huyền 09/05/1995 122127382 C6 13:30
144 Ngô Quỳnh Ngọc 10/05/1995 122143793 C6 13:30
145 Ngô Thị  Hải 15-May-95 132272206 C6 13:30
146 Nguyễn Hồng Nhung 8-Jun-95 070956146 C6 13:30
147 Vũ Thị  Nhung 20-Jul-95 091765594 C6 13:30
148 Trịnh Thị Huyền Trang 02/08/1995 122108930 C6 13:30
149 Nguyễn Thành  Trung 11-Aug-95 091834304 C6 13:30
150 Hoàng Thị Thu Thảo 11/08/1995 091732014 C7 13:30
151 Hoàng Xuân  Việt  12-Aug-95 082285606 C7 13:30
152 Trần Thị  Vân 21/08/1995 122096659 C7 13:30
153 Hoàng Thị Ngọc Châm 22/08/1995 082210350 C7 13:30
154 Đào Thị Thơm 23/08/1995 061040872 C7 13:30
155 Đồng Ngọc Cường  2-Sep-95 113661157 C7 13:30
156 Nguyễn Thị Hạnh 12/09/1995 122160139 C7 13:30
157 Nguyen Thu Trang 19-Sep-95 091730373 C7 13:30
158 Linh Thị  Mai 25-Sep-95 082253598 C7 13:30
159 Trần Thị Ngọc  Mai 11-Oct-95 122147163 C7 13:30
160 Trịnh Thị Thu Hiền 22/10/1995 122139828 C7 13:30
161 Phùng Thị  Hạnh 02/12/1995 091740241 C7 13:30
162 Lê Thị Ngọc Mai 12/12/1995 091818038 C7 13:30
163 Thăng Thị Hương 19/12/1995 122207874 C7 13:30
164 Nguyễn Thị Khánh  Linh 25-Dec-95 101277896 C7 13:30
165 Nguyễn Văn  Công 1-Aug-97 125816172 C7 13:30
166 Ngô Quang 1-Aug-97 122273379 C7 13:30
167 Lương Trường Giang 5-Aug-97 091869468 C7 13:30
168 Ngô Quang Phụng 14/9/1997 125806955 C7 13:30
169 Nguyễn Thị Hằng 19/12/1997 091871413 C7 13:30
170 Nguyễn Văn  Thuận 25/12/1997 091772382 C7 13:30
171 La Hoàng Phú 8-Aug-16 095206319 C7 13:30
172 Nguyễn Thị Thăng 5-Apr-95 122064537 C7 13:30

Quản Thị Vui

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
phải
Đang online 6676
Hôm nay 13428
Hôm qua 14359
Tuần này 42785
Tuần trước 116501
Tháng này 2207943
Tháng trước 1686662
Tất cả 25530020

Lượt truy cập: 25530020

Đang online: 6676

Ngày hôm qua: 14359

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ