Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kết quả thi tiếng Anh A2-B1 ngày 13/12/2020
Kết quả thi tiếng Anh A2-B1 ngày 13/12/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu. Đối tượng sinh viên Trường Đại học Nông Lâm như sau:

Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày 13/12/2020
Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày 13/12/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Đối tượng sinh viên Trường Đại học Nông Lâm như sau:

Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 đợt thi ngày 13/12/2020
Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 đợt thi ngày 13/12/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kế hoạch tổ tổ chức thi, Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu, đối tượng sinh viên như sau:

Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 13/12/2020
Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 13/12/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kế hoạch tổ tổ chức thi, Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, đối tượng sinh viên như sau:

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tin học tháng 12/2020
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tin học tháng 12/2020

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện Ứng dụng CNTT CB như sau:

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh A2-B1 tháng 12/2020
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh A2-B1 tháng 12/2020

VPĐA NNTH thông báo: Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh A2-B1 tháng 12/2020

Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày 18/10/2020
Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày 18/10/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Đối tượng sinh viên Trường Đại học Nông Lâm như sau:

Kết quả thi tiếng Anh A2-B1 ngày 18/10/2020
Kết quả thi tiếng Anh A2-B1 ngày 18/10/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu. Đối tượng sinh viên Trường Đại học Nông Lâm như sau:

Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 18/10/2020
Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 18/10/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kế hoạch tổ tổ chức thi, Danh sách niêm yết phòng thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, đối tượng sinh viên như sau:

Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 đợt thi ngày 18/10/2020
Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 đợt thi ngày 18/10/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kế hoạch tổ tổ chức thi, Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu, đối tượng sinh viên như sau:

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tin học tháng 10/2020
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tin học tháng 10/2020

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện Ứng dụng CNTT CB như sau:

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh A2-B1 tháng 10/2020
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh A2-B1 tháng 10/2020

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh A2-B1 tháng 10/2020

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc ngày 27/9/2020
Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc ngày 27/9/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc, đối tượng học viên Trường Đại học Nông Lâm như sau:

Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc ngày 27/9/2020
Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc ngày 27/9/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kế hoạch tổ tổ chức thi, Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc (từ bậc 3 đến bậc 5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đối tượng học viên Cao học như sau:

Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra  Ngoại ngữ, Tin học năm học 2020-2021
Kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học năm học 2020-2021

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn, thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh - Tin học năm học 2020-2021 đối tượng sinh viên có nhu cầu như sau:

Thông báo tổ chức ôn, thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên Cao học tháng 9/2020
Thông báo tổ chức ôn, thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên Cao học tháng 9/2020

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ôn, thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc (từ bậc 3 đến bậc 5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đối tượng học viên Cao học Trường Đại học Nông Lâm, đợt thi tháng 9/2020 như sau:

Web các đơn vị
TS
Đang online 4863
Hôm nay 6874
Hôm qua 13333
Tuần này 95458
Tuần trước 91370
Tháng này 3524560
Tháng trước 0
Tất cả 42150855

Lượt truy cập: 42150855

Đang online: 4863

Ngày hôm qua: 13333

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ