Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đợt thi 21-22/9/2019
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đợt thi 21-22/9/2019

Trường Đại học Nông Lâm thông báo Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đợt thi 21-22/9/2019 như sau:

Kế hoạch tổ chức hướng dẫn ôn thi miễn phí chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đợt thi 21-22/09/2019
Kế hoạch tổ chức hướng dẫn ôn thi miễn phí chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đợt thi 21-22/09/2019

Trường Đại học Nông Lâm thông báo kế hoạch tổ chức hướng dẫn ôn thi miễn phí chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối tượng sinh viên đăng ký thi đợt thi 21-22/09/2019 như sau:

Danh sách sinh viên đăng ký thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đợt thi 21-22/9/2019
Danh sách sinh viên đăng ký thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đợt thi 21-22/9/2019

Trường Đại học Nông Lâm thông báo Danh sách sinh viên đăng ký thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đợt thi 21-22/9/2019 như sau:

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học năm học 2019-2020
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học năm học 2019-2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học năm học 2019-2020 đối tượng sinh viên có nhu cầu như sau:

Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc (từ bậc 3 đến bậc 5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt thi ngày 11/8/2019 - Đối tượng học viên SĐH
Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc (từ bậc 3 đến bậc 5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt thi ngày 11/8/2019 - Đối tượng học viên SĐH

Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc (từ bậc 3 đến bậc 5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt thi ngày 11/8/2019 - Đối tượng học viên SĐH

Thông báo tổ chức đăng ký học đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Nông lâm
Thông báo tổ chức đăng ký học đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Nông lâm

Trường Đại học Nông lâm thông báo tổ chức đăng ký học đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020 như sau:

Kết quả thi tiếng Anh A2B1 đối tượng sinh viên ngày 05/05/2019
Kết quả thi tiếng Anh A2B1 đối tượng sinh viên ngày 05/05/2019

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi tiếng Anh A2B1 như sau:

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra  Ngoại ngữ, Tin học 5/5/2019
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học 5/5/2019

Trường Đại học Nông lâm thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học 5/5/2019 đối tượng sinh viên có nhu cầu như sau:

Kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Anh bậc 2 (A2) bậc 3 (B1)
Kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Anh bậc 2 (A2) bậc 3 (B1)

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông lâm thông báo kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Tiếng Anh bậc 2 (A2) bậc 3 (B1) đối tượng sinh viên có nhu cầu học, ôn luyện như sau:

Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc (từ bậc 3 đến bậc 5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt thi ngày 21/04/2019 - Đối tượng học viên SĐH
Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc (từ bậc 3 đến bậc 5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt thi ngày 21/04/2019 - Đối tượng học viên SĐH

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kế hoạch tổ tổ chức thi, Danh sách niêm yết phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc (từ bậc 3 đến bậc 5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt thi ngày 21/04/2019 - Đối tượng học viên SĐH như sau:

Kết quả thi tiếng Anh A2B1 đối tượng sinh viên ngày 24/03/2019
Kết quả thi tiếng Anh A2B1 đối tượng sinh viên ngày 24/03/2019

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi tiếng Anh A2B1 như sau:

Danh sách phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 ngày 24/03/2019
Danh sách phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 ngày 24/03/2019

Trường Đại học Nông lâm thông báo Danh sách phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 ngày 24/03/2019.

Danh sách sinh viên đăng ký đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 Hội đồng thi ngày 24/3/2019
Danh sách sinh viên đăng ký đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 Hội đồng thi ngày 24/3/2019

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách sinh viên đăng ký đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 Hội đồng thi ngày 24/03/2019 như sau:

Danh sách sinh viên đăng ký đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 Hội đồng thi ngày 24/3/2019
Danh sách sinh viên đăng ký đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 Hội đồng thi ngày 24/3/2019

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách sinh viên đăng ký đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 Hội đồng thi ngày 24/03/2019 như sau:

Danh sách phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 ngày 20/01/2019
Danh sách phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 ngày 20/01/2019

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 như sau:

Danh sách phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 phần thi Nghe-Đọc-Viết ngày 23/11/2018
Danh sách phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 phần thi Nghe-Đọc-Viết ngày 23/11/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách phòng thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2-B1 phần thi Nghe-Đọc-Viết ngày 23/11/2018 như sau:

Web các đơn vị
TS
Đang online 5152
Hôm nay 5505
Hôm qua 16395
Tuần này 45696
Tuần trước 95216
Tháng này 3398701
Tháng trước 3608716
Tất cả 40915081

Lượt truy cập: 40915087

Đang online: 5155

Ngày hôm qua: 16395

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ