Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016

Căn cứ vào kết quả chấm thi, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2016.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 3 năm 2016
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 3 năm 2016

Trung tân Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 3 năm 2016, ngày thi 22 tháng 04 năm 2016.

Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng trường ĐHNL thông báo kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016.

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016

Căn cứ vào kết quả chấm thi, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 2 năm 2016
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 2 năm 2016

Trung tân Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 2 năm 2016, ngày thi 12 tháng 03 năm 2016.

Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 01 Trường ĐHNL năm 2016
Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 01 Trường ĐHNL năm 2016

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 01 năm 2016.

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 1 năm 2016
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 1 năm 2016

Căn cứ vào kết quả chấm thi, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 1 năm 2016.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 1 năm 2016
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 1 năm 2016

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 1 năm 2016, ngày thi 02 tháng 1 năm 2016.

Thông báo trả chứng chỉ Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt tháng 11 năm 2015
Thông báo trả chứng chỉ Ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt tháng 11 năm 2015

Hiện nay Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học trường ĐHNL đã nhận được chứng chỉ Ngoại ngữ học chuẩn đầu ra của các thí sinh tính đến ngày 8 tháng 11 năm 2015.

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 7 tháng 12 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 7 tháng 12 Trường ĐHNL năm 2015

Căn cứ vào kết quả chấm thi, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 7 tháng 12 Trường ĐHNL năm 2015.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 7 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 7 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 7 năm 2015, ngày thi 04-05 tháng 12 năm 2015.

Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 6 tháng 11 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 6 tháng 11 Trường ĐHNL năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 6 tháng 11 năm 2015

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 6 tháng 11 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 6 tháng 11 Trường ĐHNL năm 2015

Căn cứ vào kết quả chấm thi, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 6 tháng 11 Trường ĐHNL năm 2015.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 6 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 6 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 6 năm 2015, ngày thi 06-08 tháng 11 năm 2015.

Kết quả thẩm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra A2 đợt tháng 9/2015
Kết quả thẩm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra A2 đợt tháng 9/2015

VPĐA NNTH thông báo Kết quả thẩm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra A2 đợt tháng 9/2015

Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 5 tháng 9 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 5 tháng 9 Trường ĐHNL năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo ngày 19 tháng 10 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 5 tháng 9 Trường ĐHNL năm 2015

Web các đơn vị
phải
Đang online 403
Hôm nay 11581
Hôm qua 18385
Tuần này 29966
Tuần trước 174614
Tháng này 2509626
Tháng trước 2362802
Tất cả 26120151

Lượt truy cập: 26120179

Đang online: 421

Ngày hôm qua: 18385

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ