Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kết quả thi Chuẩn đầu ra tin học ngày 10/4/2021
Kết quả thi Chuẩn đầu ra tin học ngày 10/4/2021

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Đối tượng sinh viên Trường Đại học Nông Lâm như sau:

Kết quả thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh A2-B1 ngày 10/4/2021
Kết quả thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh A2-B1 ngày 10/4/2021

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu. Đối tượng sinh viên Trường Đại học Nông Lâm như sau:

Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 10/4/2021
Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 10/4/2021

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kế hoạch tổ tổ chức thi, Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, đối tượng sinh viên như sau:

Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 đợt thi ngày 10/4/2021
Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 đợt thi ngày 10/4/2021

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kế hoạch tổ tổ chức thi, Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu, đối tượng sinh viên như sau:

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tin học tháng 4/2021
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tin học tháng 4/2021

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện Ứng dụng CNTT CB như sau:

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh A2-B1 tháng 3,4/2021
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh A2-B1 tháng 3,4/2021

VPĐA NNTH thông báo: Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh A2-B1 tháng 3,4/2021 như sau:

Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra  Ngoại ngữ, Tin học tháng 3-4/2021
Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 3-4/2021

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Tin học tháng 3-4/2021 đối tượng sinh viên có nhu cầu như sau:

Kết quả thi tiếng Anh A2-B1 ngày 13/12/2020
Kết quả thi tiếng Anh A2-B1 ngày 13/12/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu. Đối tượng sinh viên Trường Đại học Nông Lâm như sau:

Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày 13/12/2020
Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày 13/12/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Đối tượng sinh viên Trường Đại học Nông Lâm như sau:

Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 đợt thi ngày 13/12/2020
Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 đợt thi ngày 13/12/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kế hoạch tổ tổ chức thi, Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu, đối tượng sinh viên như sau:

Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 13/12/2020
Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 13/12/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kế hoạch tổ tổ chức thi, Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, đối tượng sinh viên như sau:

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tin học tháng 12/2020
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tin học tháng 12/2020

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện Ứng dụng CNTT CB như sau:

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh A2-B1 tháng 12/2020
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh A2-B1 tháng 12/2020

VPĐA NNTH thông báo: Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh A2-B1 tháng 12/2020

Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày 18/10/2020
Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày 18/10/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Đối tượng sinh viên Trường Đại học Nông Lâm như sau:

Kết quả thi tiếng Anh A2-B1 ngày 18/10/2020
Kết quả thi tiếng Anh A2-B1 ngày 18/10/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu. Đối tượng sinh viên Trường Đại học Nông Lâm như sau:

Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 18/10/2020
Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 18/10/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kế hoạch tổ tổ chức thi, Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, đối tượng sinh viên như sau:

Web các đơn vị
TS
Đang online 4221
Hôm nay 15119
Hôm qua 17304
Tuần này 97425
Tuần trước 144469
Tháng này 4181616
Tháng trước 4201823
Tất cả 44068514

Lượt truy cập: 44068514

Đang online: 4221

Ngày hôm qua: 17304

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ