Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo CQ - NCKH Đào tạo chính quy
14/11/2013 09:37 - Xem: 2106

Thông báo (Về nội dung ôn tập thi kết thúc học phần K45, môn tiếng Anh)

Bộ môn Ngoại ngữ thông báo nội dung ôn tập kết thúc học kỳ I môn tiếng Anh năm học 2013 – 2014, cụ thể như sau:

 

TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ƯD

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Thái Nguyên, ngày 05  tháng 11  năm 2013


 

THÔNG BÁO

(Về nội dung ôn tập thi kết thúc học phần K45, môn tiếng Anh)

Bộ môn Ngoại ngữ thông báo nội dung ôn tập kết thúc học kỳ I môn tiếng Anh năm học 2013 – 2014,  cụ thể như sau:

I/ Nội dung ôn tập: Từ bài 1 đến hết bài 7 (Knowhow 1).

II/ Hình thức thi: Vấn đáp

III/ Nội dung ôn tập

Chủ đề nói:

   1. Yourself

  2. Your family

  3. Your working day

   4. Your house

   5. Your last summer holiday

Các dạng bài tập:

  1. Complete the sentences

  2. Translate the sentences  into English

  3. Supply the correct form of the verbs given

IV/ Đề thi mẫu:

Part 1: Speaking (5 marks)

  1. Topic: Yourself (3 marks)

  2. Answer the teachers’ questions (2 marks)

Part 2: Writing (5 marks)

1. Complete these sentences (1.5 marks)

a. I / like / listen/ music / free / time.

→ I like listening to music in my free time.

2. Translate these sentences into English (1.5 marks)

a. Chúng tôi là sinh viên Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.

→ We are students at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.

3. Supply the correct forms of the verbs in brackets (2 marks)

a. There (be) some sugar in the box.

→  is

 

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 6198
Hôm nay 10515
Hôm qua 14237
Tuần này 59637
Tuần trước 162931
Tháng này 2916827
Tháng trước 3024524
Tất cả 34234929

Lượt truy cập: 34234930

Đang online: 6199

Ngày hôm qua: 14237

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ