Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 26/08/2017
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 26/08/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 26/08/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 12/08/2017
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 12/08/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 12/08/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017
Danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017

Kết quả thi TOEIC, TOEFL ITP ngày 15/07/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm
Kết quả thi TOEIC, TOEFL ITP ngày 15/07/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm

Trường Đại học Nông lâm thông báo điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 15/07/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 30/07/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 15/07/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Kết quả thi TOEIC, TOEFL ITP ngày 10/06/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm
Kết quả thi TOEIC, TOEFL ITP ngày 10/06/2017 - Hội đông thi trường ĐH Nông Lâm

Trường Đại học Nông lâm thông báo điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 10/06/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/06/2017
Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/06/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 17/06/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017

Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày  29/05/2017
Thông báo danh sách chia ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo danh sách chi ca, phòng thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 10/06/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thông báo điểm thi TOEFL-ITP ngày 20/05/2017
Thông báo điểm thi TOEFL-ITP ngày 20/05/2017

Trường Đại học Nông lâm thông báo điểm thi TOEFL-ITP đợt thi ngày 20/05/2017

Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017
Thông báo tổ chức thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017

Thông báo về việc đăng ký thi TOEFL-ITP/TOEIC ngày 29/05/2017 do IIG tổ chức tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Web các đơn vị
phải
Đang online 2720
Hôm nay 14226
Hôm qua 15357
Tuần này 72828
Tuần trước 112069
Tháng này 1895710
Tháng trước 2190616
Tất cả 22032418

Lượt truy cập: 22032418

Đang online: 2720

Ngày hôm qua: 15357

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ