Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Danh sách thí sinh bảo lưu một phần thi Chuẩn đầu ra Tin học tính đến ngày 6/12/2015
Danh sách thí sinh bảo lưu một phần thi Chuẩn đầu ra Tin học tính đến ngày 6/12/2015

Văn phòng đề án thông báo Danh sách thí sinh bảo lưu một phần thi Chuẩn đầu ra Tin học tính đến ngày 6/12/2015

Thông báo tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học  cho Sinh viên đợt 1 năm 2016
Thông báo tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học cho Sinh viên đợt 1 năm 2016

Trường ĐHNL Thái Nguyên thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B đợt 1 năm 2016 như sau:

Thay đổi công nhận kết quả thi và  hủy kết quả bảo lưu đối với  những trường hợp đã có điểm bảo lưu
Thay đổi công nhận kết quả thi và hủy kết quả bảo lưu đối với những trường hợp đã có điểm bảo lưu

Căn cứ quyết định số 1753/QĐ-ĐHNL-NNTH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm về việc Ban hành Quy chế tổ chức thi và công nhận kết quả thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 tại trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên;

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 8 năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 8 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2015, ngày thi 6/12/2015.

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 8 năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 8 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2015, ngày thi 6/12/2015.

Thông báo trả chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra đợt tháng 9 năm 2015
Thông báo trả chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra đợt tháng 9 năm 2015

Hiện nay Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học trường ĐHNL đã nhận được chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra của các thí sinh đã HOÀN THÀNH 02 PHẦN THI tính đến ngày 13 tháng 09 năm 2015.

Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2015
Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm thi, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 8 năm 2015, ngày thi 6/12/2015.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 8 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 8 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 8 năm 2015, ngày thi 06 tháng 12 năm 2015.

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 7 năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 7 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 7 năm 2015, ngày thi 21/11/2015.

Thông báo trả chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra đợt tháng 8 năm 2015
Thông báo trả chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra đợt tháng 8 năm 2015

Hiện nay Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học trường ĐHNL đã nhận được chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra của các thí sinh đã HOÀN THÀNH 02 PHẦN THI tính đến ngày 15 tháng 08 năm 2015.

Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 7 năm 2015
Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 7 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm thi, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 7 năm 2015, ngày thi 21/11/2015.

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cho Sinh viên đợt tháng 12 năm 2015
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cho Sinh viên đợt tháng 12 năm 2015

Ban chỉ đạo đề án Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin - Trường ĐHNL Thái Nguyên thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cho sinh viên có nhu cầu (ưu tiên K43) đợt tháng 12 năm 2015 như sau:

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 7 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 7 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 7 năm 2015, ngày thi 21 tháng 11 năm 2015.

Chốt danh sách thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 7 ngày  21/11/2015
Chốt danh sách thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 7 ngày 21/11/2015

Thực hiện kế hoạch tháng 11 năm 2015, từ ngày 2-6 tháng 11 năm 2015 tổ đề án Tin học - Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học - Trường ĐHNL tiến hành thu hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 7 ngày 21/112015.

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học cho Sinh viên đợt 7 tháng 11 năm 2015
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học cho Sinh viên đợt 7 tháng 11 năm 2015

VPĐA Ngoại ngữ Tin học trường ĐHNL thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B đợt 6 tháng 11 năm 2015 như sau:

Báo cáo kết quả thực hiện đề án chuẩn hóa CNTT đến tháng 10/2015
Báo cáo kết quả thực hiện đề án chuẩn hóa CNTT đến tháng 10/2015

Thông báo số 1057/TB-NNTH ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường ĐHNL về việc Báo cáo kết quả thực hiện đề án chuẩn hóa CNTT đến tháng 10 năm 2015

Web các đơn vị
TS
Đang online 273
Hôm nay 1579
Hôm qua 20975
Tuần này 72486
Tuần trước 93422
Tháng này 2745622
Tháng trước 3167202
Tất cả 35572270

Lượt truy cập: 35572270

Đang online: 273

Ngày hôm qua: 20975

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ